Aktualno

05. 6. 2017

Vabilo - posvet in delavnica Okolje, podnebje in alergije

Strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in z Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) vabijo na srečanje Okolje, podnebje in alergije ki bo v četrtek, 8. junija 2017, ob 15.00 uri v Viteški dvorani gradu Dobrovo v Goriških Brdih. Razgrnili bodo najnovejše ugotovitve v zvezi z onesnaženostjo ozračja ...
10. 4. 2017

Novi primeri odločb Informacijskega pooblaščenca

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Posredovanje podatka o prisotnosti otroka v vrtcu delodajalcu Pridobivanje osebnih podatkov članov sveta staršev Poimenski seznam otrok ...
03. 4. 2017

V skladu z dogovorom se vlada in sindikati dogovarjajo o odpravi plačnih anomalij

Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016) določa, da se bo dogovorjene ukrepe na področju stroškov dela in druge ukrepe v javnem sektorju za leto 2017, nekatere ukrepe pa tudi za leto 2018, določilo v zakonu ali v ...
28. 3. 2017

Aktualno vprašanje - Podaljšanje delovnega razmerja delavki, ki je izpolnjevala pogoje za upokojitev

Vprašanje:  Naši delavki (javni uslužbenkai) smo z dogovorom o podaljšanju delovnega razmerja delovno razmerje podaljšali, in sicer od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2018. Delavki smo delovno razmerje podaljšali, ker je izpolnjevala pogoje za upokojitev. Ali smo ravnali pravilno? Je naš dogovor v skladu z zakonskimi določili? Odgovor ...
15. 3. 2017

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju v letu 2017

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo: Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl ...
21. 2. 2017

MIZŠ o novostih učbeniškega sklada

Na MIZŠ je v torek, 21. februarja 2017, potekala novinarska konferenca, kjer je ministrica Maja Makovec Brenčič z novim predlogom modela oskrbe z učbeniki napovedala kar nekaj novosti ...
16. 2. 2017

Objavljen javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih"

Na spletni strani MIZŠ je v rubriki Javni razpisi z dne 10. 2. 2017 objavljen Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih". Rok za prejem ponudb: 13. 3. 2017 do 10.00 ure.
16. 2. 2017

Aktualno vprašanje - Napredovanje vzgojiteljice v višji naziv

Vprašanje: Vzgojiteljica je bila 3 leta na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice in 2 leti na delovnem mestu vzgojiteljica. Ali lahko napreduje v naziv mentor, glede na to, je opravljala delo vzgojiteljice 2 leti? Odgovor:  V skladu z 8. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ...
25. 1. 2017

SI-CERT opozarja in podaja navodila za ravnanje pri okužbi z izsiljevalskimi virusi

Slovenski odzivni center za omrežne incidente SI-CERT opozarja na nevarnost okužb z izsiljevalskimi virusi na računalnikih v šolah. Posledica okužbe je lahko izguba podatkov, bistvenih za delovanje šole. Navodilo posredujete svojemu skrbniku računalniškega omrežja na šoli. Celotno obvestilo in navodilo je objavljeno TUKAJ.
25. 1. 2017

Nova višina regresa za prehrano s 1. 2. 2017

Minister za javno upravo je izdal ugotovitveni sklep, kjer določa novo višino regresa za prehrano med delom.