Aktualno

24. 1. 2018

Sprejet je nov Zakon o izobraževanju odraslih

Državni zbor je 23. januarja 2018 sprejel nov Zakon o izobraževanju odraslih, ki ureja javno službo in vzpostavlja javno mrežo zavodov, ki izvajajo izobraževanje odraslih. Zakon bo med drugim zagotovil stabilnejše financiranje teh zavodov in jih povezal v javno mrežo.
23. 1. 2018

Aktualno vprašanje - Možnost nadaljevanja dela kljub izpolnitvi pogojev za upokojitev

Vprašanje: Zaposlena v šolstvu  je 4. 2. 2017 izpolnila oba pogoja za upokojitev starost 59 let 4 mesece in delovno dobo 39 let 8 mesecev. Rada bi še delala do 31. 12. 2019. Kakšne so možnosti in postopek glede na ZUJF? Odgovor: Najprej je treba povedati, da ZUJF glede ...
15. 1. 2018

Nova višina regresa za prehrano od 1. 2. 2018

Minister za javno upravo je izdal ugotovitveni sklep, kjer določa novo višino regresa za prehrano med delom. Ta je od 1. februarja 2018 višji, in sicer znaša: 3,79 EUR. Regres za prehrano med delom je od 1. 7. do 31. 1. 2017 znašal 3,76 EUR.  Ugotovitveni ...
09. 1. 2018

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - januar 2018

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Posredovanje podatka o nadurah učiteljev Rok hrambe osebnih podatkov delavcev po privolitvi Informacije javnega značaja: Dostop do ...
04. 1. 2018

Nova Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju velja od 1. 1. 2018 dalje

V Uradnem list RS, št. 68/17, je bila objavljena Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki velja od 2. decembra 2017, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018. Z navedeno uredbo se odpravljajo določene anomalije v zvezi s plačami direktorjev, in sicer: glede načina oziroma metodologije določanja osnovnih ...
18. 12. 2017

Objavljen je javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2017/18

MIZŠ razpisuje javni razpis študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v glasbenih šolah, vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in dijaških domovih, ki so vpisani v ...
07. 11. 2017

Novi primeri odločb Informacijskega pooblaščenca - november 2017

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Objava fotografij učencev na spletni strani šole in rezultatov krosa na oglasni deski Objavljanje fotografij in videoposnetkov ...
07. 11. 2017

Javno povabilo - SOFINANCIRANJE DOPOLNILNEGA POUKA MATERNIH JEZIKOV IN KULTUR ZA OTROKE DRUGIH NARODNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Na spletni strani MIZŠ je objavljeno javno povabilo osnovnim in srednjim šolam za oddajo vloge za SOFINANCIRANJE DOPOLNILNEGA POUKA MATERNIH JEZIKOV IN KULTUR ZA OTROKE DRUGIH NARODNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018. Rok za oddajo vlog je 31. januar 2018.  Besedilo vabila in obrazec za vlogo sta na voljo ...
29. 9. 2017

Tradicionalni slovenski zajtrk 2017 bo 17. novembra

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk se bo po Odredbi o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017 v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah izvajal v petek, 17. novembra 2015.  Po navedeni odredbi lahko vrtci, osnovne šole in zavodi za za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vložite zahtevo za povračilo stroškov za ...
20. 9. 2017

Objavljamo vzorec aneksa k aktu o sistematizaciji delovnih mest

V skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, katerem so se dogovorili tudi o načinu in rokih za odpravo anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja, je bil objavljen aneksa h KPJS in aneksov h kolektivnim pogodbam za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Kot eden ...