Aktualno

19. 1. 2017

Objavljen javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II«

V Uradnem listu in na spletni strani MIZŠ je objavljen javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II«. Cilj razpisa je zaposlitev 90 učiteljev začetnikov v starosti do 29 let, in sicer 9 v vzhodni in 81 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev ...
12. 1. 2017

Sprejet je PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport je sprejelo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca na področju varnosti igral in igrišč v vrtcih, ki so opredeljene v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
03. 1. 2017

Protokol ravnanj za zagotovitev nadomeščanja odsotnih delavcev v vrtcu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo Protokol ravnanj za zagotovitev nadomeščanja odsotnih delavcev v vrtcu, ki podaja vsa potrebna pojasnila v povezavi z nadomeščanjem strokovnih delavcev in tehnično-administrativnih delavcev v primeru krajših in daljših odsotnosti.  Na voljo je na spletni strani MIZŠ ali TUKAJ.
15. 12. 2016

MIZŠ o nadomeščanju 2. januarja!

DZ je sprejel spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, kjer so določili, da je 2. januar po letu 2013 spet dela prost dan.  2. januar je bil dela prost dan do leta 2013, ko je parlament sprejel Zakon o uravnoteženju javnih financ (Zujf). Glavni razlog za ukinitev naj ...
25. 11. 2016

Načrt integritete

Dodajamo dokumente, ki jih vzgojni izobraževalni zavodi morate voditi, da zadostite zahtevam Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta določa tudi obveznost oblikovati in sprejeti načrt integritete v javnem zavodu ter o tem obvestiti komisijo. Zakon resda te obveznosti izrecno ne nalaga poslovodnemu organu javnega zavoda, vendar pa odgovornost poslovodnega organa za ...
24. 11. 2016

Aktualno vprašanje - Izračun sorazmernega deleža dni dopusta - ali se upošteva cel mesec ali posamezni dnevi?

Vprašanje: Delavec sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer od 15. 6. do konca leta, torej do 31. 12. 2016, pred tem in po koncu te zaposlitve pa ni imel oziroma ne sklene nove pogodbe o zaposlitvi. Kako se dejstvo, da v juniju ni bil zaposlen polni mesec ...
03. 10. 2016

Objavljen je javni razpis Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017"

Na spletni strani MIZŠ je objavljen razpis za prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, ki je namenjen mladim, starim do vključno 29 let. Razpis omogoča 201 zaposlitev učiteljem začetnikom.  Besedilo razpisa in obrazci so na voljo na spletni strani MIZŠ.
01. 9. 2016

SEZNAM OSNOVNIH ŠOL IN TRETJEGA PREDMETA PRI NPZ V 9. RAZREDU V ŠOL. L. 2016/2017

Na spletni strani MIZŠ je objavljen seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta v 9. razredu v šolskem letu 2016/2017. Celotna novica je na voljo TUKAJ. Seznam je na voljo TUKAJ.
08. 4. 2016

Od 9. aprila 2016 velja nov Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu

Tako določa: - kateri so javno veljavni programi, po katerih se otroci s posebnimi potrebami lahko izobražujejo na domu, - kakšni so ustrezni pogoji, kdo jih mora zagotoviti ter kako se izvaja preverjanje pogojev, - kakšen je postopek uveljanja pravice do izobraževanja na domu, - kako voditi pedagoško dokumentacijo ter izvajati preverjanje ter ocenjevanje znanja, - kako ...