Prenehanje zaposlitve in odpoved pogodbe o zaposlitvi

12. 8. 2015

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi in odpoved pogodbe o zaposlitvi

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih ureja ZDR-1, upoštevane so tudi posebne določbe ZOFVI in Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ter začasni ukrepi po ZUJF. Zelo pomembno je, da delodajalec celoten postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi izvede zakonito, saj mora v nasprotnem primeru ...
Samo za aktivne naročnike: