Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

27. 5. 2020

Varstvo osebnih podatkov pri izvajanju pouka na daljavo in zagotavljanje varovanja zasebnosti otrok (učencev, dijakov), staršev in zaposlenih

Avtor: Andrej Tomšič   Pojav novega koronavirusa (COVID-19) in njegovo hitro širjenje v družbi je številne sektorje presenetil in ujel nepripravljene na novo realnost. Zaprtje šol je izobraževalne ustanove, resorno ministrstvo, učence, učitelje in starše postavilo pred dejstvo, da bo treba vsaj za nekaj časa proces izobraževanja izvajati na daljavo ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Spremembe ZOFVI-K na področju varstva osebnih podatkov se uporabljajo od 1. 9. 2019 dalje

V Uradnem listu RS, št. 46/2016, z dne 30. junij 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-K), ki prinaša več novosti tudi na področju varstva osebnih podatkov. Poglavje »XVII.a ZBIRKA PODATKOV« in členi 135.a, 135.b ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 5. 2018

Kako uskladiti varovanje osebnih podatkov v vzgoji in izobraževanju po GDPR

Reforma evropskega zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov prinaša nekaj pomembnih novosti tako za posameznike kot za upravljavce in obdelovalce osebnih podatkov. Ključna pravna akta, ki ju bodo morali slednji upoštevati in izvajati, sta Splošna Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu ...
22. 1. 2018

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v VIZ

Splošna uredba o varstvu podatkov (angl. General Data Protecion Regulation – GDPR; v nadaljevanju: uredba) med številnimi novostmi, ki se nanašajo na načelo odgovornega ravnanja (accountability), uvaja tudi obvezen institut pooblaščene osebe za varstvo podatkov (angl. Data Protection Officer – DPO; v nadaljevanju: pooblaščena oseba). Smernice Delovne skupine za varstvo ...
12. 1. 2018

Smernice glede izvajanja videonadzora

Informacijski pooblaščenec je v marcu 2015 izdal prenovljene smernice o videonadzoru. Prve smernice na to temo je Informacijski pooblaščenec izdal že leta 2009, od takrat pa so se v praksi postavila nova vprašanja, sprejete pa so bile tudi nekatere odločitve v inšpekcijskih in sodnih postopkih, ki so terjale posodobitev smernic ...
20. 2. 2017

Ravnanje s podatki o javnih uslužbencih in varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov zagotavlja že Ustava RS, ki v 38. členu določa, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi podatki ...
13. 8. 2015

Pedagoški vidiki odgovorne rabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij v šolskem okolju

Uvod Živimo v času, ko nas na vsakem koraku spremlja sodobna komunikacijska tehnologija. Tudi v šoli. Prav pri učiteljih se porajajo mnoga vprašanja, kot na primer: Ali lahko/naj šola prepove učencem1 vnos mobilnih telefonov v prostore šole? Ali je to tudi smiselno? Ali lahko učitelj prepove uporabo mobilnih ...
13. 8. 2015

Umik nezakonito objavljenih vsebin s spleta

Pogosto je eden prvih korakov za omejitev negativnih posledic zaradi zlorabe osebnih podatkov, kot so nezakonite objave na družabnih omrežjih, lažni profili in podobno, umik nezakonito objavljenih vsebin s spleta. Pogosto uporabljane spletne strani in omrežja imajo večinoma že dobro dorečene in ustaljene postopke, kdo in kako lahko zahteva umik ...
13. 8. 2015

Pomen preventivnih ukrepov

Skupna točka vseh navedenih situacij je, da je upoštevaje starost otroka kazenski pregon sicer možen, prav tako tudi civilno-pravno varstvo, vendar pa je vprašanje, ali je takšen pregon oziroma uveljavljanje pravic v šolskem okolju smiselno in primerno. Čim več časa in aktivnosti bi namreč moralo biti namenjenega predvsem preventivnim in ...
13. 8. 2015

O varstvu osebnih podatkov pri uporabi sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (pravni vidik)

Moč odločanja čedalje lažje odvzemamo tudi drug drugemu – s pametnimi mobilniki je nadvse enostavno nekoga posneti in njegovo fotografijo ali videoposnetek objaviti na družabnih omrežjih. Glede na rezultate raziskave Mladi na netu1 2010 kar 63 odstotkov mladih v starosti med 8 in 19 let v Sloveniji do interneta ...
Samo za aktivne naročnike: