Varnost zaposlenih

13. 8. 2015

Obveznosti delodajalca in vodje zavoda

Delodajalec izvaja varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, tako da pri tem upošteva naslednja temeljna načela varnosti in zdravja pri delu: izogibanje nevarnostim; ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti; obvladovanje nevarnosti pri njihovem viru; prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja ...
13. 8. 2015

Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu za vzgojno-izobraževalne zavode

Podlaga za izvajanje aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji je Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS 56/99, 64/01 do 3. 12. 2011 oziroma Ur. l. RS 43/2011 po 3. 12. 2011), ki opredeljuje predvsem pravice in dolžnosti delodajalcev ter ...