Povračila stroškov javnim uslužbencem

04. 12. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – december 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneReferenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesecNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
01. 12. 2023

Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju

Povračila stroškov prenočevanja na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo v višini dejanskih stroškov za prenočevanje. Te stroške se dokazuje s potnim nalogom in z računom (6. člen davčne uredbe).Stroške prenočevanja se prilaga obračunu potnih stroškov, dokumentirani so v računih, ki glasijo na podjetje/organizacijo, kar je ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 11. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – november 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneReferenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
06. 10. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – oktober 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneReferenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesecNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
06. 9. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – september 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneReferenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesecNa podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi ...
07. 8. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – avgust 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
06. 7. 2023

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - julij 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene. Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
05. 7. 2023

Višina regresa za prehrano od 1. 7. 2023

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana ...
06. 6. 2023

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - junij 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...
05. 5. 2023

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - maj 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. relevantnih členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21 ...