Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

13. 4. 2021

Dopustnost zahteve navajanja podatkov o cepljenju in zdravstvenem stanju otroka na vlogi za vpis otroka v vrtec

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali je dopustno, da vrtec že v vlogi za vpis otroka (torej pred sprejetjem in vključitvijo) zahteva podatke o zdravstvenem stanju in cepilnem statusu otroka.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 ...
12. 4. 2021

Pravica ravnatelja do vpogleda v rezultat opravljenega hitrega testa/PCR testa dijaka

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, kjer prosilca zanima, ali lahko ravnatelj od dijakov/staršev zahteva vpogled v rezultat opravljenega hitrega testa/PCR testa. V zaprosilu prosilec izpostavlja, da če je dijak na hitrem testu pozitiven, je takoj odrejena karantena za cel razred, ob tem pa ...
09. 3. 2021

Inšpektorat želi od šole pridobiti podatke o (ne)nošenju mask učencev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko pristojna inšpekcija od šole prejme podatek o tem, da določen otrok ni nosil zaščitne maske v prostorih, kjer bi jo moral. Prosilca zanima tudi, ali lahko pristojna inšpekcija pridobi podatke, ki so potrebni za prekrškovni postopek tudi ...
09. 2. 2021

Posredovanje ocen delovne uspešnosti delavcev vrtca občini

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel dopis, v katerem prosilec navaja, da je vrtec s strani občine prejel zahtevo po posredovanju ocen delovne uspešnosti vseh zaposlenih delavcev za zadnja tri leta z inicialkami imen in priimkov ter nazivom delovnega mesta. Prosilec meni, da je ocena delovne uspešnosti vsakega zaposlenega ...
08. 2. 2021

Zahteva učitelja za nalaganje posnetkov otrok v spletne učilnice

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel elektronsko sporočilo, v katerem prosilec sprašuje, ali je dopustno, da učitelj telovadbe zahteva od otrok, da se posnamejo pri plesu in videoposnetek oddajo v spletno učilnico.Na podlagi informacij v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ...
08. 2. 2021

Pravica do vpogleda v kadrovsko mapo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel elektronsko sporočilo, v katerem prosilec sprašuje, ali je delodajalec dolžan omogočiti vpogled in kopiranje dokumentov iz prosilčeve kadrovske mape. Prosilec je prejel odpoved iz razloga nesposobnosti in bi na zadnji dan dela želeli vpogledati v svojo kadrovsko mapo.Na podlagi informacij IPRS v ...
06. 2. 2021

Objava osebnih podatkov na spletni strani profesorji.net

IPSR je prejel dopis, v katerem prosilec navaja, da mu je hčerka pokazala spletno stran profesorji.net. Admina spletne strani prosilec ne pozna in ne ve, kdo ima dostop do urejanja, je pa namen ocenjevanje učiteljev vseh slovenskih šol, kar se prosilcu sicer ne zdi sporno. Prosilec pa je opazil ...
04. 2. 2021

Snemanje učnih ur pouka na daljavo s strani staršev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da bi nekateri starši želeli posneti določene učne ure, ki se odvijajo prek programskih orodij pri pouku na daljavo, in si jih kasneje predvajali z namenom, da bi lahko otrokom pomagali pri pisanju domače naloge, razlagi snovi. Prosilca ...
04. 2. 2021

Navajanje prebolelih bolezni otrok v okviru pouka

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da so učenci tretjega razreda osnovne šole imeli za nalogo, da morajo napisati, katere bolezni so preboleli, nato pa se o tem pogovarjati znotraj razreda. Ker gre za občutljive osebne podatke, to po mnenju prosilca ni skladno z ...
04. 2. 2021

Uporaba določene rešitve za izvedbo izpitov na daljavo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje, v katerem prosilec pojasnjuje, da se nanj obračajo številni ravnatelji in postavljajo vprašanja glede uporabe platforme exam.net pri ocenjevanju dijakov na daljavo. Nekatere srednje šole jo uporabljajo, drugi ravnatelji pa izpostavljajo vprašanje varstva zasebnih podatkov pri uporabi te aplikacije ...