Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

06. 5. 2021

Objava zapisnikov sveta staršev in (delna) anonimizacija osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da je zaposleni na osnovni šoli, na kateri bi želeli na spletu objavljati zapisnike sveta staršev. Glede objave imen in priimkov prosilca zanima, kako je z objavo imen in priimkov učiteljev, o katerih se na seji razpravlja (pohvale ...
05. 5. 2021

Vpogled v originalen izvid testiranja za Covid-19 pri zaposlenem v vzgoji in izobraževanju

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da je zaposleni v šoli in se mora tedensko testirati. Testira se na lastne stroške v zasebnem zdravstvenem zavodu, zato prosilca ni na seznamu lokalnega zdravstvenega doma, kjer se sicer izvaja testiranje za preostale zaposlene. Ravnateljica zavoda, v ...
04. 5. 2021

Razkritje podatkov o izobraževanju polnoletnih oseb

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Prosilec navaja, da so zasebna srednja in višja šola v izobraževanju odraslih, kamor se pogosto vpisujejo mlade osebe, stare 18 do 22 let. Pojasnjujejo, da pogodbo o izobraževanju sklenete s slušatelji, šolnino pa jim plačujejo starši. Vendar prihaja do situacij ...
14. 4. 2021

Šola je zaprošena za izbor in posredovanje osebnih podatkov otrok humanitarnim organizacijam

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da se kot šola želijo priključiti programu financiranja za otroke iz socialno ogroženih družin, vendar bi želeli, da posredovanje osebnih podatkov otrok poteka zakonito in na ustrezni pravni podlagi. Organizacije želijo, da šola naredi predlog in izbor otrok ...
13. 4. 2021

Dopustnost zahteve navajanja podatkov o cepljenju in zdravstvenem stanju otroka na vlogi za vpis otroka v vrtec

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali je dopustno, da vrtec že v vlogi za vpis otroka (torej pred sprejetjem in vključitvijo) zahteva podatke o zdravstvenem stanju in cepilnem statusu otroka.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 ...
12. 4. 2021

Pravica ravnatelja do vpogleda v rezultat opravljenega hitrega testa/PCR testa dijaka

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, kjer prosilca zanima, ali lahko ravnatelj od dijakov/staršev zahteva vpogled v rezultat opravljenega hitrega testa/PCR testa. V zaprosilu prosilec izpostavlja, da če je dijak na hitrem testu pozitiven, je takoj odrejena karantena za cel razred, ob tem pa ...
09. 3. 2021

Inšpektorat želi od šole pridobiti podatke o (ne)nošenju mask učencev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko pristojna inšpekcija od šole prejme podatek o tem, da določen otrok ni nosil zaščitne maske v prostorih, kjer bi jo moral. Prosilca zanima tudi, ali lahko pristojna inšpekcija pridobi podatke, ki so potrebni za prekrškovni postopek tudi ...
09. 2. 2021

Posredovanje ocen delovne uspešnosti delavcev vrtca občini

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel dopis, v katerem prosilec navaja, da je vrtec s strani občine prejel zahtevo po posredovanju ocen delovne uspešnosti vseh zaposlenih delavcev za zadnja tri leta z inicialkami imen in priimkov ter nazivom delovnega mesta. Prosilec meni, da je ocena delovne uspešnosti vsakega zaposlenega ...
08. 2. 2021

Zahteva učitelja za nalaganje posnetkov otrok v spletne učilnice

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel elektronsko sporočilo, v katerem prosilec sprašuje, ali je dopustno, da učitelj telovadbe zahteva od otrok, da se posnamejo pri plesu in videoposnetek oddajo v spletno učilnico.Na podlagi informacij v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ...
08. 2. 2021

Pravica do vpogleda v kadrovsko mapo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel elektronsko sporočilo, v katerem prosilec sprašuje, ali je delodajalec dolžan omogočiti vpogled in kopiranje dokumentov iz prosilčeve kadrovske mape. Prosilec je prejel odpoved iz razloga nesposobnosti in bi na zadnji dan dela želeli vpogledati v svojo kadrovsko mapo.Na podlagi informacij IPRS v ...