Strokovno - pedagoško področje

30. 1. 2023

Rok za pripravo IP-ja, če odločbo prejmemo v času počitnic in IP-ja zaradi odsotnosti strokovnih delavcev ni možno pripraviti v zakonskem roku

Koliko časa imamo na voljo za pripravo IP-ja v primeru, da prejmemo odločbo o usmeritvi na šolo v času poletnih počitnic in ni mogoče v dogovorjenem roku izdelati IP zaradi odsotnosti strokovnih delavcev?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 1. 2023

Pravnomočnost odločbe o usmeritvi - obveščanje o morebitni pritožbi na odločbo

Ali Zavod za šolstvo ali MIZŠ obvešča zavod, da je starš podal pritožbo? Ali bi zavod moral preverjati na Zavodu za šolstvo, ali je odločba pravnomočna? Če starši sporočijo, da nimajo pripomb in da se ne bodo pritožili na odločbo, ali se skrajša postopek in za koliko dni?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 1. 2023

Izobrazbeni pogoji za delovno mesto Vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca

Naš vrtec vzpostavlja razvojni oddelek. V ta namen moramo sistemizirati delovno mesto Vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca.Prosimo za mnenje (glede na zadnje spremembe), kaj moramo obvezno v sistematizacijo oziroma opis delovnega mesta navesti pri postavki:- Smer izobrazbeDilemo imamo tudi glede na to, da je zelo težko pridobiti kader ...
27. 12. 2022

Prednost pri sprejemu v vrtec za otroka s posebnimi potrebami

V vrtcu se nam je sprostilo mesto za enega otroka. Komisija še ni zasedala, imamo pa štirinajst vlog. Hkrati, s sprostitvijo mesta, smo dobili petnajsto vlogo, h kateri je priložen zapisnik multidisciplinarnega tima, kjer je napisano, da otrok nujno potrebuje prednostno vključitev v redni vrtec. Po 20. členu Zakona o ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 12. 2022

Trajanje izvajanja Izvirnega delovnega projekta pomoči za učenca/dijaka z učnimi težavami

Kako dolgo se za učenca z učnimi težavami vodi Izvirni delovni projekt pomoči? Ali so morda določene časovne omejitve ali se lahko vodi tudi več let njegovega šolanja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 12. 2022

Ali morata biti na vpisnem listu otroka za vpis v osnovno šolo podpisana oba starša?

Do sedaj smo pri vpisu otroka v 1. razred vedno zahtevali podpis staršev, v praksi je bil dovolj podpis samo enega. Sedaj pa beremo mnenje upravne inšpekcije, ki trdi, da ZOsn za vlagatelja ne določa, da je to starš oziroma eden od staršev, ampak določa, da »starši vložijo, predlagajo" itd ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 12. 2022

Kako ravnati, kadar vrtec nima ali ne more zaposliti primernega kadra za izvajanje ur dodatne strokovne pomoči?

Kako lahko postopamo v primeru, ko vrtec otroku zaradi pomanjkanja kadra (ne le v zavodu, ampak tudi na trgu delovnih mest) ne more zagotoviti dodatne strokovne pomoči strokovnjaka, ki je naveden v zapisniku multidisciplinarnega tima?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 11. 2022

Ukrepanje šole, ko se otrok z avtističnimi motnjami zaradi agresivnega vedenja ne more dlje časa umiriti

V razredu Posebnega programa vzgoje in izobraževanja 1. stopnje imamo učenca z zmerno motnjo v duševnem razvojem in avtizmom, ki občasno postane izredno agresiven do sebe in do drugih. Učenec se ne umiri tudi več ur, zato takrat pokličemo starše, da pridejo ponj, saj drugače ne moremo zagotoviti varnosti zanj ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 11. 2022

Sprejem otroka v redni oddelek vrtca, kljub usmeritvi v razvojni oddelek, zaradi nestrinjanja staršev

Ali lahko v redni oddelek vrtca sprejmemo otroka, ki ima v zapisniku multidisciplinarnega tima določeno usmeritev v razvojni oddelek vrtca, starši pa se s tem ne strinjajo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 11. 2022

Kako je z izvedbo ur DSP, če šola ne more zaposliti strokovnega delavca, ker ni prijav na razpis za prosto delovno mesto?

Kako ravnati, če šola razpiše delovno mesto, pa ni uspešna v kadrovanju? Kaj potem? Druge bližnje institucije pa ne morejo več zagotoviti dodatnih ur DSP.