Pravice iz delovnega razmerja

03. 4. 2020

Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2

Ministrstvo za javno upravo je 27. 3. 2020 objavilo dokument Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2, v katerem navajajo navodila in pojasnila, v katerih primerih je javni uslužbenec upravičen do plače oziroma do nadomestil plače v primeru odsotnosti z dela ter katere šifre ...
18. 3. 2020

Delo od doma in vodenje zakonsko določenih evidenc

Zaradi potrebe po zmanjševanju negativnih posledic pandemije koronavirusa (COVID-19) se je veliko organizacij, tako v javnem kot zasebnem sektorju, odločilo za delo na domu. Ker časa za pripravo ni bilo veliko (ukrepi so pričeli veljati »čez noč«), si v nadaljevanju poglejmo, na kaj moramo biti pozorni, da bo delo organizirano ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 3. 2020

Organizacija in spremljanje dela od doma

Avtor: Tanja Bohl
Zaradi izbruha novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, se v luči preprečevanja njegovega hitrega širjenja in sprejemanja strogih ukrepov za njegovo zajezitev vedno več delodajalcev odloča za organiziranje oz. odrejanje dela od doma v skladu z s tem povezanimi predpisi ter navodili pristojnih organov, da naj tisti, ki lahko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 2. 2020

Disciplinski postopek po ZDR-1

Ureditev izpeljave disciplinskega postopka ZDR-1 ureja disciplinski postopek v poglavju 12. Disciplinska odgovornost v 172. do 176. členu. Upoštevati je treba, da je osnovna obveznost zaposlenega izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Če obveznosti iz delovnega razmerja delavec krši, ima delodajalec več možnosti, in sicer: za hujše in ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 1. 2020

Odmera sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za letni dopust - pojasnilo MJU z dne 18. 10. 2019

Računsko sodišče Republike Slovenije je dne 7. 8. 2019 objavilo[1] Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2018. Predmet revizije je bil v točki 3.3.4.w regres za letni dopust, in sicer sorazmerni del regresa za letni dopust. Računsko sodišče je v citirani točki ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 11. 2019

Uvedba elektronskega bolniškega lista s 1. 1. 2020

S 1. januarjem 2020 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev uvaja elektronski bolniški list. Sedaj veljavne papirnate bolniške liste bodo postopno nadomestili bolniški listi v elektronski obliki (v nadaljevanju: eBOL). Za uvedbo elektronskih bolniških listov se pripravlja posebna informacijska rešitev za delodajalce ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 10. 2019

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč po novem

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč je bil v preteklosti na nekaterih področjih nedorečen. Z dogovorom o ureditvi položaja med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture se je položaj izboljšal, a nekatera odprta vprašanja še ostajajo ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 10. 2019

Dosežen je Dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč (Uradni list RS, št. 58/2019)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije sta sklenila Dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč. Večina zaposlenih v šolah oziroma zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kjer je ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Plačana odsotnost zaradi neodložljivega opravka

Plačana odsotnost zaradi  neodložljivega opravka Kolektivne pogodbe dejavnosti v javnem sektorju med ostalimi odsotnostmi določajo tudi pravico zaposlenega do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka. Pregled nekaterih kolektivnih pogodb in zakona ter členov, ki določajo pravico do plačane odsotnosti zaradi neodložljivega opravka: KOLEKTIVNA POGODBA ČLEN Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti - KPND ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni dodatno varčevanje za starost, saj višina pokojnine upada oziroma po izvedenih reformah se njen delež od povprečne neto plače znižuje. Tudi zato je bila pomembna odločitev, da se je uskladitev plač v letu 2003 trajno preoblikovala v premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, čeprav ...
Samo za aktivne naročnike: