Aktualno

21. 1. 2016

Aktualno vprašanje - Uvrstitev pomočnika ravnatelja v plačni razred

Vprašanje: Pomočnica ravnateljice z nazivom svetovalec in petimi napredovanji je uvrščena v 41. plačni razred (36+5=41), danes smo prejeli odločbo o pridobljenem nazivu Svetnica (z dne 1. 7. 2015), kar pomeni, da je  do oblikovanja plače upravičena z dnem 1. 12. 2015 in ji bomo pripravili poračun. Zanima ...
12. 1. 2016

Nov Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole

V Uradnem listu št. 104/2015 je objavljen nov Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole. Sprejet je bil 11. 12. 2015, veljati začne  od 12. 1. 2016 dalje.
06. 1. 2016

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017  V Uradnem listu št. 103/2015 je objavljena nova uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017.
17. 12. 2015

Novo glede obveznosti objave prostega delovnega mesta

V Uradnem listu RS, št. 97/2015, je bil dne 11. 12. 2015 objavljen Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve.
11. 12. 2015

Aktualno - S 1. 1. 2016 ZAČNE VELJATI ANEKS ŠT. 8 H KPJS

Hkrati z uveljavitvijo zakona, ki ureja ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in druge ukrepe v javnem sektorju, sprejetega za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 z dne 10. 11. 2015, začne ...
08. 12. 2015

23. decembra začne veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

V Uradnem listu št. 93/2015 iz dne 7. 12. 2015 je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Sprejet je bil 26. 11. 2015, veljati začne 15 dni od objave, torej od 23. 12. 2015 dalje ...
04. 12. 2015

Natečaj za najboljšo učno uro na temo varstva zasebnosti in osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec v okviru projekta ARCADES organizira natečaj za najboljšo učno uro na temo varstva zasebnosti in osebnih podatkov, namenjen pedagoškim delavcem na osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter njihovim učencem, dijakom in gojencem. Več o natečaju z navodili za sodelovanje in prijavo najdete v ...
20. 11. 2015

Vabilo na brezplačno okroglo mizo: UČENJE O UPRAVLJANJU DENARJA V ŠOLE! DA ALI NE?

Revija Moje finance vabi na okroglo mizo: Učenje o upravljanju denarja v šole! Da ali ne? Okrogla miza bo 15. decembra 2015 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Osrednja gostja bo ministrica za izobraževanje znanost in šport Maja Makovec Brenčič.
10. 11. 2015

Nova Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola

V Uradnem listu št. 84/2015 je objavljena Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola, ki določa nov izbirni predmet Etnologija – kulturna dediščina in načini življenja. 
09. 11. 2015

Sprejet je dogovor o plačni politiki za leto 2016

V petek je bil med pogajalci Vlade RS in sindikatov javnega sektorja sprejet dogovor o plačni politiki za leto 2016, kar vladi omogoča, da lahko sprejme proračun, javni uslužbenci pa so pridobili opustitev nekaterih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela.