Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

31. 12. 2020

Pooblaščenci za nadomeščanje staršev na govorilnih urah

Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel dopis, v katerem prosilec sprašuje, ali lahko ločen starš, ki ima določene stike z otrokom, pooblasti svoje sorodnike, da ga nadomeščajo na govorilnih urah, ko se jih on ne more udeležiti in jih pooblasti za seznanitev z osebnimi podatki otroka.Na podlagi informacij IP posreduje ...
31. 12. 2020

Ocenjevanje javnih uslužbencev na spletnem forumu

Informacijski pooblaščenec RS (IP) je prejel zaprosilo za mnenje, pri tem prosilec navaja, da so se na internetni strani http://profesorji.net pojavile neprimerne in žaljive objave o prosilcu. Le-ta se je obrnil tudi na administratorja in želel umik objav, vendar je ta zaprosilo zavrnil s pojasnilom, da kot javni ...
28. 12. 2020

Posredovanje kontaktov staršev za šolski prevoz otrok prevozniku na podlagi priporočil NIJZ

Informacijski pooblaščenec RS (IP) je prejel zaprosilo za mnenje, kjer prosilec navaja, da bi morala šola - skladno s priporočilom NIJZ - prevoznikom občasnih in naročenih prevozov posredovati sezname telefonskih številk staršev vaših učencev. Prosilca zanima, ali so dolžni prevozniku predložiti te sezname, glede na to, da gre le za priporočilo NIJZ ...
24. 12. 2020

Objava točk pri ocenjevanju redne delovne uspešnosti

Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da so zaposleni v javni ustanovi  od vodstva prejeli obvestilo, da se bo zaradi izplačila redne delovne uspešnosti točkovalo delavce glede na različne kriterije dela (npr. znanje in strokovnost, kakovost in natančnost, itd.). Vodstvo je zaposlene obvestilo, da se bo ...
24. 12. 2020

Posredovanje podatkov kandidatov za ravnatelja članom sveta zavoda

Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede posredovanja osebnih podatkov kandidatov za ravnatelja članom Sveta zavoda. Prosilec je član sveta zavoda ene izmed osnovnih šol, ki bo letos volil novega ravnatelja. Predsednico Sveta zavoda je prosilec prosil, če vam lahko po elektronski pošti ali pisno posreduje dve vlogi ...
21. 12. 2020

Upravičenost vodenje evidence obolelih otrok v vrtcu

Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Pri tem prosilca zanima, ali lahko vrtec zbira evidenco obolelih otrok glede na to, da je zdravstveno stanje občutljiv osebni podatek. Prosilec pojasnjuje, da vrtec zaradi sledljivosti v primeru okužbe po napotkih NIJZ za vrtce in šole zbira podatke o bolezenskih znakih ...
21. 12. 2020

Dostop do podatkov in dokumentov v zvezi s Svetom zavoda šole

Informacijski pooblaščenec ( IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede  podatkov v zvezi s Svetom šole kot informacijami javnega značaja, in sicer:ali so vsebine sej Sveta šole (osnovne šole) oz. zapisniki le-teh informacije javnega značaja?Ali je Svet šole dolžan informacije s sestankov Sveta šole kje objavljati (spletna stran, oglasna ...
21. 12. 2020

Uporaba spletnih aplikacij za sledenje telesne aktivnosti pri šolanju na daljavo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, kjer prosilec navaja, da se v okviru šole na daljavo od dijakov pri pouku športne vzgoje pričakuje, da uporabljajo eno od aplikacij za merjenje njihove telesne aktivnosti. Prosilec meni, da gre za nedopusten in nesorazmeren poseg z vidika varstva osebnih ...
21. 12. 2020

Pridobitev podpisanih opornih točk z govorilnih ur s strani staršev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali je prosilec upravičen od vrtca pridobiti dokument, ki se nanaša na njegovega otroka, in ki ga je na govorilnih urah podpisali. Vzgojiteljica je dala dokument v podpis ter ga vzela. Po navedbah naj bi šlo za zapisnik ali poročilo o ...
04. 11. 2020

Posredovanje podatka zaposlenim o odrejeni karanteni v kolektivu vrtca

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem sprašujejo, ali imajo zaposleni pravico izvedeti, komu od sodelavcev v vrtcu je bila odrejena karantena. Opisujejo denimo situacijo, ko je bila sodelavki, s katero so bili v stiku, odrejena karantena in če bi bili o tem obveščeni ...