Aktualno

18. 6. 2020

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - april-junij 2020

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.Varstvo osebnih podatkov:Predložitev pisnega izdelka pri zaključnem izpitu otroka, ki se izobražuje na domu, učenci in staršemŽaljiv zapis starša na forumu spletne učilnice šoleJavna objava osebnih podatkov predstavnikov ...
06. 3. 2020

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - februar in marec 2020

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.Varstvo osebnih podatkov:Zbiranje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih delavcevPrepoved vrtca za fotografiranje lastnega otroka na javnem nastopuNavajanje vsebine dokumenta na kuverti vročeni po ZUPSeznanitev z osebnimi podatki ...
28. 1. 2020

Nova višina regresa za prehrano s 1. 1. 2020

Minister za javno upravo je izdal ugotovitveni sklep, kjer določa novo višino regresa za prehrano med delom.Ta je od 1. januarja 2020 nižji, in sicer znaša: 3,94 EUR.Regres za prehrano med delom je od 1. 7. do 31. 12. 2019 znašal 3,97 EUR.Ugotovitveni sklep je ...
27. 1. 2020

Javno povabilo za usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2020 pri delodajalcih

Zavod za zaposlovanje je danes objavil enotno javno povabilo za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2020, za predvidoma 1.750 brezposelnih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.V letu 2020 so za vključevanje ...
27. 1. 2020

Objavljen je Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 - 2. del

MIZŠ razpisuje 2. del Javnega razpisa za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s ...
22. 1. 2020

Spremstvo otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan

V Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) se v 165. členu doda nova peta alineja.165. člen se tako glasi:Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z ...
13. 1. 2020

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - januar 2020

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.Varstvo osebnih podatkov:Hramba pogodb o zaposlitvi po prenehanju delovnega razmerjaSnemanje sej sveta zavoda in ravnanje z gradivomPridobivanje soglasja staršev za posredovanje podatkov otrok zdravstvenemu zavoduVarnost osebnih podatkov ...
06. 1. 2020

Objavili smo nov vzorec - Ugotovitveni sklep o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka, ki je vključen v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 59/19), mora vrtec izdati ugotovitveni sklep o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami. Iz pravilnika razberem, da ...
25. 11. 2019

Objavljen je Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«

V Uradnem listu RS št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019 in na spletišču državne uprave je objavljen Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer.sklop A - »Pomočnik vzgojitelja začetnik« (PVZ) insklop B ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 11. 2019

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - november 2019

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.Varstvo osebnih podatkov:Seznami otrok in učencevZavarovanje osebnih podatkov otrok in staršev pri zunanjem izvajalcu športnih aktivnostiPravica do uporabe e-naslova ustanove po zapustitvi oziroma odhodu v pokojRazstava starih ...