Aktualno

12. 9. 2018

Objavljen je Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2018/19

Na spletni strani MIZŠ je objavljen Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2018/19, na katerega se lahko prijavijo javni vrtci (samostojni javni vrtci in vrtci pri osnovni šoli). Namen krajših programov je ponuditi staršem, ki doslej svojega otroka še niso vključili v institucionalno ...
07. 8. 2018

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - avgust 2018

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Osebni podatki pri odprtju trajnika na šoli Osebni podatki staršev za namen šolske prehrane Objava osebnih podatkov o smeri in stopnji izobrazbe javnih ...
01. 8. 2018

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju v letu 2018

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo: Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12  - ZPIZ-2, 104/12  - ZIPRS1314, 105/12, 25/13  - odl. US, 46/13 ...
28. 6. 2018

Izplačevanje jubilejnih nagrad v javnem sektorju v letu 2018

Zaposlenemu tudi v letu 2018 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel. Enako določbo za javne uslužbence vsebujejo aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
18. 6. 2018

Javno povabilo - Sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti v šolskem letu 2018/2019

Na spletni strani MIZŠ je objavljeno javno povabilo osnovnim in srednjim šolam za oddajo vloge za SOFINANCIRANJE DOPOLNILNEGA POUKA MATERNIH JEZIKOV IN KULTUR ZA OTROKE DRUGIH NARODNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018. Rok za oddajo vlog je 31. januar 2019.  Besedilo vabila in obrazec za vlogo sta na voljo  ...
13. 6. 2018

27. 6. začne veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev začne  veljati 27. 6. 2018
09. 5. 2018

Sprejet je paket pravilnikov, ki urejajo srednješolsko izobraževanje

V Uradnem listu št. 30/18 so bili objavljeni številni pravilniki, ki urejajo srednješolsko izobraževanje. Uporabljajo se v srednjih šolah, smiselno pa tudi za vse, ki se izobražujejo izredno, za dijaške domove in zavode za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za zasebne šole s koncesijo in druge zasebne ...
09. 5. 2018

Sprejet je nov Pravilnik o bivanju v dijaških domovih

V Uradnem listu št. 30/18 je bil objavljen nov Pravilnik o bivanju v dijaških domovih. Veljati je začel 27. aprila, uporabljati se začne 1. septembra 2018. Pravilnik je na voljo TUKAJ.  
16. 4. 2018

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - april 2018

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Objava seznama učencev na vratih učilnice Revizija Računskega sodišča in dostop do osebnih podatkov zaposlenih Ostale primere odločb in mnenj ter sodne prakse ...
29. 3. 2018

Nova spletna publikacija Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja

Izšla je spletna publikacija Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja (ur.  Nataša Majerič Kekec), ki je plod sodelovanja slovenskih javnih arhivov.  Besedila so prispevale Mirjana Kontestabile Rovis, dr. Zdenka Bonin, Elizabeta Eržen, Podlipnik, mag. Hana Habjan, Vesna Sirk in Simona Velunšek. Publikacija je na voljo na ...