Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

06. 1. 2022

Katere dokumente lahko vrtec hrani v evidenci otrok, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da svetovalna služba vrtca na podlagi Zakona o vrtcih, Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih in predpisanih obrazcih vodi evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč. Med drugim takšna evidenca zajema tudi strokovna mnenja drugih institucij ...
05. 1. 2022

Javno razkritje elektronske pošte v zvezi z delovanjem članov sveta zavoda

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, v katerem prosilec pojasnjuje, da je v javnost prišla elektronska pošta, ki jo je prosilec kot član sveta zavoda posredovali drugim članom v zvezi s sklicem izredne seje. Z razkritjem so v javnost prišli e-naslovi vseh članov sveta. Prosilca zanima ...
19. 12. 2021

Uporaba e-poštnega naslova otrok v šolski knjižnici

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje prosilca, ali imajo lahko učenci osnovne šole svoj e-naslov in od katere starosti naprej. Šolska knjižnica je po novem vključena v sistem COBISS. Ta omogoča digitalno rezervacijo in podaljševanje izposoje ter pošiljanje obvestil o poteku roka izposoje. Da bi učenci te storitve lahko ...
10. 12. 2021

Anonimizacija zapisnika pedagoške konference

Prosilec se je na IP obrnil z vprašanjem, ali je v zapisnikih pedagoške konference, ki so interni in niso nikjer objavljani, treba anonimizirati imena učiteljev, ki postavijo vprašanja. Prav tako prosilca zanima, ali lahko z vodstvom (predvidevajo, da šole) komunicira iz svojega osebnega elektronskega naslova.Za vsako obdelavo osebnih podatkov ...
08. 12. 2021

Evidenčni listi samotestiranja otrok v šoli

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da glasbena šola zahteva ne samo vpogled v podpisano soglasje, ki ga je prosilec posredoval osnovni šoli, ampak zahteva tudi, da osnovna šola izpolnjuje evidenčni list učencev v zvezi s hitrim samotestiranjem. Prosilca zanima, ali lahko osnovna ali ...
05. 12. 2021

Soglasje staršev v šoli za več let naprej ali do konca šolanja

Prosilec se je na IP obrnil s prošnjo za mnenje, saj na osnovni šoli urejajo soglasja in prosilca zanima ali bi lahko, v primeru, da se starši strinjajo, veljala soglasja do konca šolanja na vaši ustanovi. Če bi bilo potrebno, bi idejo podprli tudi na svetu staršev. V ta namen ...
02. 12. 2021

Vpogled članov sveta šole v pogodbo o zaposlitvi delavca

Prosilec se je na IP obrnil z vprašanjem, ali člani Sveta šole lahko vpogledajo v osebne podatke zaposlenega, in sicer v pogodbo o zaposlitvi in o njej razpravljajo.IP uvodoma poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni ...
01. 12. 2021

Pošiljanje podatkov o učencih za potrebe preventivnega zdravstvenega pregleda

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so dne 16. 11. 2021 prejeli vprašanje o tem, ali lahko šola pooblaščeni instituciji za izvedbo preventivnih pregledov posreduje tudi rojstne datume učencev.Šole organizaciji, ki izvaja preventivne zdravstvene preglede, posredujejo samo poimenski seznam brez rojstnih datumov. Za ustrezno pripravo na izvedbo sistematskega pregleda (priprava medicinske ...
01. 12. 2021

Posredovanje osebnih podatkov dijakov zdravstvenemu domu po novem

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali lahko šola po novem, zaradi izvedbe sistematskih zdravstvenih pregledov, posreduje zdravstvenemu domu za datum rojstva, telefonske številke staršev, dijakov in študentov ter njihove e-naslove. Do sedaj so ZD posredovali le ime, priimek, naslov in razred dijaka oziroma študenta.Na podlagi ...
01. 12. 2021

Predložitev izjave o izpolnjevanju PCT v šoli

Prosilec se je na IP obrnil v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogoja PCT učencev v njihovi osnovni šoli. Za preveritev, ali učenci izpolnjujejo pogoj prebolevnosti oziroma cepljenosti, so pripravili izjavo za starše, ki to potrjujejo, z opozorilom, da otroci na vpogled prinesejo dokazilo, iz katerega izpolnjevanje pogoja izhaja. Ob tem ...