V pripravi

20. 7. 2023

Z Zakonom o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2023/2024 se ponovno predvideva nižja cena malice v šoli in oskrbnin v dijaških domovih

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2023/2024 – nujni postopek in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru.Predlaga se obravnava zakona po nujnem postopku, saj je sprejem zakona nujen, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države ...
15. 5. 2023

V pripravi je sprememba Zakona o osnovni šoli

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog spremembe Zakona o osnovni šoli in ga objavili na portalu E-demokracija. Predlog je trenutno v javni obravnavi, kjer lahko komentarje oddate do 12. 6. 2023. Besedilo predloga je na voljo TUKAJ.V obrazložitvah so o predvidenih spremembah zapisali sledeče:I. Nacionalno preverjanje ...
04. 5. 2023

Ministrstvo v javno obravnavo poslalo novelo zakona o socialnem varstvu

Ministrstvo za delo je v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki med drugim zagotavlja pravno podlago za izvajanje ukrepov, sofinanciranih iz evropskih skladov.Prinaša tudi pravno podlago za kadrovsko štipendiranje poklicev v socialnem varstvu.Kot v objavljenem gradivu pojasnjujejo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve ...
01. 3. 2023

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja

Vlada Republike Slovenije je pripravila predlog spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. V skladu z veljavnim zakonom se namreč v dvojezično šolo, ki izvaja prilagojene in posebne vzgojno-izobraževalne ...
28. 2. 2023

Predlog Zakona o maturi je nekoliko spremenjen

Na portalu e-demokracija je od 26. 2. na voljo spremenjen predlog Zakona o maturi, ki tako predvideva sledeče spremembe: sprememba tretje alineje drugega odstavka 11. členaNamen spremembe je odpraviti neskladje zakonske določbe z dejansko sestavo Državne komisije za splošno maturo. Državna komisija za splošno maturo namreč obravnava strokovna vprašanja ...
11. 8. 2022

V pripravi je sprememba Pravilnika o financiranju šole v naravi

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi.Ta med drugimi prinaša:ureditev delovnega časa strokovnih delavcev, ki so spremljevalci skupini učencev v šoli v naravi po določbah KPVIZ in KPJS,uskladitev obračunavanja dodatkov pri plači s določbami KPVIZ in KPJS ...
15. 12. 2021

V pripravi je sprememba pravilnika, ki bi gluhim in naglušnim otrokom omogočil pomoč učitelja oziroma vzgojitelja za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog spremembe Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami.Ta bi se spreminjal v 8. členu, kjer bi bilo določeno:(tolmač slovenskega znakovnega jezika)Gluhim in naglušnim otrokom, ki so vključeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno ...
23. 8. 2021

V pripravi je Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom.V obrazložitvi spremembe so navedli, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ugotavlja, da so ...
13. 11. 2020

Predlog Pravilnika o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih

Predlog Pravilnika o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodihMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport je leta 2018 prisluhnilo socialno-varstvenim zavodom, ki sprejemajo otroke s ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

V javni razpravi je predlog novele Zakona o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo posredovalo predlog novele Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, s katerim želi odpraviti doslej ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju zakona. Leta 2017 sprejeti zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami se je začel uporabljati s 1. januarjem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike