Mnenja in odločbe Informacijskega pooblaščenca

21. 12. 2020

Dostop do podatkov in dokumentov v zvezi s Svetom zavoda šole

Informacijski pooblaščenec ( IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede  podatkov v zvezi s Svetom šole kot informacijami javnega značaja, in sicer:ali so vsebine sej Sveta šole (osnovne šole) oz. zapisniki le-teh informacije javnega značaja?Ali je Svet šole dolžan informacije s sestankov Sveta šole kje objavljati (spletna stran, oglasna ...
21. 12. 2020

Uporaba spletnih aplikacij za sledenje telesne aktivnosti pri šolanju na daljavo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje, kjer prosilec navaja, da se v okviru šole na daljavo od dijakov pri pouku športne vzgoje pričakuje, da uporabljajo eno od aplikacij za merjenje njihove telesne aktivnosti. Prosilec meni, da gre za nedopusten in nesorazmeren poseg z vidika varstva osebnih ...
21. 12. 2020

Pridobitev podpisanih opornih točk z govorilnih ur s strani staršev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali je prosilec upravičen od vrtca pridobiti dokument, ki se nanaša na njegovega otroka, in ki ga je na govorilnih urah podpisali. Vzgojiteljica je dala dokument v podpis ter ga vzela. Po navedbah naj bi šlo za zapisnik ali poročilo o ...
04. 11. 2020

Posredovanje podatka zaposlenim o odrejeni karanteni v kolektivu vrtca

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem sprašujejo, ali imajo zaposleni pravico izvedeti, komu od sodelavcev v vrtcu je bila odrejena karantena. Opisujejo denimo situacijo, ko je bila sodelavki, s katero so bili v stiku, odrejena karantena in če bi bili o tem obveščeni ...
04. 11. 2020

Nadzor karantene s strani delodajalca

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so dne 29. 6. 2020 prejeli vprašanje o tem, ali lahko podjetje - delodajalec izvaja nadzor izvajanja karantene, ki je bila odrejena njihovim delavcem (zlasti tistim iz Srbije, BiH in Kosova). Kontrolo bi izvajali varnostniki v podjetju.Na podlagi informacij, ki so jih prejeli, je v nadaljevanju ...
1 2 3 4 5 6