Aktualno

03. 5. 2016

Vabilo na strokovni posvet Šolski svetovalni delavec med šolo, starši in zunanjimi institucijami

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru organizira strokovni posvet Šolski svetovalni delavec med šolo, starši in zunanjimi institucijami. Potekal bo ponedeljek, 16. maja 2016, na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (Koroška cesta 160, Maribor, zelena predavalnica (0.27)).  Udeležba je brezplačna, prijave zbirajo do 6. maja 2016. 
03. 5. 2016

Objavljen je javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev

MIZŠ razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje kotizacij za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v javnih vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah in dijaških domovih.
26. 4. 2016

Nova Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017

Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo so objavljena nova Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017. Na voljo so na povezavi ZRSŠ.
18. 4. 2016

Od 16. aprila velja nov Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v SŠ

V Uradnem listu št. 28/2016 je objavljen nov Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju. Predpis velja od 16. aprila 2016.
15. 4. 2016

Posvet - Vključenost otrok priseljencev, beguncev, migrantov

Zavod RS za šolstvo skupaj z MIZŠ in CMEPIUS-om pripravlja mednarodni posvet na temo Vključenost otrok priseljencev, beguncev, migrantov v vzgojno-izobraževalni sistem RS. Posvet bo v četrtek, 5. maja 2016, na Brdu pri Kranju.
15. 4. 2016

Novi vzorci dokumentacije v postopku imenovanja ravnatelja

Na spletni strani MIZŠ so objavljeni novi vzorci obrazcev dokumentacije, nastale v postopku imenovanja ravnatelja.
15. 4. 2016

Pripravlja se Zakon o izvajanju mednarodnih programov v vzgoji in izobraževanju

MIZŠ pripravlja nov Zakon o izvajanju mednarodnih programov v vzgoji in izobraževanju, besedilo katerega je potrdila tudi Vlada RS. Zakon predstavlja pravno podlago za izvajanje mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja. Opredeljuje tri vrste mednarodnih programov: programe vrtcev in šol, program evropske šole in program IB, ki niso del slovenskega ...
08. 4. 2016

Vabilo na brezplačno usposabljanje za učitelje in romske pomočnike

Inštitut za romološke študije pripravlja brezplačno usposabljanje za čitelje in romske pomočnike Integracija romskih otrok v izobraževalni sistem. Usposabljanje je del projekta Integracija romskih otrok v izobraževalni sistem - države Podonavske regije, ki ga sofinancira Sklad za projekte Podonavske regije START. V projektu sodelujejo 4 institucije iz treh držav: Slovenija, Srbija in Romunija ...
08. 4. 2016

Od 9. aprila 2016 velja nov Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu

Tako določa: - kateri so javno veljavni programi, po katerih se otroci s posebnimi potrebami lahko izobražujejo na domu, - kakšni so ustrezni pogoji, kdo jih mora zagotoviti ter kako se izvaja preverjanje pogojev, - kakšen je postopek uveljanja pravice do izobraževanja na domu, - kako voditi pedagoško dokumentacijo ter izvajati preverjanje ter ocenjevanje znanja, - kako ...
21. 3. 2016

Zavod RS za šolstvo o vključevanju otrok beguncev

Na spletni strani Zavoda za šolstvo je objavljen zbirnik informacij za vrtce in šole, ki otroke iz ranljivih skupin že uvajajo oziroma jih bodo uvajale v vrtce oziroma šole. Sestavili so seznam gradiv, ki so strokovnim delavcem lahko v pomoč, še več informacij pa lahko najdete na spletni strani MIZŠ ...