Pedagoško delo

10. 1. 2022

Prilagoditve ocenjevanja v šolskem letu 2021/2022

Zaradi otežene epidemiološke situacije so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Zavodu RS za šolstvo in v dogovoru z ravnatelji razpravljali o možnostih prilagoditve ocenjevanja v šolah. Oblikovan je bil poseben sklep, vse zavode na področju osnovnega in glasbenega šolstva je MIZŠ o podrobnostih že seznanili okrožnico.Sklep ...
02. 12. 2021

Objavljen je Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v šolskem letu 2021/2022

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je sprejela Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v šolskem letu 2021/2022, ki je objavljen v Uradnem listu št. 183/21.S sklepom se zaradi nemotenega izvajanja zaključnega izpita v šolskem letu 2021/2022 določajo prilagoditve:glede imenovanja in sestave šolske izpitne komisije ...
03. 11. 2021

Objavljen je Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je sprejela Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022, ki je objavljen v Uradnem listu št. 172/21.S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 določi:prilagoditev predmetnih izpitnih katalogov ...
29. 9. 2021

Financiranje šole v naravi - na kaj morate biti pozorni?

Glede financiranja šole v naravi je naloga šole staršem pravočasno in jasno predstaviti elemente cene šole v naravi, ki morajo biti v obsegu kot jih opredeljuje Pravilnik o financiranju šole v naravi. Šola v naravi je v osnovni šoli del razširjenega programa, kar pomeni, da jo šola organizira, učenci pa ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 5. 2020

Postopek pri ocenjevanju in napredovanju učencev v osnovni šoli

Uvod V osnovni šoli oziroma v šolah na sploh je povezano s pravicami učencev posebej občutljivo področje ocenjevanja znanja (in drugih dosežkov učencev) ter posledično napredovanja v višji razred. Največ konfliktov med šolo, starši in učenci je povezanih prav s tem področjem šolskega dela. Zato bom v naslednjem prispevku izpostavil ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 4. 2020

Usmeritve za preverjanje in ocenjevanje znanja

Zavod za šolstvo je objavil usmeritve za preverjanje in ocenjevanje znanja v:osnovni šoli,prilagojenem programu vzgoje in izobraževanjain srednji šoli.Besedila usmeritev so na voljo TUKAJ.
11. 12. 2019

Ali gibanje vpliva na intelektualni razvoj otroka?

Gibanje je biološka potreba otroka. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da so otroci in mladostniki vsak dan telesno aktivni od 60 do 90 minut. Vendar pogosto ni tako. Sodoben potrošniško naravnan način življenja ter zabavne elektronske in komunikacijske pridobitve so povzročile pri mladih porazen gibalni primanjkljaj. Otroci presedijo večino svojega ...
24. 5. 2019

Šola v naravi v praksi

Zaradi določenih pomislekov posameznih staršev učencev, vključenih v šolo v naravi, in opažanj pri konkretni izvedbi v prispevku povzemamo: konceptualna izhodišča šole v naravi, nekaj pravnih določil, ki jih je treba upoštevati pri organizaciji in izvedbi šole v naravi, izvedbene posebnosti, nekaj koristnih napotkov šolam in ravnateljem za uspešno organiziranje ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 11. 2016

Novosti ZOFVI-K, ki veljajo od 1. septembra 2016

SPLOŠNO Državni Zbor RS je dne 16. 6. 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je bil dne 30. 6. 2016 objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2016 in je prinesel številne novosti, ki bodo v prispevku bolj podobno opisane ...