Aktualno

28. 3. 2017

Aktualno vprašanje - Podaljšanje delovnega razmerja delavki, ki je izpolnjevala pogoje za upokojitev

Vprašanje:  Naši delavki (javni uslužbenkai) smo z dogovorom o podaljšanju delovnega razmerja delovno razmerje podaljšali, in sicer od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2018. Delavki smo delovno razmerje podaljšali, ker je izpolnjevala pogoje za upokojitev. Ali smo ravnali pravilno? Je naš dogovor v skladu z zakonskimi določili? Odgovor ...
15. 3. 2017

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju v letu 2017

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo: Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl ...
21. 2. 2017

MIZŠ o novostih učbeniškega sklada

Na MIZŠ je v torek, 21. februarja 2017, potekala novinarska konferenca, kjer je ministrica Maja Makovec Brenčič z novim predlogom modela oskrbe z učbeniki napovedala kar nekaj novosti ...
16. 2. 2017

Objavljen javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih"

Na spletni strani MIZŠ je v rubriki Javni razpisi z dne 10. 2. 2017 objavljen Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih". Rok za prejem ponudb: 13. 3. 2017 do 10.00 ure.
16. 2. 2017

Aktualno vprašanje - Napredovanje vzgojiteljice v višji naziv

Vprašanje: Vzgojiteljica je bila 3 leta na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice in 2 leti na delovnem mestu vzgojiteljica. Ali lahko napreduje v naziv mentor, glede na to, je opravljala delo vzgojiteljice 2 leti? Odgovor:  V skladu z 8. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ...
25. 1. 2017

SI-CERT opozarja in podaja navodila za ravnanje pri okužbi z izsiljevalskimi virusi

Slovenski odzivni center za omrežne incidente SI-CERT opozarja na nevarnost okužb z izsiljevalskimi virusi na računalnikih v šolah. Posledica okužbe je lahko izguba podatkov, bistvenih za delovanje šole. Navodilo posredujete svojemu skrbniku računalniškega omrežja na šoli. Celotno obvestilo in navodilo je objavljeno TUKAJ.
25. 1. 2017

Nova višina regresa za prehrano s 1. 2. 2017

Minister za javno upravo je izdal ugotovitveni sklep, kjer določa novo višino regresa za prehrano med delom.
19. 1. 2017

Objavljen javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II«

V Uradnem listu in na spletni strani MIZŠ je objavljen javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II«. Cilj razpisa je zaposlitev 90 učiteljev začetnikov v starosti do 29 let, in sicer 9 v vzhodni in 81 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev ...
12. 1. 2017

Sprejet je PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport je sprejelo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca na področju varnosti igral in igrišč v vrtcih, ki so opredeljene v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
03. 1. 2017

Protokol ravnanj za zagotovitev nadomeščanja odsotnih delavcev v vrtcu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo Protokol ravnanj za zagotovitev nadomeščanja odsotnih delavcev v vrtcu, ki podaja vsa potrebna pojasnila v povezavi z nadomeščanjem strokovnih delavcev in tehnično-administrativnih delavcev v primeru krajših in daljših odsotnosti.  Na voljo je na spletni strani MIZŠ ali TUKAJ.