Aktualno

07. 8. 2023

Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče

Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, delovna zakonodaja daje več možnosti, kako urejati odsotnost, ko delavci bodisi niso mogli priti na delo bodisi so prišli, pa so zaradi nepredvidenih vremenskih razmer ali z njimi povezanih dogodkov oziroma okoliščin odšli predčasno, kakor tudi odsotnost v prihodnjih dneh.
26. 6. 2023

Nov vodnik Psihološka podpora otrokom in mladostnikom v šoli in vrtcu

Danes sta, kot nikoli prej, psihološka podpora in pomoč svetovalnih ter strokovnih delavcev otrokom in mladostnikom, ki se soočajo težavami v čustvovanju in vedenju ter socialnimi veščinami, postala izjemnega pomena. Število otrok in mladostnikov s temi težavami je vedno več, to pa vedno bolj vpliva tudi na vaše vsakdanje delo ...
22. 6. 2023

Sprejeta novela ZOFVI, ki bo omogočala zaposlitve delavcev tudi brez pedagoško-andragoškega znanja po posebnih pogojih

DZ je 21. junija 2023 na seji s 54 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki naslavlja trenutno situacijo pomanjkanja strokovnih delavcev in poenostavlja nekatere postopke za lažje zaposlovanje. Šole bodo tako lahko zaposlovale tudi strokovnjake brez pedagoško-andragoškega znanja.Novela zakona ...
23. 5. 2023

Ali smo na delovnem mestu lahko srečni? So lahko srečni naši zaposleni?

Kaj imajo skupnega Ivo Boscarol, Miha Lavtar, Peter Baloh in Suzana Ester Car?Vsi verjamejo v neverjetno moč organizacijske kulture in vsi so učinke ter razvoj podjetij oziroma organizacij zaradi dobre organizacijske kulture lahko iz prve roke opazovali, izkusili ter soustvarjali!Kaj so se naučili v desetletjih svojih izjemno uspešnih ...
25. 4. 2023

Komisija Državnega sveta soglasno zavrnila novelo Zakona o zavodih

Komisija Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino je na svoji 2. seji 19. 4. soglasno zavrnila Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zavodih. Ocenila je, da sprememba zakona glede večjih pristojnosti Vlade RS in županov pri imenovanju oz. razrešitvi direktorjev zavodov pomeni poseg v avtonomijo ...
13. 4. 2023

S spremembo Zakona o štipendiranju bo možno hkrati prejemati državno in Zoisovo štipendijo

Državni svetniki so na redni seji 12. 4. 2023 med drugim obravnavali tudi predlog novele zakona o štipendiranju, ki so ga podprli. Cilj novele zakona o štipendiranju, ki so jo pripravili v SDS in jo je državni svet prav tako podprl, pa je mladim zagotoviti pravico do hkratnega prejemanja državne ...
04. 4. 2023

Novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki vplivajo na organizacijo dela pri delodajalcu

S 1. aprilom 2023 se prične uporabljati novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (novela zakona), ki ureja očetovski in starševski dopust, krajši delovni čas zaradi starševstva ter delno plačilo za izgubljeni dohodek.Z novelo zakona se izenačuje ureditev na način, da bosta imela oba starša po 60 dni ...
28. 3. 2023

Objavljen je sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda je izdal sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade ter o obsegu sredstev in dinamiki nakazil za plačilo upravljavcev učbeniških skladov v letu 2023.S tem sklepom se določa vrednost točke in dinamika nakazil sredstev za učbeniške sklade ...
16. 3. 2023

Dveletni prehodni rok pri vpisu za dijake s poklicno maturo bo veljal za vse javne univerze

Dijaki z opravljeno poklicno maturo in 5. predmetom se bodo lahko na vse dodiplomske in enovite magistrske študijske programe študijskega leta 23/24 vpisovali pod enakimi pogoji. Ljubljanska univerza spreminja pogoje in podaljšuje rok za vpis za teden.Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je podpisal sklep ...
24. 1. 2023

Gradiva o stanju na področju zaposlenih in plač v javnem sektorju

Vlada Republike Slovenije se je na svoji zadnji redni seji, v četrtek, 19. januarja 2023, seznanila z informacijo glede števila zaposlenih in plač v javnem sektorju v obdobju 2008–2022 ter ključnimi izzivi plačnega sistema v javnem sektorju. Ob tem je vladni pogajalski skupini za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega ...