Aktualno

01. 10. 2019

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - oktober 2019

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Pošiljanje šolskih položnicVarstvo osebnih podatkov v osnovnih šolah (roki hrambe gradiva, zbirke podatkov o kolesarskih izpitih, objava urnika učitelja)Posredovanje osebnih podatkov otroka in spremljevalke staršem zaradi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 9. 2019

Nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole velja od 21. 9. 2019 dalje

Objavljen je nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. V njem je spremenjena določba glede dodatnih ur slovenščine za učence tujce, tako je dodan nov 43.c člen: Za učence, katerih materni jezik ni slovenski (v nadaljnjem besedilu: učenci tujci), ob ...
16. 9. 2019

Objavljen je Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 - 1. del

MIZŠ razpisuje javni razpis za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ...
02. 8. 2019

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - julij 2019

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.Varstvo osebnih podatkov:Soglasje za obdelavo osebnih podatkov učencev za izvedbo interesnih dejavnostiPodatki za učbeniški skladDostop do zapisnikov sej sveta zavodaSeznanitev ostalih učencev v razredu z oceno učenca ...
01. 8. 2019

V javni razpravi je predlog pokojninske novele

Predlog predvideva enotno odmerno lestvico za izračun pokojninske osnove tako za moške kot za ženske.Predlog pokojninske novele je od danes v javni razpravi, ki se bo iztekla drugega septembra. Za moške predvideva postopno dvigovanje odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe, za upravičenke oziroma upravičence ...
01. 8. 2019

Nov Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami velja od 1. 9. 2019

V Uradnem listu št. 45/19 je objavljen nov Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov  za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Veljati začne 1. 9. 2019. Ta določa organizacijo in povračilo prevoznih stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih v skladu ...
15. 7. 2019

Nova višina regresa za prehrano s 1. 7. 2019

Minister za javno upravo je izdal ugotovitveni sklep, kjer določa novo višino regresa za prehrano med delom. Ta je od 1. julija 2019 višji, in sicer znaša: 3,97 EUR. Regres za prehrano med delom je od 1. 1. do 30. 6. 2017 znašal 3,81 EUR. Ugotovitveni sklep je na ...
11. 7. 2019

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju je sprejet

DZ je potrdil novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki kot največjo spremembo prinaša z novo določbo glede obveščanja staršev dijakov, ki so že polnoletni, in na novo določa postopek opravičevanja odsotnosti dijaka. V zadnjih novelah srednješolskih zakonov, ki so se začeli uporabljati s ...
11. 7. 2019

Novela Zakona o gimnazijah je sprejeta

DZ je potrdil novelo Zakona o gimnazijah, ki kot največjo spremembo prinaša z novo določbo glede obveščanja staršev dijakov, ki so že polnoletni, in na novo določa postopek opravičevanja odsotnosti dijaka. V zadnjih novelah srednješolskih zakonov, ki so se začeli uporabljati s tem šolskim letom, se je urejanje opravičevanja odsotnosti ...
28. 6. 2019

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - junij 2019

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.Varstvo osebnih podatkov:Dostop učitelja do osebnih podatkov dijakaPosredovanje e-sporočila brez soglasja člana sveta starševObdelava osebnih podatkov srednješolcev v anonimnih anketnih vprašalnikihPosredovanje fotografij otrok staršemAvtomatizirana evidenca obrokov ...