Aktualno

27. 5. 2020

Regres za letni dopust v letu 2020

Glede višine regresa za letni dopust velja zakonsko predpisana minimalna višina, to je izplačilo regresa najmanj v višini minimalne plače. Od 1. januarja 2020 naprej znaša minimalna plača 940,58 evra. V javnem sektorju za leto 2020 med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ni bi sklenjen poseben dogovor glede ...
14. 5. 2020

Zbirka vseh okrožnic in uradnih dokumentov o ponovnem odpiranju vrtcev in šol

Za vas je na voljo celotna zbirka:okrožnic MIZŠ o postopnem odpiranju vzgojno-izobraževalnih zavodov,priporočil NIJZ o higienskih ukrepih,priporočil Zavoda za šolstvo ter CPI o izvajanju pedagoških dejavnosti.Zbirka se sproti dopolnjuje, najdete jo TUKAJ.
08. 5. 2020

Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

NIJZ je izdal priporočila o ustreznem ravnanju glede oskrbe s pitno vodo v hišnem vodnem omrežju po daljši prekinitvi uporabe pitne vode - kar velja tudi za vzgojno-izobraževalne zavode, ki so za otroke, učence in dijake svoja vrata zaprli s 16. marcem.Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 5. 2020

Splošna priporočila za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj v vrtcih in šolah

Uradnih smernic, kako izvajati higienske ukrepe ob ponovnem odprtju vrtcev in šol, še ni. Predvidoma bodo znana konec tega tedna.Je pa NIJZ že pred leti objavil brošuro Priporočila za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj v vrtcih in šolah.Na voljo je TUKAJ.
05. 5. 2020

Rok za oddajo REK-1 obrazcev je podaljšan do 15. maja 2020

Zaradi izvedbe prilagoditev na sistemu eDavki, ki so bile potrebne za uvedbo novih vrst dohodkov za izplačila na podlagi interventne zakonodaje, je bila oddaja obrazcev za izplačila v skladu z ukrepi iz interventnega zakona omogočena 23. 4. 2020:REK-1: 1002 Plača za delo v času epidemije in 1004 Nadomestilo plače ...
04. 5. 2020

Postopno odpiranje vrtcev in šol predvideno za 18. maj

Vlada RS je sprejela zavezo za postopno sproščanje ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja, in sicer za 18. maj.Najprej bodo vrata odprli vrtci, osnovne šole za prvo triado učenk in učencev ter srednje šole za zaključne letnike, če bodo za to primerni zdravstveni pogoji.En teden kasneje bodo v ...
24. 4. 2020

Izvajanje pouka na daljavo vpliva tudi na varstvo osebnih podatkov zaposlenih in učencev/dijakov

Nova oblika poučevanja na daljavo in zbiranja povratnih informacij od učencev, dijakov ter njihovih staršev odpira nova vprašanja tudi iz vidika varstva osebnih podatkov ter zasebnosti. Tako povzemamo nekaj najpomembnejših mnenj Informacijskega pooblaščenca:a) Obdelava osebnih podatkov in poročanje učiteljev ter vodenje evidenc o izvedbi pouka in pomoči učencem na ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 4. 2020

Brezplačna udeležba na online seminarju za naročnike

Spoštovani naročniki, cenjene naročnice, V petek, 24. 4. 2020, od 9.00 do 10.30 ure bomo izvedli kratek online seminar s področja obračuna plač in nadomestil na podlagi veljavnega Protikorona zakona (ZIUZEOP ), z naslovom:Računovodski vidik obračuna plač in nadomestil po interventnem zakonu s praktičnimi primeri za javni sektor ...
17. 4. 2020

Nacionalno preverjanje znanja letos odpade

Zaradi razmer, ki v državi vladajo zaradi virusa COVID-19, bo letos prvič po dvajsetih letih od uvedbe odpadlo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki ga zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. Pri odločitvi se je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof ...
16. 4. 2020

Novi plačilni roki javnih subjektov po ZIUZEOP

Plačilne roke za plačilo obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), in sicer 32. člen.Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), prinaša novo določbo ...