Aktualno

13. 4. 2023

S spremembo Zakona o štipendiranju bo možno hkrati prejemati državno in Zoisovo štipendijo

Državni svetniki so na redni seji 12. 4. 2023 med drugim obravnavali tudi predlog novele zakona o štipendiranju, ki so ga podprli. Cilj novele zakona o štipendiranju, ki so jo pripravili v SDS in jo je državni svet prav tako podprl, pa je mladim zagotoviti pravico do hkratnega prejemanja državne ...
04. 4. 2023

Novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki vplivajo na organizacijo dela pri delodajalcu

S 1. aprilom 2023 se prične uporabljati novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (novela zakona), ki ureja očetovski in starševski dopust, krajši delovni čas zaradi starševstva ter delno plačilo za izgubljeni dohodek.Z novelo zakona se izenačuje ureditev na način, da bosta imela oba starša po 60 dni ...
03. 4. 2023

Objavljen je razpis pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za šolsko leto 2023/24!

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je za šolsko leto 2023/24 razpisalo klasična pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja.Z Javnim razpisom pripravniških mest v vrtcih za leto 2023/24 je razpisalo 80 pripravniških mest v vrtcih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih ...
28. 3. 2023

Objavljen je sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda je izdal sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade ter o obsegu sredstev in dinamiki nakazil za plačilo upravljavcev učbeniških skladov v letu 2023.S tem sklepom se določa vrednost točke in dinamika nakazil sredstev za učbeniške sklade ...
27. 3. 2023

Izvajanje plačilnih storitev na dan 7. aprila 2023

V petek, 7. aprila 2023, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.V petek, 7. aprila 2023, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP ...
16. 3. 2023

Dveletni prehodni rok pri vpisu za dijake s poklicno maturo bo veljal za vse javne univerze

Dijaki z opravljeno poklicno maturo in 5. predmetom se bodo lahko na vse dodiplomske in enovite magistrske študijske programe študijskega leta 23/24 vpisovali pod enakimi pogoji. Ljubljanska univerza spreminja pogoje in podaljšuje rok za vpis za teden.Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je podpisal sklep ...
06. 3. 2023

Zavod za zaposlovanje je objavil Javno povabilo za delodajalce za izvedbo programa »Priložnost zame«.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je na spletni strani objavil Javno povabilo za delodajalce za izvedbo programa »Priložnost zame«.Program bo omogočil vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb v subvencionirano zaposlitev za neprekinjeno obdobje vsaj 12 mesecev ali za nedoločen čas s pomočjo subvencije za zaposlitev.Program »Priložnost zame« je namenjen spodbujanju ...
22. 2. 2023

Poslanci DZ danes odločajo o brezplačni prehrani v osnovni šoli za vse učence

Poslanci bodo danes obravnavali predlog sprememb zakonov o šolski prehrani in osnovni šoli, ki jih je vložil Inštitut 8. marec na podlagi več kot 5 tisoč overjenih podpisov. Predlagajo, da bi bili vsi osnovnošolci deležni brezplačnega kosila, ki naj bo po novem del javne službe in financiran iz državnega proračuna ...
15. 2. 2023

Javni natečaj »Neresnične informacije na spletu«

Ministrstvo za digitalno preobrazbo objavlja nagradni natečaj, na katerem bodo izbrani trije najboljši digitalni izdelki na temo »Neresnične informacije na spletu«. Namen natečaja je spodbujati ozaveščanje učencev osnovnih šol o problematiki neresničnih informacij na spletu in družbenih omrežjih ter krepitev zavedanja o uporabi spletne komunikacije. Najboljši trije udeleženci bodo vabljeni ...
14. 2. 2023

Javno povabilo za sodelovanje ravnateljev vrtcev ter vzgojiteljev v kurikularnih komisijah za prenovo Kurikuluma za vrtce

Zavod za šolstvo v okviru izvajanja aktivnosti povezanih s prenovo Kurikuluma za vrtce vabi ravnatelje vrtcev ter vzgojitelje predšolskih otrok v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami k sodelovanju v kurikularnih komisijah, ki bodo pripravile besedila za prenovljen predšolski kurikulum v skladu ...