Strokovno - pedagoško področje

28. 6. 2023

Zaposlitev logopeda v vrtcu oziroma šoli

Kdaj in v katerih primerih lahko zaposli šola logopeda oziroma sistematizira delovno mesto logopeda?
26. 6. 2023

Dolžnost učitelja, da sodeluje pri pripravi učenca na popravni izpit

Zanima me, kje v zakonodaji je zabeleženo, kdo pripravlja učenca v osnovni šoli na popravni izpit, saj bi se nekateri učitelji temu radi izognili. Pregledali smo že nekaj zakonodaje, a tega ne najdemo.Ali res učitelj, ki je v izpitni komisiji (ista stroka) ne sme učenca pripravljati na popravni izpit?
Samo za aktivne naročnike:
15. 6. 2023

Obveznost delitve v skupine tudi če je zaradi tega preseženo tedensko število ur na urniku

Zanima me obveznost delitev v skupine. V programu umetniška gimnazija - likovna smer bi namreč po upoštevanju vseh delitev v skupine presegli tedensko število ur na urniku. Ali je torej nujno, da se pri predmetih, kjer je v predmetniku zapisana delitev v skupine, ta tudi izvaja?
Samo za aktivne naročnike:
01. 6. 2023

Ukrepanje šole v primeru neobiskovanja pouka in s tem nastanka manjka ocen in veliko negativnih le-teh

Zanima nas, kaj narediti v primeru, ko je učenec s posebnimi potrebami odsoten več časa in ima posledično manko ocen ter veliko negativnih ocen. Odsoten je bil že preko 400 ur. Ima zdravniška opravičila, odsoten je zaradi različnih bolezni, slabosti itd. Predvidevamo, da gre za psihosomatska obolenja, vendar nimamo nobenih ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 5. 2023

Omogočanje popravljanja negativnih ocen in oblikovanje zaključne ocene pri posameznem predmetu

Kje piše oziroma kako je s tem, da je potrebno vsako negativno oceno popravljati? Recimo, otrok ima ocene 3,2,1. Je to pozitivno zaključeno lahko ali ne?
Samo za aktivne naročnike:
03. 5. 2023

(Ne)sistematizirane ure učne pomoči

Ali bi bilo možno, da se ure učne pomoči sistematizirajo ali da učno pomoč izvaja kdo drug?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 4. 2023

Vsebina obvestila staršem o vpisu v vrtec, kadar vrtec ni oblikoval komisije o sprejemu otroka v vrtec

V vrtcu smo zaključili vpis otrok za šolsko leto 2023/2024. Ker je vpisanih otrok manj kot prostih mest in so vsi otroci dobili mesto, nismo oblikovali komisije. Sicer je nekaj otrok vključenih v drugo enoto kot so starši navedli kot prvo izbiro.Kako sedaj formiramo obvestilo staršem? Ali moramo ...
14. 4. 2023

Kako pravilno oblikovati kombinirani oddelek v vrtcu?

Prosim za pomoč pri oblikovanju kombiniranega oddelka za šolsko leto 2023/24. V oddelku imamo 9 otrok (letnik 2021), koliko otrok letnikov 2020 lahko dodam0? Lahko dodamo 6 otrok? Razlagam si tako: 19 (17 + 2 (občina)) otrok je osnova. 7 otrok 1. starostnega in 12 otrok 2. starostnega.7 +1 ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 4. 2023

Učenec manjka na dan pisanja pisnega ocenjevanja znanja - kdaj ga lahko piše ob vrnitvi v šolo?

Skladno s 13. členom Pravilnika o ocenjevanju sme učenec pisati pisni izdelek 2-krat na teden. Dogaja se, da ko ima učenec napovedan test, ga tisti dan ali dva ni v šolo. Ker ima potem v drugem tednu že načrtovan/napovedano pisanje dveh testov, mu predmetna učiteljica ne more dati pisati ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 3. 2023

Odložitev začetka šolanja in preverjanje pripravljenosti za vstop v šolo

46. člen Zakona o osnovni šoli določa, da »se ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ...
Samo za aktivne naročnike: