Aktualno

29. 10. 2018

Aktualno vprašanje - Službena pot z lastnim vozilom

Vprašanje: Zaposlena odhaja v soboto na službeno pot s svojim avtomobilom in njena pot vodi mimo šole - njenega delovnega mesta. Ali je začetek službene poti doma? V tem primeru se ji obračuna kilometrina po potnem nalogu od doma. Ali se ji službena pot začne pri šoli? Če se ji ...
03. 10. 2018

Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 bo 16. novembra

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk se bo po Odredbi o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah izvajal v petek, 16. novembra 2018.  Po navedeni odredbi lahko vrtci, osnovne šole in zavodi za za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vložite zahtevo za povračilo stroškov za ...
13. 9. 2018

Nov vzorec - PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

Za naročnike je na voljo prenovljen vzorec pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest.  Primeren je v primerih, ko, zaradi več sprememb ali pa so te obsežnejše, pravilnik pripravljate na novo. V vzorcu so upoštevani zakoni, podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, veljavne na dan uveljavitve sprememb pravilnika (torej ...
12. 9. 2018

Mnenje Informacijskega pooblaščenca o soglasjih polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove ocene

Na Uradu informacijskega pooblaščenca so objavili neobvezno mnenje v zvezi z soglasji polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove ocene. Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.
07. 8. 2018

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - avgust 2018

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Osebni podatki pri odprtju trajnika na šoli Osebni podatki staršev za namen šolske prehrane Objava osebnih podatkov o smeri in stopnji izobrazbe javnih ...
01. 8. 2018

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju v letu 2018

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo: Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12  - ZPIZ-2, 104/12  - ZIPRS1314, 105/12, 25/13  - odl. US, 46/13 ...
18. 6. 2018

Javno povabilo - Sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti v šolskem letu 2018/2019

Na spletni strani MIZŠ je objavljeno javno povabilo osnovnim in srednjim šolam za oddajo vloge za SOFINANCIRANJE DOPOLNILNEGA POUKA MATERNIH JEZIKOV IN KULTUR ZA OTROKE DRUGIH NARODNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018. Rok za oddajo vlog je 31. januar 2019.  Besedilo vabila in obrazec za vlogo sta na voljo  ...
13. 6. 2018

27. 6. začne veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev začne  veljati 27. 6. 2018
09. 5. 2018

Sprejet je paket pravilnikov, ki urejajo srednješolsko izobraževanje

V Uradnem listu št. 30/18 so bili objavljeni številni pravilniki, ki urejajo srednješolsko izobraževanje. Uporabljajo se v srednjih šolah, smiselno pa tudi za vse, ki se izobražujejo izredno, za dijaške domove in zavode za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za zasebne šole s koncesijo in druge zasebne ...
09. 5. 2018

Sprejet je nov Pravilnik o bivanju v dijaških domovih

V Uradnem listu št. 30/18 je bil objavljen nov Pravilnik o bivanju v dijaških domovih. Veljati je začel 27. aprila, uporabljati se začne 1. septembra 2018. Pravilnik je na voljo TUKAJ.