Aktualno

20. 11. 2015

Vabilo na brezplačno okroglo mizo: UČENJE O UPRAVLJANJU DENARJA V ŠOLE! DA ALI NE?

Revija Moje finance vabi na okroglo mizo: Učenje o upravljanju denarja v šole! Da ali ne? Okrogla miza bo 15. decembra 2015 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Osrednja gostja bo ministrica za izobraževanje znanost in šport Maja Makovec Brenčič.
10. 11. 2015

Nova Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola

V Uradnem listu št. 84/2015 je objavljena Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola, ki določa nov izbirni predmet Etnologija – kulturna dediščina in načini življenja. 
09. 11. 2015

Sprejet je dogovor o plačni politiki za leto 2016

V petek je bil med pogajalci Vlade RS in sindikatov javnega sektorja sprejet dogovor o plačni politiki za leto 2016, kar vladi omogoča, da lahko sprejme proračun, javni uslužbenci pa so pridobili opustitev nekaterih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela.
04. 11. 2015

Praktični kartonček - SKLENITEV IN PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V JAVNEM SEKTORJU

Za vas smo pripravili praktično preglednico  SKLENITEV IN PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V JAVNEM SEKTORJUPostopek in pravne podlage Avtorica Štefka Korade Purg je pripravila pregled postopka sklenitve in prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju ter s tem povezanih pravnih podlag v ZDR-1, ZJU ...
29. 10. 2015

Sprejeta je novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

Državni zbor je na seji 27. 10. 2015 sprejel Zakon o javnem naročanju. Težko pričakovana prenova zakonodaje javnega naročanja sledi ciljem ekonomične porabe javnega denarja in čim večje transparentnosti postopkov oddaje javnih naročil.
26. 10. 2015

Novi obrazci za pridobitev soglasja - Izvajanje ZUJF-a

Na spletni strani MIZŠ so objavljeni novi obrazci za izdajo soglasja, ki jih vzgojno-izobraževalni zavodi moraji pridobiti v skladu z 183. členom in drugim odstavkom 184. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ: VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA SKLENITEV AVTORSKE /PODJEMNE POGODBE  VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ZAPOSLITEV V JAVNEM ZAVODU  VLOGA ...
26. 10. 2015

DOSEGANJE POGOJEV ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU - štetje ur delovnih izkušenj

Zaradi sprememb Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja se pojavljajo dileme pri doseganju pogojev.
20. 10. 2015

VAŠA SPLETNA STRAN – KAKO VAS VIDIJO DRUGI?

Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Arnes, je objavil prispevek o zavarovanju spletne strani šole ali vrtca pred nezaželenimi vdori ter o tem, kakšna mora biti spletna stran zavoda, kdo je za njo odgovoren ter kdo zadolžen za njeno posodabljanje.  ...
09. 10. 2015

Nov PRAVILNIK O STROKOVNI IZOBRAZBI UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV V IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH GIMNAZIJE

V Uradnem listu št. 75/2015 je objavljen nov Pravilnik o strokovni izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije. Sprejet je bil 24. 8. 2015, veljati začne 15 dni od objave, torej od 23. 10. 2015 dalje.
09. 10. 2015

Nova sprememba pravilnika o strokovni izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli

V Uradnem listu št. 75/2015 je objavljena sprememba pravilnika o strokovni izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli. Sprejeta je bil 24. 8. 2015, veljati začne 15 dni od objave, torej od 23. 10. 2015 dalje. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih ...