Aktualno

17. 5. 2022

KPK opominja na zakonske določbe glede daril zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ob zaključku šolskega leta

Komisija za preprečevanje korupcije ob zaključku šolskega leta zaposlene in tudi starše šolajočih opominja na določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki določajo omejitve in prepovedi z zvezi s sprejemanjem daril Ta namreč določa, da uradne osebe, kamor sodijo tudi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko sprejmejo ...
22. 3. 2022

V veljavi novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)

21. 3. 2022 je bila v Uradnem listu objavljena novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki prinaša višje neto plače za vse. Veljati začne 22. 3. 2022.Novela Zakona o dohodnini prinaša:seniorsko olajšavo,oprostitev plačila dohodnine od družinskih pokojnin, ki jih prejemajo otroci,oprostitev plačila dohodnine za prejemke iz šolskih ...
08. 3. 2022

Stavka v vzgoji in izobraževanju: Pravice in obveznosti delavcev, delodajalcev in tretjih oseb

Avtor: Tanja Bohl
Stavka je organizirana prekinitev dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela, pri čemer se delavec prosto odloči o svoji udeležbi v stavki. V času napovedane stavke je treba upoštevati določila Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91, s spremembami, v nadaljevanju: ZStk), ki ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 3. 2022

Porast medvrstniškega nasilja v vzgoji in izobraževanju

MIZŠ je vzgojno-izobraževalnim zavodom posredovalo okrožnico, kjer poudarjajo, da so posebne razmere zadnjih dveh let močno vplivale na počutje otrok in mladostnikov, kar se zadnje čase tudi kaže v bistvenem porastu primerov medvrstniškega nasilja. V pomoč pri morebitnih postopkih je Zavod RS za šolstvo objavil Protokol ob zaznavi in za ...
04. 2. 2022

Skrajšanje obdobja nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca po spremembi zakonodaje od 1. 3. 2022

Avtor: Tanja Bohl
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 26. januarja 2022 sprejel Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih, ki skrajšujeta obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca.Na podlagi doslej veljavnega tretjega odstavka 137. člena Zakona o ...
03. 2. 2022

Šole bodo prejele dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj!

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je 3. 2. 2022 podpisala sklep, s katerim se šolam namenijo dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj.Dodatne možnosti zaposlovanja kadra so bile šolam v minulih mesecih že zagotovljene. S tem sklepom pa se zagotavljajo še dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj ...
18. 1. 2022

Nov znesek najnižje urne postavke dijakov in študentov, veljaven od 15. 1. 2022 dalje

V Uradnem listu št. 6/22 je objavljena nova Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del.Bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo ...
17. 12. 2021

Ustavno sodišče razveljavilo določbe zakona o delovnih razmerjih in zakona o javnih uslužbencih glede upokojevanja starejših delavcev

Ustavno sodišče je razveljavilo določbe zakona o delovnih razmerjih in zakona o javnih uslužbencih glede upokojevanja starejših delavcev. Določilo je sicer izpodbijalo sedem reprezentativnih sindikatov in zagovornik načela enakosti.Na podlagi sporne določbe je lahko delodajalec iz poslovnega razloga delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, pri čemer pa mu poslovnega razloga ...
01. 12. 2021

Zavod za šolstvo je izdal Pojasnila in usmeritve v zvezi z izvajanjem izobraževanja na daljavo

Zavod za šolstvo je 30. novembra 2021 izdal nova Pojasnila in usmeritve Zavoda RS za šolstvo v zvezi z izvajanjem izobraževanja na daljavo.Nastala so glede na Odlok Vlade RS št. 00717-74/2021 in razpravo z ravnatelji. Za učence, ki jih ta odlok ne zajema, šola izvaja vzgojno-izobraževalni proces v ...
17. 11. 2021

Uveljavljanje višje sile

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore glede odsotnosti zaradi višje sile. V primerih, v kolikor se starši odločijo, da se otrok ne bo samotestiral v šoli in se bo moral zaradi tega posledično šolati na daljavo, ni mogoče slediti razlagi, da je v tem primeru pri delavcu lahko podana višja sila ...