Aktualno

03. 1. 2019

V DZ zavrnjen predlog novele ZOFVI, ki bi uredila financiranje zasebnih šol in spremenila postopek imenovanja ravnatelja

Poslanci DZ so 20. 12. 2018 s 44 glasovi proti in 31 za končali parlamentarno pot predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). V SDS, ki je z novelo že večkrat poskušala uresničiti ustavno odločbo iz leta 2014 o financiranju šolstva, so zato danes skupaj s ...
03. 1. 2019

Preimenovanje delovnega mesta Pomočnik vzgojitelja

Na podlagi Aneksa h KPVIZ (UL, št. 80/18) in pravilnika, ki ureja normative na področju predšolske vzgoje, vsi zaposleni na delovnem mestu Pomočnik vzgoitelja od 1. januarja 2018 delo nadaljujejo na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja (šifra DM: D035002). Delovno mesto je uvrščeno od 22. do 32 ...
12. 11. 2018

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - november 2018

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Zaračunavanje odjema digitalnih fotografij otrok, ki so bile posnete tekom dejavnosti v vrtcu Primerna komunikacija znotraj sveta staršev Pošiljanje čestitk javnim uslužbencem Zvočno snemanje govorilnih ur Plačilo sindikalne ...
29. 10. 2018

Aktualno vprašanje - Službena pot z lastnim vozilom

Vprašanje: Zaposlena odhaja v soboto na službeno pot s svojim avtomobilom in njena pot vodi mimo šole - njenega delovnega mesta. Ali je začetek službene poti doma? V tem primeru se ji obračuna kilometrina po potnem nalogu od doma. Ali se ji službena pot začne pri šoli? Če se ji ...
03. 10. 2018

Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 bo 16. novembra

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk se bo po Odredbi o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah izvajal v petek, 16. novembra 2018.  Po navedeni odredbi lahko vrtci, osnovne šole in zavodi za za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vložite zahtevo za povračilo stroškov za ...
13. 9. 2018

Nov vzorec - PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

Za naročnike je na voljo prenovljen vzorec pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest.  Primeren je v primerih, ko, zaradi več sprememb ali pa so te obsežnejše, pravilnik pripravljate na novo. V vzorcu so upoštevani zakoni, podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, veljavne na dan uveljavitve sprememb pravilnika (torej ...
12. 9. 2018

Mnenje Informacijskega pooblaščenca o soglasjih polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove ocene

Na Uradu informacijskega pooblaščenca so objavili neobvezno mnenje v zvezi z soglasji polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove ocene. Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.
07. 8. 2018

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - avgust 2018

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Osebni podatki pri odprtju trajnika na šoli Osebni podatki staršev za namen šolske prehrane Objava osebnih podatkov o smeri in stopnji izobrazbe javnih ...
01. 8. 2018

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju v letu 2018

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo: Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12  - ZPIZ-2, 104/12  - ZIPRS1314, 105/12, 25/13  - odl. US, 46/13 ...
18. 6. 2018

Javno povabilo - Sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti v šolskem letu 2018/2019

Na spletni strani MIZŠ je objavljeno javno povabilo osnovnim in srednjim šolam za oddajo vloge za SOFINANCIRANJE DOPOLNILNEGA POUKA MATERNIH JEZIKOV IN KULTUR ZA OTROKE DRUGIH NARODNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018. Rok za oddajo vlog je 31. januar 2019.  Besedilo vabila in obrazec za vlogo sta na voljo  ...