Povračila stroškov javnim uslužbencem

06. 1. 2022

Višina dnevnic za službeno potovanje - januar 2022

V letu 2021 so bili sklenjeni naslednji aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev:Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21,Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji , Uradni list RS, št. 88/21,Aneks h ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 1. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - januar 2022

Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
06. 1. 2022

Višina regresa za prehrano s 1. 1. 2022 je 4,47 EUR

V skladu s prvim odstavkom 14. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21, se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.Višina regresa za prehrano ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 12. 2021

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – odgovori na najpogostejša vprašanja in dileme MJU

V zvezi z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 88/2021, dne 3. 6. 2021, so na MJU pripravili pojasnilo št. 0100-299/2021/1 z ...
03. 12. 2021

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - december 2021

Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
02. 11. 2021

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - november 2021

Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
06. 10. 2021

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - oktober 2021

Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
06. 9. 2021

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - september 2021 (za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene)

Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesecNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list ...
04. 8. 2021

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - avgust 2021 (za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene)

Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21) in 5. člena Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine ...
21. 7. 2021

Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino velja od 17. 7. 2021 dalje

V Uradnem listu RS, št. 116/21, je bila dne 16. 7. 2021 objavljena Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba velja od 17. 7. 2021 dalje, določa pa višino kilometrine v primeru uporabe lastnega vozila v službene namene za službeno potovanje v tujino ...
Samo za aktivne naročnike: