Strokovno - pedagoško področje

18. 8. 2023

Kako ravnati, ko pri učencu s posebnimi potrebami, ki se izobražuje na domu, pride do menjave izvajalca?

Pri učencih s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na domu, komisija za usmerjanje izda tudi mnenje o izobraževanju na domu. V slednjem je naveden tudi izvajalec. Kako postopati v primeru, ko zaradi objektivnih razlogov pride do zamenjave izvajalca? Starši na ZRSŠ oziroma pristojno komisijo za usmerjanje sporočijo podatke in potrebna ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 7. 2023

Dolžnost občine za zagotavljanje stroškov za spremljevalca otroku v vrtcu

Zanima nas, ali je Zapisnik multidisciplinarnega tima zavezujoč za sofinanciranje spremljevalca predšolskega otroka ali je potrebno tudi pridobiti tudi odločbo o usmeritvi. Kateri predpis zavezuje lokalne skupnosti za kritje stroškov spremljevalca?
Samo za aktivne naročnike:
17. 7. 2023

Ali med naloge spremljevalca spada tudi spremstvo otroka k zdravniku?

V vrtcu je zaposlena spremljevalka gibalno oviranega otroka. Otrok se je v vrtcu poškodoval, poškodba ni bila hujša. Zaradi specifike otrokove bolezni je bil prisoten tudi strah starša, zato je otroka odpeljala na preiskave. Otroku je bila nudena ustrezna prva pomoč, starš je po otroka prišel takoj in ga sam ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 6. 2023

Zaposlitev logopeda v vrtcu oziroma šoli

Kdaj in v katerih primerih lahko zaposli šola logopeda oziroma sistematizira delovno mesto logopeda?
26. 6. 2023

Dolžnost učitelja, da sodeluje pri pripravi učenca na popravni izpit

Zanima me, kje v zakonodaji je zabeleženo, kdo pripravlja učenca v osnovni šoli na popravni izpit, saj bi se nekateri učitelji temu radi izognili. Pregledali smo že nekaj zakonodaje, a tega ne najdemo.Ali res učitelj, ki je v izpitni komisiji (ista stroka) ne sme učenca pripravljati na popravni izpit?
Samo za aktivne naročnike:
15. 6. 2023

Obveznost delitve v skupine tudi če je zaradi tega preseženo tedensko število ur na urniku

Zanima me obveznost delitev v skupine. V programu umetniška gimnazija - likovna smer bi namreč po upoštevanju vseh delitev v skupine presegli tedensko število ur na urniku. Ali je torej nujno, da se pri predmetih, kjer je v predmetniku zapisana delitev v skupine, ta tudi izvaja?
Samo za aktivne naročnike:
01. 6. 2023

Ukrepanje šole v primeru neobiskovanja pouka in s tem nastanka manjka ocen in veliko negativnih le-teh

Zanima nas, kaj narediti v primeru, ko je učenec s posebnimi potrebami odsoten več časa in ima posledično manko ocen ter veliko negativnih ocen. Odsoten je bil že preko 400 ur. Ima zdravniška opravičila, odsoten je zaradi različnih bolezni, slabosti itd. Predvidevamo, da gre za psihosomatska obolenja, vendar nimamo nobenih ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 5. 2023

Omogočanje popravljanja negativnih ocen in oblikovanje zaključne ocene pri posameznem predmetu

Kje piše oziroma kako je s tem, da je potrebno vsako negativno oceno popravljati? Recimo, otrok ima ocene 3,2,1. Je to pozitivno zaključeno lahko ali ne?
Samo za aktivne naročnike:
03. 5. 2023

(Ne)sistematizirane ure učne pomoči

Ali bi bilo možno, da se ure učne pomoči sistematizirajo ali da učno pomoč izvaja kdo drug?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 4. 2023

Vsebina obvestila staršem o vpisu v vrtec, kadar vrtec ni oblikoval komisije o sprejemu otroka v vrtec

V vrtcu smo zaključili vpis otrok za šolsko leto 2023/2024. Ker je vpisanih otrok manj kot prostih mest in so vsi otroci dobili mesto, nismo oblikovali komisije. Sicer je nekaj otrok vključenih v drugo enoto kot so starši navedli kot prvo izbiro.Kako sedaj formiramo obvestilo staršem? Ali moramo ...
1 2 3 4 5 6