Varnost zaposlenih

13. 8. 2015

Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu za vzgojno-izobraževalne zavode

Podlaga za izvajanje aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji je Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS 56/99, 64/01 do 3. 12. 2011 oziroma Ur. l. RS 43/2011 po 3. 12. 2011), ki opredeljuje predvsem pravice in dolžnosti delodajalcev ter ...