Ravnanje z odpadki

13. 8. 2015

Seznam odpadkov in šestmestna številka odpadka

Seznam odpadkov je seznam, tako nevarnih kot nenevarnih odpadkov, razvrščenih po ustreznih skupinah predvsem glede na izvor nastanka. Vsak odpadek ima poleg natančno opredeljenega imena vpisano še ustrezno številko odpadka. Seznam odpadkov je določen s sklepom Komisije 2014/955/EU.
13. 8. 2015

Vrste odpadkov

Odpadek je snov ali predmet, ki ga zavržemo, nameravamo zavreči ali moramo zavreči zato, ker ga ne potrebujemo ali ni več uporaben. To so vsi predmeti, ki jih ne potrebujemo več ali se jih naveličamo in jih zato zavržemo. Ko tak predmet zavržemo, ta dobi status odpadka. Oseba, ki je ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 8. 2015

Ravnanje z odpadki v javnih ustanovah

Cilj vsakega ekološko osveščenega posameznika je, da s svojim delovanjem čim manj obremenjuje okolje. V prvi vrsti se moramo zavedati, da proizvedemo čim manj odpadkov. Ko odpadek nastane, pa je prvo vprašanje, ki si ga postavimo, ali lahko odpadek uporabimo za kakšen drug namen, preden ga zavržemo. Če odpadek res ...