Aktualno

30. 3. 2021

Ne spreglejte - oddaja letnega poročila AJPES-u bo podaljšana do 30. aprila 2021!

Državni zbor RS je 26. 3. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki v 6. členu določa predložitev letnih poročil najpozneje do 30. aprila 2021. Po informaciji Službe za odnose z javnostmi Državnega zbora RS bo zakon ...
26. 3. 2021

Sprejeta je Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, ki omogoča ocenjevanje javnih uslužbencev, ki zaradi epidemije dlje časa niso delali

Vlada je v sredo, 24. 3. 2021, sprejela Uredbo o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, s katero za lansko leto omogoča ocenitev javnih uslužbencev tudi v primerih, ko so bili iz razlogov, na katere je vplivala epidemija covida-19, odsotni več kot šest mesecev. V vzgoji ...
25. 3. 2021

Staršem, ki bivajo z otrokom v bolnišnici, bo pripadalo denarno nadomestilo

DZ je soglasno sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katero bodo starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Poleg tega bodo starši v bolnišnici od zdaj lahko z bolnim otrokom brezplačno bivali do vključno njegovega 14. leta ...
19. 3. 2021

V tem šolskem letu se bo nacionalno preverjanje znanja izvedlo na klasičen način po predvidenem rokovniku

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se bo skladno z zakonodajnimi podlagami izvedlo v 6. in 9. razredu osnovne šole, v časovnih terminih, ki so določeni s šolskim koledarjem (4. maj učni jezik, 6. maj matematika, 10. maj tuji jezik v 6. razredu oz. tretji predmet v 9. razredu).NPZ se bo ...
08. 3. 2021

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021

Na spletni strani MIZŠ je objavljen Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/21, na katerega se lahko prijavijo javni vrtci (samostojni javni vrtci in vrtci pri osnovni šoli), ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v obsegu 240 ur ...
23. 2. 2021

Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje členov, ki omogočajo t.i. prisilno upokojevanje po PKP8

Ustavno sodišče Republike Slovenije je zadržalo izvajanje posameznih členov Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o javnih uslužbencev, ki omogočajo delodajalcu, da lahko zaposlenemu, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.Ustavno sodišče RS je sprejelo odločitev o predlogu za izdajo začasne odredbe in do ...
19. 2. 2021

Zavod RS za šolstvo je objavil nov koledar tekmovanj za šolsko leto 2020/2021

Na Zavodu RS za šolstvo so objavili nov posodobljen in s strani MIZŠ ter z izvajalci šolskih tekmovanj usklajen koledar tekmovanj za šolsko leto 2020/2021. Ta se bo redno posodabljal glede na epidemiološko situacijo in morebitne druge okoliščine.Koledar je na voljo TUKAJ.
10. 2. 2021

Na seji pogajalske komisije med drugim tudi o možnosti zamika plačilnega dneva

Danes je potekala seja pogajalske komisije, ki jo je vodil minister za javno upravo in vodja vladne pogajalske skupine Boštjan Koritnik.Predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so razpravljali o naslednjih točkah:Sprememba izplačilnega dneva za plače pri proračunskih uporabnikih s predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ...
09. 2. 2021

Nov Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju (UL RS št. 200/20) je začel veljati 13. 1. 2021

Glavni cilj zakona je vzpostaviti enotno sistemsko rešitev celostne obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih, ki so vpeti v delo različnih resorjev, in omogočiti oblikovanje strokovnih centrov, ki bodo lahko ponujali tudi preventivne dejavnosti otrokom v vrtcih in šolah; to bo prispevalo k čimprejšnji pomoči in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 2. 2021

Izraba izrednega dopusta po KPVIZ zaradi razglašene epidemije v letu 2021

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji v 50. členu določa, da je delavec lahko odsoten z dela največ 7 delovnih dni s pravico do nadomestila plače v posameznem koledarskem letu. V nadaljevanju člena so navedeni primeri, ko je delavec lahko odsoten s pravico do nadomestila plač ...