V pripravi

03. 5. 2024

V pripravi je pravilnik, ki bi omogočal pridobitev strokovnega naziva delavcem socialnovarstvenih zavodov, ki se zaposlijo v vzgoji in izobraževanju

MVI je pripravilo nov Pravilnik o postopku in pogojih za pridobitev naziva strokovnih sodelavcev in strokovnih delavcev socialnovarstvenih zavodov ob zaposlitvi na področju vzgoje in izobraževanja.Ta ureja postopek in pogoje za pridobitev naziva strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavec), ki v socialnovarstvenih zavodih izvajajo prilagojeni ...
29. 4. 2024

V pripravi je nov Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami

MVI je pripravilo nov Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami.Ta določa izobrazbo, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti vzgojitelji in drugi strokovni delavci v vzgojnem ...
01. 3. 2023

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja

Vlada Republike Slovenije je pripravila predlog spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. V skladu z veljavnim zakonom se namreč v dvojezično šolo, ki izvaja prilagojene in posebne vzgojno-izobraževalne ...
15. 12. 2021

V pripravi je sprememba pravilnika, ki bi gluhim in naglušnim otrokom omogočil pomoč učitelja oziroma vzgojitelja za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog spremembe Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami.Ta bi se spreminjal v 8. členu, kjer bi bilo določeno:(tolmač slovenskega znakovnega jezika)Gluhim in naglušnim otrokom, ki so vključeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno ...