Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

22. 11. 2021

Posredovanje podatkov staršev CSD-ju ob sumu nasilja v družini

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, iz katerega izhaja vprašanje, ali lahko šolska svetovalna delavka ob sumu nasilja v družini centru za socialno delo posreduje tudi podatke o starših, njihovo bivališče in telefonske številke.Obdelava osebnih podatkov je dopustna le, če zanjo obstaja ustrezna pravna podlaga. V 6 ...
22. 9. 2021

Kakšna so pravila vpogleda, kopiranja in hrambe dokazil PCT za delodajalce?

Na Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju: IP) je bila naslovljena zahteva za mnenje, kjer je navedeno, da delodajalci (...) zahtevajo, da jim posredujejo skenirana potrdila o cepljenju ali potrdila o prebolelosti. Pri tem kot pravno podlago navajajo Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom ...
20. 9. 2021

Pridobivanje podatkov iz kazenske evidence za izbrisane obsodbe zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost za javne uslužbence, ki so že v delovnem razmerju

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Prosilec navaja, da so zaposleni v šoli prejeli sporočilo, iz katerega izhaja, da mora delodajalec pridobiti podatke iz »kazenske evidence za izbrisane obsodbe zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki so bila izvršena proti mladoletni osebi«. Potrdila za novo zaposlene ...
09. 8. 2021

Soglasje staršev za objavo fotografij otrok na spletnih straneh in družabnih omrežjih

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede soglasja staršev za objavo fotografij njihovih otrok na knjižnični spletni strani, Facebook in Instagram profilu ter v lokalnih časopisih. Prosilca zanima, če in pod kakšnimi pogoji lahko objavijo fotografije otrok na zgoraj navedenih mestih. V zvezi s soglasjem prosilec ...
21. 7. 2021

Snemanje učencev med ustnim ocenjevanjem učne snovi v razredu

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, kjer prosilca zanima, ali je dovoljeno snemati otroke med spraševanjem učne snovi v razredu.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov ...
28. 6. 2021

Pravica staršev do kopije pisnega ocenjevanja znanja za svojega otroka

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali in s katerim zakonom je prepovedano, da bi se starši lahko seznanili s pisnimi testi svojih otrok na način pridobitve fotokopij. Osnovna šola dovoli le vpogled v teste.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU ...
21. 6. 2021

Zahteva starša za izbris osebnih podatkov drugega starša v eAsistentu

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali lahko – kot osnovna šola – iz aplikacije eAsistent izbrišejo podatke o otrokovem očetu, ker tako zahteva otrokova mama. Starša sta ločena, a očetu ni odvzeta starševska skrb. V aplikacijo eAsistent se ob vpisu otroka v šolo vnesejo naslednji podatki otrokovih staršev ...
02. 6. 2021

Zahteva članov sveta staršev za podatke o zaposlenih, povezane s COVID-19

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo z mnenje, ali lahko predstavnik sveta staršev zahteva odgovore na vprašanja:Ali so cepljeni vsi zaposleni, ki so imeli možnost in aktivno sodelujejo v učnem procesu in v vrtcu? Zakaj ne?Kolikšen procent zaposlenih, ki so imeli možnost cepljenja, je cepljenje zavrnilo ...
01. 6. 2021

Veljavnost privolitve za obdelavo osebnih podatkov v vrtcu in šoli in rok veljave za eno šolsko leto

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) prejel zaprosilo za mnenje v zvezi s privolitvami v obdelavo osebnih podatkov v vrtcih in šolah. Prosilec navaja, da vrtci in šole vsako šolsko leto zbirajo soglasja za obdelavo osebnih podatkov otrok in njihovih staršev, pri čemer izhajajo iz področnih podzakonskih predpisov, ki določajo ...
11. 5. 2021

Objava podatkov o dodatkih in delovni uspešnosti javnih uslužbencev na interni oglasni deski

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da bi želeli vse zaposlene javne uslužbence preko e-pošte oziroma z objavo na interni oglasni deski seznaniti z bruto višino izplačanega dodatka za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije in z bruto višino redne ...