Aktualno

14. 7. 2021

DZ je 14. 7. 2021 sprejel novelo zakona o javnem naročanju

Državni zbor je danes z 51 glasovi za in 14 proti sprejel novelo zakona o javnem naročanju. Gre za prvo novelo zakona po letu 2015, ko je bil zakon sprejet in prinaša številne novosti, predvsem z vidika transparentnosti in učinkovitosti.Novela po oceni ministrstva za javno upravo vsebuje številne novosti ...
09. 7. 2021

Novela ZUOPP, ki bi zagotavljala stalnega spremljevalca več otrokom, ni prejela zadostne podpore, na MIZŠ pa pripravljajo nov predlog spremembe

Predlog novele Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kjer so predvidevali spremembo na področju zagotavljanja stalnega spremljevalca otrokom in mladostnikom z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolnim, slabovidnim in otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, je v parlamentarno proceduro vložila opozicijska LMŠ. Odbor DZ za izobraževanje na sredini seji (7. 7 ...
09. 7. 2021

Nov Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva predvideva dodatek za delo v rizičnih razmerah tudi za direktorje v dejavnosti vzgoje in izobraževanja

Vlada je na seji dne 17. junija sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.Predlog zakona prinaša kar nekaj pomembnih novosti, med njimi tudi dodatek za delo v rizičnih razmerah za direktorje (ravnatelje vrtcev, osnovnih ...
18. 6. 2021

Poročanje UJP - izpis odprtih postavk (stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2021)

Na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) je objavljeno, da bo UJP proračunskim uporabnikom med 1. 7. 2021 in 7. 7. 2021 posredovala po pošti ali prek spletne aplikacije UJPnet oziroma mobilne aplikacije mUJPnet v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – stanje denarnih sredstev na ...
09. 6. 2021

Aktualni seminar - Spremembe na področju povračil stroškov in drugih prejemkov v povezavi z odpravo varčevalnih ukrepov

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so sklenili Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021. Na podlagi dogovora so bili sklenjeni tudi aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti ...
03. 6. 2021

Slovenski tradicionalni zajtrk v šolskem letu 2020/2021 bo 11. junija

Slovenski tradicionalni zajtrk je v šolskem letu 2020/2021 bil načrtovan, da se izvede 20. novembra, na dan slovenske hrane. Zaradi ukrepov države v zvezi z epidemijo COVID-19 tega ni bilo možno izvesti v načrtovani obliki. Tako je minister za kmetijstvo izdal Odredbo o dnevu izvedbe projekta Tradicionalni slovenski zajtrk ...
03. 6. 2021

PISRS ponovno deluje - dostop do spletne strani s pravnimi predpisi je ponovno možen

Zadnje dni spletna stran Službe Vlade RS za zakonodajo PISRS ni bila dosegljiva zaradi hekerskega napada. Sedaj spletna stran PISRS ponovno deluje.Tako preko našega portala ponovno lahko dostopate do zakonodaje.
27. 5. 2021

Vlada RS je na seji sprejela predlog dogovora s sindikati javnega sektorja

Vlada Republike Slovenije je na seji sprejela predlog dogovora s sindikati javnega sektorja o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter letošnjem regresu za letni dopust. Podpis bo predvidoma že v petek. Med pomembnejšimi rešitvami iz ...
04. 5. 2021

Vlada RS in sindikati se tudi v maju še pogajajo o višini regresa za letni dopust, spremembo datuma izplačila plače in spremembo obračuna potnih stroškov za javne uslužbence

Med pogajanji o spremembah v sistemu plač in povračila stroškov med Vlado RS in sindikati javnega sektorja trenutno potekajo dogovori o:morebitni spremembi višini regresa za letni dopust za leto 2021. Lani je ta bil izplačan v višini 940 evrov, kolikor je znašala minimalna plača; samo za prejemnike minimalne plače ...
21. 4. 2021

Likovni natečaj »Podari znamko Sloveniji za rojstni dan«

Muzej pošte in telekomunikacij je ob 30. rojstnem dnevu Slovenije pripravil likovni natečaj, namenjen otrokom od 4. leta do 9. razreda osnovne šole. Novonastala država Slovenija je leta 1991 dobila svojo prvo poštno znamko. Na poštnih znamkah najdemo najrazličnejše motive, od živali in rastlin, kulturne dediščine do znanih osebnosti. Na ...