Aktualno

11. 10. 2022

Objavljen javni razpis za financiranje krajših programov v vrtcih za šolsko leto 2022/23

Na spletni strani MIZŠ je objavljen Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih je namenjen javnim vrtcem, ki bodo organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2022 dopolnili starost pet let.Namen krajših ...
10. 10. 2022

Državni zbor potrdil zamrznitev cen šolskih malic

Država bo iz proračuna za razliko med stroški in staršem zaračunano ceno letos namenila štiri milijone evrov, v prihodnjem pa 14 milijonov.Državni zbor je na današnji seji s 76 glasovi za in nobenim proti podprl vladni predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, ki prinaša zamrznitev cen ...
30. 9. 2022

Očetom 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta

Vlada je sprejela predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga v DZ pošilja po skrajšanem postopku. Predlog po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere.Kot ...
27. 9. 2022

Sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti

Z dejavnostjo dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti šole nadaljujete tudi v šolskem letu 2022/23.Dopolnilni pouk izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, ki na ministrstvo naslovi vlogo za sofinanciranje dopolnilnega pouka. Minister za izobraževanje, znanost in šport na podlagi vloge izda sklep, s katerim se določi sofinanciranje ...
26. 9. 2022

MIZŠ je podalo odgovor na komentarje, prejete v javno razpravo na portalu E-demokracija glede predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Na MIZŠ so podali odgovor na komentarje, prejete v javno razpravo na portalu E-demokracija glede predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v naziveJavna razprava predloga pravilnika se je zaključila s 16. 8. 2022. Navajajo, da so se seznanili s pripombami, mnenji ...
26. 9. 2022

Vsem uslužbencem vsaj 4,5 odstotka višje plače

Vlada in sindikati javnega sektorja so se sporazumeli tudi glede dodatnega dviga plačnega razreda, nadomestila za malico in poračuna regresa.Oktobrska plača vseh javnih uslužbencev bo za 4,5 odstotka višja, kot je bila doslej, večina zaposlenim v javnem sektorju se bo plača drugič zvišala spomladi, in sicer z dvigom ...
07. 9. 2022

Sprememba šolskega koledarja - dodatni prosti dan bo 26. aprila in ne 13. februarja

Ker en dan počitnic za učence z zahodnega dela države sovpada s kulturnim praznikom, bodo ti učenci imeli en dodatni prosti dan, a to ne bo 13. februar, kot je bilo prvotno določeno, pač pa bodo učenci ta dan nadomestili 26. aprila.V objavi spremembe šolskega koledarja na spletni strani ...
05. 9. 2022

Do 15. 9. je odprt javni razpis za sofinanciranje učbeniških skladov srednjih šol v letu 2022

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni poziv srednjim šolam, ki na novo ustanavljajo učbeniški sklad, da se prijavijo za sofinanciranje nakupa učbenikov in učnih sredstev ter tako v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20; v nadaljevanju PUUS) pridobijo razpoložljiva zagonska sredstva ...
01. 9. 2022

Izdan je Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2022/2023

Minister za šolstvo je sprejel sklep, s katerim je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2022/2023.V skladu z Zakonom o osnovni šoli in s predhodnim sklepom št. 6034-26/2022/1 z ...
17. 8. 2022

Za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan en dan izrednega dopusta

V Uradnem listu RS, št. 81/19 je bila dne 27. 12. 2019 objavljena dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Staršem prvošolčkov prinaša en dan izrednega dopusta, če bodo svojega otroka na prvi šolski dan pospremili v šolo.Ker gre za izredni dopust (165. člen ZDR-1), ga bo delodajalec delavcu ...