Aktualno

19. 8. 2015

S 1. 1. 2016 SPREMENJENI CENZUSI ZA KOSILO UČENCEV

Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša: do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini cene kosila; nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v ...
19. 8. 2015

SPREMEMBA ZOFVI-J VELJA OD 1. 9. 2015

Spremenjen je bil 11. člen, ki govori o zaposlitvi za nedoločen čas. Ta se tako glasi: Do zaključka šolskega leta 2017/2018 lahko strokovni delavci, ki imajo v šoli sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v obsegu polnega delovnega časa, pa jim ni mogoče zagotoviti zakonsko določenega obsega za poučevanje ...
28. 2. 2015

Od 9. aprila 2016 velja nov Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu

Tako določa: - kateri so javno veljavni programi, po katerih se otroci s posebnimi potrebami lahko izobražujejo na domu, - kakšni so ustrezni pogoji, kdo jih mora zagotoviti ter kako se izvaja preverjanje pogojev, - kakšen je postopek uveljanja pravice do izobraževanja na domu, - kako voditi pedagoško dokumentacijo ter izvajati preverjanje ter ocenjevanje znanja, - kako ...
28. 2. 2015

NOV KATALOG IZOBRAŽEVANJ ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO

V tem šolskem letu je na voljo več kot 100 različnih seminarjev, 20 tematskih konferenc in 150 ostalih izobraževanj.  Več informacij je na voljo na povezavi: http://www.zrss.si/default.asp?rub=211.   
28. 2. 2015

SPREMEMBA ZOFVI-J VELJA OD 1. 9. 2015

Spremenjen je bil 11. člen, ki govori o zaposlitvi za nedoločen čas. Ta se tako glasi: Do zaključka šolskega leta 2017/2018 lahko strokovni delavci, ki imajo v šoli sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v obsegu polnega delovnega časa, pa jim ni mogoče zagotoviti zakonsko določenega obsega za poučevanje ...
28. 2. 2015

S 1. 1. 2016 SPREMENJENI CENZUSI ZA KOSILO UČENCEV

Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša: do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini cene kosila; nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v ...