Aktualno

30. 9. 2015

NOVOST ZA VRTCE IN ŠOLE: Sprememba Uredbe o igračah

Novo za vrtce in šole: Uredba o spremembah Uredbe o varnosti igrač 29. avgusta 2015 je začela veljati Uredba o spremembah Uredbe o varnosti igrač, ki največje novosti prinaša proizvajalcem, dobaviteljem in distributerjem. Poleg navedenega pa vsebuje tudi informacije, ki jih morajo poznati tudi zaposleni strokovni delavci, ko vrtec ali ...
30. 9. 2015

Predlog Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij na novo opredeljuje stopnje izobrazbe

Vlada RS je na 55. redni seji sprejela besedilo predloga Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij. Predlog Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij pomembno povezuje izobraževanje in trg dela. Zagotavlja transparentnost pri razvrščanju različnih kvalifikacij in s tem delodajalcem omogoča pregleden sistem kvalifikacij posameznika. Hkrati zagotavlja primerljivost in prepoznavnost kvalifikacij pridobljenih v ...
24. 9. 2015

OBJAVLJENI SO NOVI KRITERIJI ZA OPREDELITEV VRSTE IN STOPNJE PRIMANJKLJAJEV, OVIR OZ. MOTENJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

S 17. 7. 2015 so začeli veljati novi Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Sedaj so objavljeni tudi na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.
23. 9. 2015

RIC OBJAVIL PUBLIKACIJO "Informacije za učence in starše" O IZVAJANJU NPZ V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Na Državnem izpitnem centru RIS so  pripravili publikacijo Informacije za učence in starše za šolsko leto 2015/16 v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh RIC-a. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem. Do publikacije lahko dostopate:
18. 9. 2015

OD 28 8. 2015 VELJA PRAVILNIK O VAROVANJU ZDRAVJA PRI DELU NOSEČIH DELAVK, DELAVK, KI SO PRED KRATKIM RODILE, TER DOJEČIH DELAVK

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 62/2015) ZDR-1 v 184. členu ureja prepoved opravljanja določenih del v času nosečnosti in v času dojenja, in sicer določa, da delavka ne sme opravljati del, ki bi ...
16. 9. 2015

SPREMEMBE PRAVILNIKOV O STANDARDIH IN NORMATIVIH VELJAJO OD 5. 9. 2015 OZ. 15. 9. 2015 DALJE

V Uradnem listu so objavljene spremembe pravilnikov o standardih in normativih za izvajanje nekaterih programov vzgoje in izobraževanja. 
11. 9. 2015

NOVI PRAVILNIKI O STROKOVNI IZOBRAZBI UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV

V Uradnem listu št 65/2015 iz dne 11. 9. 2015 so objavljeni novi pravilniki o strokovni izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami z datumom začetka veljave 26. 9. 2015.
08. 9. 2015

OD 5. 9. VELJA NOV PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O STROKOVNEM IZPITU STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU VIZ

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja prinaša novosti pri : - določanju ustreznih delovnih izkušenj v pristop k strokovnemu izpitu, - kdo lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita ter - nov obrazec za prijavo k opravljanju strokovnega izpita za področje vzgoje in izobraževanja.   
04. 9. 2015

NOVOST V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU: Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb

Novo v srednješolskem poklicnem izobraževanju: Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb  29. avgusta 2015 je začel veljati Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb, ki določa oblike lažjega dela, dolžnosti delodajalca in dejavnike tveganja, ki jim otroci, mladostniki in mlade osebe ne smejo ...