Aktualno

23. 8. 2017

Aktualno vprašanje - Kdaj se delavka lahko upokoji?

Vprašanje:  Delavka je imela na dan 1. 1. 2017 izpolnjenih 39 let in 5 mesecev delovne dobe in je bila takrat stara 60 let.  Ali je torej konec marca 2017 že izpolnila pogoje za upokojitev po 9. čl. ZUPPJS17 (39 let in 8 mesecev)? Odgovor:  Pri odgovoru na ...
17. 8. 2017

Brošura - ZAPOSLOVANJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU sedaj tudi v elektronski obliki

Na spletnem stičišču v kategoriji BROŠURE je za naročnike na voljo brošura ZAPOSLOVANJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU v PDF forumatu.  Na voljo je TUKAJ.
10. 8. 2017

Novi primeri odločb Informacijskega pooblaščenca - avgust 2017

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov: Pravne podlage za soglasja staršev Posredovanje osebnih podatkov učiteljice očetu odvetniku Ostale primere odločb in mnenj ter sodne prakse lahko najdete preko iskalnika. 
20. 7. 2017

Nova višina regresa za prehrano s 1. 7. 2017

Minister za javno upravo je izdal ugotovitveni sklep, kjer določa novo višino regresa za prehrano med delom. Ta je od 1. julija 2017 višji, in sicer znaša: 3,76 EUR. Regres za prehrano med delom je od 1. 2. do 31. 6. 2017 znašal 3,68 EUR. Ugotovitveni sklep ...
28. 6. 2017

Novi primeri odločb Informacijskega pooblaščenca - junij 2017

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Vpogled oškodovanca v posnetke videonadzora, ki ga izvaja šola Izvajanje videonadzora v šoli in pravica skrbnikov, da ...
28. 6. 2017

Aktualno vprašanje - Opravljanje obvezne prakse dijaka oziroma študenta

Vprašanje: Prejeli smo prošnjo študentke Pedagoške fakultete za opravljanje obvezne 14-dnevne prakse na nižji glasbeni šoli. Zanima nas, na osnovi kakšne pogodbe jo lahko sprejmemo na prakso (pogodba o izobraževanju, pogodba o opravljanju prakse …) in ali je pogodba sklenjena s študentko ali s fakulteto? Ali je izplačilo nagrade (določeno ...
26. 6. 2017

Aktualno vprašanje - Postopek upokojitve in pravice javnega uslužbenca

Vprašanje: Naša delavka bo 31. 8. 2017 imela 39 let in štiri mesece delovne dobe, rojena pa je 18. 4. 1953. Po našem mnenju dogovor ni potreben, ker je v tem letu delavka dopolnila 39 let in štiri mesece, starost pa ima doseženo. Kateri dokument ji moramo izdati ob ...
21. 6. 2017

Objavljen javni razpis »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

Na spletni strani MIZŠ je bil 16. junija 2017 objavljen javni razpis za zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ukrep prinaša 200 novih delnih zaposlitev mladim brezposelnim, starim do 29 let, s katerimi se na področju vzgoje in izobraževanja odzivamo na potrebe vzgojno-izobraževalnih ...
05. 6. 2017

Objavljen je javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018"

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v Uradnem listu RS je objavljen Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017– 2018". Z razpisom spodbujajo zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki, v starosti ...
05. 6. 2017

Objavljen je nov rok za oddajo vlog na javni razpis Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018 – razpisno obdobje C

Ministrstvo je junija lani objavilo Javni razpis »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018«. V javnem razpisu so predvidena 3 razpisna obdobja (obdobje A, obdobje B in obdobje C) in 3 roki za oddajo vlog. Na spletni strani MIZŠ je objavljeno obvestilo, da je rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev ...