Aktualno

21. 9. 2023

Sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti v šolskem letu 2023/24

Z dejavnostjo dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti osnovne in srednje šole nadaljujete tudi v šolskem letu 2023/24.Dopolnilni pouk izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, ki na ministrstvo naslovi vlogo za sofinanciranje dopolnilnega pouka. Minister za vzgojo in izobraževanje na podlagi vloge izda sklep, s katerim se ...
19. 9. 2023

Izveden nadzor nad realizacijo določil zelenega javnega naročanja na področju živil

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo - Inšpekcija za kmetijstvo je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, izvedla nadzor obratov javne prehrane glede upoštevanja zahtev zelenega javnega naročanj živil v letu 2023. Nadzor je bil opravljen v vrtcih, šolah, domovih starejših občanov in bolnišnicah, glede izpolnjevanja določil Uredbe o ...
01. 9. 2023

Ukrepi za pomoč prizadetim v avgustovskih poplavah in plazovih

Državni zbor je sprejel nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah. Ukrepi iz pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so namenjeni žrtvam poplav in plazov iz avgusta 2023, ohranjanju delovnih mest ter zagotavljanju kadrov za odpravo posledic poplav in plazov.Predstavljamo ukrepe ministrstva, ki so ...
25. 8. 2023

Obvestilo o uporabi ustreznih šifer in poročanja plač v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP)

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 88/2023 je bil dne 10. 8. 2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljevanju: ZOPNN-F).Z namenom pravilne uporabe ustreznih šifer skladno z Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem ...
07. 8. 2023

Varstvo otrok v poplavljenih območjih

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in vodstvi vzgojno-izobraževalnih zavodov urejajo varstvo otrok v občinah po vremenski ujmi.Na ministrstvu se zavedamo, da se v zadnjih dneh predstavniki vodstev vzgojno-izobraževalnih zavodov skupaj z zaposlenimi in z občinskim štabom civilne zaščite trudijo po najboljših močeh, da bi ...
07. 8. 2023

Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče

Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, delovna zakonodaja daje več možnosti, kako urejati odsotnost, ko delavci bodisi niso mogli priti na delo bodisi so prišli, pa so zaradi nepredvidenih vremenskih razmer ali z njimi povezanih dogodkov oziroma okoliščin odšli predčasno, kakor tudi odsotnost v prihodnjih dneh.
07. 8. 2023

Vlada je izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok je začel veljati 6. avgusta 2023.
12. 7. 2023

BREZPLAČNI SEMINAR ZA NAROČNIKE - Pogodba o zaposlitvi in novosti v vzgoji in izobraževanju po noveli ZOFVI-P

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P) je bil 30. 6. 2023 objavljen v Uradnem listu RS, velja pa od 1. julija 2023 dalje. S to spremembo ZOFVI zakonodajalec poudarja, da bo, upoštevaje tudi kadrovske izzive na področju vzgoje in izobraževanja, zaposlovanje vzgojiteljev ...
26. 6. 2023

Nov vodnik Psihološka podpora otrokom in mladostnikom v šoli in vrtcu

Danes sta, kot nikoli prej, psihološka podpora in pomoč svetovalnih ter strokovnih delavcev otrokom in mladostnikom, ki se soočajo težavami v čustvovanju in vedenju ter socialnimi veščinami, postala izjemnega pomena. Število otrok in mladostnikov s temi težavami je vedno več, to pa vedno bolj vpliva tudi na vaše vsakdanje delo ...
22. 6. 2023

Sprejeta novela ZOFVI, ki bo omogočala zaposlitve delavcev tudi brez pedagoško-andragoškega znanja po posebnih pogojih

DZ je 21. junija 2023 na seji s 54 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki naslavlja trenutno situacijo pomanjkanja strokovnih delavcev in poenostavlja nekatere postopke za lažje zaposlovanje. Šole bodo tako lahko zaposlovale tudi strokovnjake brez pedagoško-andragoškega znanja.Novela zakona ...