Povračila stroškov javnim uslužbencem

03. 4. 2023

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - april 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
03. 3. 2023

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - marec 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
03. 2. 2023

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - februar 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene. Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
27. 1. 2023

Višina regresa za prehrano od 1. 1. 2023

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za ...
09. 1. 2023

Višine povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za javne uslužbence in funkcionarje, veljavnih v obdobju januar 2023 – junij 2023

Opomba: cena bencina se objavlja mesečno na spletni strani MJU,zneski so objavljeni na spletni strani MJU.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 1. 2023

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - januar 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
07. 12. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – december 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
04. 11. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – november 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene. Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
04. 10. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – oktober 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
06. 9. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – september 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike