Aktualno

30. 11. 2021

Soglasje vlade k predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji podala soglasje k predlogu amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Amandmaji se nanašajo na določbe zakona, ki urejajo evidence in zbiranje podatkov v vzgoji in izobraževanju, tako da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost ...
26. 11. 2021

Nov izobraževalni program, namenjen kadrovskemu delu v javnih zavodih!

Javni uslužbenci v javnih zavodih opravljajo delo na različnih področjih in v različnih dejavnostih, ki so urejene z zakoni in drugimi predpisi. Področje zaposlovanja in delovnih razmerij, plač in povračil stroškov je praviloma za vse urejeno z Zakonom o delovnih razmerjih, z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in ...
17. 11. 2021

Uveljavljanje višje sile

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore glede odsotnosti zaradi višje sile. V primerih, v kolikor se starši odločijo, da se otrok ne bo samotestiral v šoli in se bo moral zaradi tega posledično šolati na daljavo, ni mogoče slediti razlagi, da je v tem primeru pri delavcu lahko podana višja sila ...
11. 11. 2021

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2021/2021

Na spletni strani MIZŠ je objavljen Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2021/22 je namenjen javnim vrtcem , ki bodo organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2021 dopolnili ...
03. 11. 2021

Sprememba ZOFVI-M odpravlja obdavčitev izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada ter spreminja pravila delovanja šolskih skladov

Nedavno sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M) na področje ureditve delovanja šolskega sklada prinaša kar nekaj novosti:bistveno razširja vsebino prvega odstavka 135. člena, ki tako določa: »Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa ...
26. 10. 2021

S spremembo Zakona o dohodnini bi se ukinilo plačilo dohodnine pri izplačilih iz šolskega sklada

Vlada Republike Slovenije je 6. 5. 2021 v zakonodajni postopek vložila Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, s katerim želi Vlada RS doseči administrativno razbremenitev ter razbremenitev dela z namenom pomoči gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji covid-19. Končna cilja, ki ju zasleduje zakon, pa sta ...
20. 9. 2021

Informacijski pooblaščenec je izdal Smernice o preverjanju PCT pogojev za delodajalce oziroma upravljavce

Informacijski pooblaščenec je glede preverjanja PCT pogojev z vidika varstva osebnih podatkov 17. 9. 2021 izdal smernice za delodajalce oz. upravljavce ter za posameznike. V smernicah boste našli odgovore na vprašanja, kot so npr.:Ali sme delodajalec oz. ponudnik storitve preveriti, ali posameznik izpolnjuje PCT pogoje?Na kakšen način lahko ...
26. 8. 2021

Pravica staršev prvošolcev do plačane odsotnosti z dela na prvi šolski dan

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), pravica do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva otroka, ki je učenec prvega razreda, pripada obema staršema. Delodajalec je delavcu dolžan omogočiti odsotnost z dela, delavec pa mora predložiti ustrezno dokazilo (npr. potrdilo o vpisu/potrdilo o šolanju), da bo njegov otrok ...
25. 8. 2021

Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so se z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v ...
15. 7. 2021

Nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.Višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z ...