Prenehanje zaposlitve in odpoved pogodbe o zaposlitvi

03. 4. 2017

Razveljavitev ureditve vročanja odpovedi po ZDR-1

Avtor: Tanja Bohl
Ustavno sodišče je v marcu 2017 soglasno sprejelo odločitev o ustavni pritožbi v zadevi glede zamude roka za vložitev tožbe o zakonitosti podane odpovedi pogodbe o zaposlitvi in o pobudi za oceno ustavnosti četrtega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1),[1] ki ureja vročanje odpovedi pogodbe ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2015

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi in odpoved pogodbe o zaposlitvi

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih ureja ZDR-1, upoštevane so tudi posebne določbe ZOFVI in Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ter začasni ukrepi po ZUJF. Zelo pomembno je, da delodajalec celoten postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi izvede zakonito, saj mora v nasprotnem primeru ...
Samo za aktivne naročnike: