Aktualno

26. 1. 2021

Odprtje vrtcev in šol ter uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile (mnenje MIZŠ)

Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na MIZŠ pojasnjujejo, da v primerih, ko bo zagotovljeno varstvo vrtčevskih otrok in se šolanje otrok ne bo več izvajalo na daljavo, na splošno ne bodo več podane okoliščine višje sile zaradi varstva. Odsotnost z dela zaradi višje sile zaradi varstva pa bo ...
19. 11. 2020

Ukinitev javnega prevoza - nezmožnost prihoda na delo kot višja sila in višina nadomestila

Avtor: Tanja Bohl
V skladu z ureditvijo v Zakonu o delovnih razmerjih[1] je temeljna obveznost delavca, da opravlja delo na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Iz razlogov, ki pa so zakonsko določeni oz. dogovorjeni v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti, pa ima delavec ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 11. 2020

Varstvo otrok zaradi višje sile (napotki ministrstva za delo)

Zaradi številnih vprašanj glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, so na ministrstvu za delo pripravili kratke, poenostavljene odgovore. Ob tem poudarjajo, da morajo biti izpolnjeni tudi drugi zakonski pogoji, ki so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju dokumenta. Poudarjajo medsebojno komunikacijo med ...
02. 11. 2020

Ministrica sprejela Sklep o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike pri vzdrževanju učne tehnologije, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je sprejela Sklep o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Tako vzgojno-izobraževalni zavodi do konca šolskega leta 2020/2021 lahko začasno spremenijo normativov in standardov za ROID in vzdrževalce učne tehnologije. Normativi ...
08. 9. 2020

Zbirka pojasnil in tabel za izračun redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem

Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni ukrep ...
03. 9. 2020

S 1. 9. 2020 zadnji dvig plač za zaposlene, ki so po sporazumu upravičenci do povišanja treh plačnih razredov

S 1. 9. 2020 se izvede še zadnji dvig plač, ki je bil decembra 2018 dogovorjen s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in SVIZ. Zaposleni, ki so upravičeni do treh plačnih razredov povišanja, bodo tako tretji, zadnji plačni razred povišanja, pridobili s 1. 9. 2020 (torej oktobra ob izplačilu septembrske ...
14. 8. 2020

Ne spreglejte - sedaj novičniki tudi na spletnem stičišču

Ravnatelje in ostale zaposlene v vzgoji in izobraževanju o novostih obveščamo tudi preko tiskanega novičnika, ki ga prejmete preko klasične pošte. Da doseže širši krog bralcev, vse številke novičnika najdete TUKAJ - lahko jih natisnete, da so na voljo tudi v zbornici.
04. 8. 2020

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - julij 2020

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.Varstvo osebnih podatkov:Odvetnik starša zahteva podatke o stikih drugega starša z zaposlenimi šoleOdvetnik starša zahteva podatke o stikih drugega starša z zaposlenimi vrtcaPisno ocenjevanje znanja dijakov s snemanjem ...
15. 7. 2020

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju v letu 2020

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo: Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12- ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 7. 2020

Nova višina regresa za prehrano s 1. 7. 2020

Minister za javno upravo je izdal ugotovitveni sklep, kjer določa novo višino regresa za prehrano med delom.Ta je od 1. januarja 2020 nižji, in sicer znaša: 4,10 EUR.Regres za prehrano med delom je od 1. 1. do 30. 6. 2020 znašal 3,94 EUR.Ugotovitveni sklep je ...