Aktualno

26. 10. 2015

Novi obrazci za pridobitev soglasja - Izvajanje ZUJF-a

Na spletni strani MIZŠ so objavljeni novi obrazci za izdajo soglasja, ki jih vzgojno-izobraževalni zavodi moraji pridobiti v skladu z 183. členom in drugim odstavkom 184. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ: VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA SKLENITEV AVTORSKE /PODJEMNE POGODBE  VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ZAPOSLITEV V JAVNEM ZAVODU  VLOGA ...
26. 10. 2015

DOSEGANJE POGOJEV ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU - štetje ur delovnih izkušenj

Zaradi sprememb Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja se pojavljajo dileme pri doseganju pogojev.
20. 10. 2015

VAŠA SPLETNA STRAN – KAKO VAS VIDIJO DRUGI?

Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Arnes, je objavil prispevek o zavarovanju spletne strani šole ali vrtca pred nezaželenimi vdori ter o tem, kakšna mora biti spletna stran zavoda, kdo je za njo odgovoren ter kdo zadolžen za njeno posodabljanje.  ...
09. 10. 2015

Nov PRAVILNIK O STROKOVNI IZOBRAZBI UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV V IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH GIMNAZIJE

V Uradnem listu št. 75/2015 je objavljen nov Pravilnik o strokovni izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije. Sprejet je bil 24. 8. 2015, veljati začne 15 dni od objave, torej od 23. 10. 2015 dalje.
09. 10. 2015

Nova sprememba pravilnika o strokovni izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli

V Uradnem listu št. 75/2015 je objavljena sprememba pravilnika o strokovni izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli. Sprejeta je bil 24. 8. 2015, veljati začne 15 dni od objave, torej od 23. 10. 2015 dalje. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih ...
01. 10. 2015

Sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke priseljencev v šolskem letu 2015/2016

MIZŠ je objavilo povabilo osnovnim in srednjim šolam k oddaji prošenj za sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke priseljencev v šolskem letu 2015/2016.
30. 9. 2015

Predlog Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij na novo opredeljuje stopnje izobrazbe

Vlada RS je na 55. redni seji sprejela besedilo predloga Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij. Predlog Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij pomembno povezuje izobraževanje in trg dela. Zagotavlja transparentnost pri razvrščanju različnih kvalifikacij in s tem delodajalcem omogoča pregleden sistem kvalifikacij posameznika. Hkrati zagotavlja primerljivost in prepoznavnost kvalifikacij pridobljenih v ...
30. 9. 2015

OD 17. 7. 2015 VELJAJO NOVI KRITERIJI ZA OPREDELITEV VRSTE IN STOPNJE PRIMANJKLJAJEV, OVIR OZ. MOTENJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Objavljeni so novi Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami S 17. 7. 2015 so začeli veljati novi Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Sedaj so objavljeni tudi na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.
30. 9. 2015

NOVOST ZA VRTCE IN ŠOLE: Sprememba Uredbe o igračah

Novo za vrtce in šole: Uredba o spremembah Uredbe o varnosti igrač 29. avgusta 2015 je začela veljati Uredba o spremembah Uredbe o varnosti igrač, ki največje novosti prinaša proizvajalcem, dobaviteljem in distributerjem. Poleg navedenega pa vsebuje tudi informacije, ki jih morajo poznati tudi zaposleni strokovni delavci, ko vrtec ali ...