Primeri dobre prakse

21. 8. 2015

Razvojni načrt in poti do izboljšanja znanja učencev na OŠ in vrtcu Duplek

Avtor: Đano Novak
Preberite: Razvojni načrt Izvedbeni načrt Razvojno načrtovanje v vrtcu Ugotovitve in priporočila Začetek našega načrtnega strokovnega pedagoškega dela se je začel s samoevalvacijo dela v šolskem letu 2009/10, ki je bila osnova za načrtovanje dela v novem šolskem letu in razvojnega načrtovanja. Na ravni zavoda smo se odločili, da ...
21. 8. 2015

Projekti in spremembe na šolah (Gimnazija Ptuj)

Preberite: Posodobitev gimnazijskega programa Erasmus+ UNESCO ASP mreža slovenskih šol Unescov ASP tek mladih MUNESCO – model združenih narodov Projekt fair do − pravični razred Mladinski natečaj kratkih filmov o človekovih pravicah 2014 v okviru OZN Namesto uvoda Pred več kot tremi desetletji se je izobraževalna strokovna praksa začela intenzivno ...
21. 8. 2015

Pričakovani dosežki

Preberite: Projekt Pričakovani dosežki Od šestega do devetega razreda Od prvega do petega razreda Teoretična osvetlitev problema in predlaganih možnih rešitev Potek dela Ugotovitve in spoznanja
21. 8. 2015

Finančno opismenjevanje mladih revije Moje finance

V finančnem opismenjevanju mladih revije Moje finance že 90 šol Revija Moje finance je leta 2011 v sodelovanju s tržno raziskovalno hišo Ipsos naredila raziskavo finančne pismenosti v Sloveniji. V njej ugotavljamo, da je finančna pismenost v Sloveniji žal na zelo nizki ravni, le za šolsko oceno zadostno 2. Še ...