Aktualno

03. 1. 2019

Preimenovanje delovnega mesta Pomočnik vzgojitelja

Na podlagi Aneksa h KPVIZ (UL, št. 80/18) in pravilnika, ki ureja normative na področju predšolske vzgoje, vsi zaposleni na delovnem mestu Pomočnik vzgoitelja od 1. januarja 2018 delo nadaljujejo na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja (šifra DM: D035002). Delovno mesto je uvrščeno od 22. do 32 ...
12. 11. 2018

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - november 2018

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Zaračunavanje odjema digitalnih fotografij otrok, ki so bile posnete tekom dejavnosti v vrtcu Primerna komunikacija znotraj sveta staršev Pošiljanje čestitk javnim uslužbencem Zvočno snemanje govorilnih ur Plačilo sindikalne ...
29. 10. 2018

Aktualno vprašanje - Službena pot z lastnim vozilom

Vprašanje: Zaposlena odhaja v soboto na službeno pot s svojim avtomobilom in njena pot vodi mimo šole - njenega delovnega mesta. Ali je začetek službene poti doma? V tem primeru se ji obračuna kilometrina po potnem nalogu od doma. Ali se ji službena pot začne pri šoli? Če se ji ...
03. 10. 2018

Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 bo 16. novembra

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk se bo po Odredbi o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah izvajal v petek, 16. novembra 2018.  Po navedeni odredbi lahko vrtci, osnovne šole in zavodi za za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vložite zahtevo za povračilo stroškov za ...
13. 9. 2018

Nov vzorec - PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

Za naročnike je na voljo prenovljen vzorec pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest.  Primeren je v primerih, ko, zaradi več sprememb ali pa so te obsežnejše, pravilnik pripravljate na novo. V vzorcu so upoštevani zakoni, podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, veljavne na dan uveljavitve sprememb pravilnika (torej ...
12. 9. 2018

Mnenje Informacijskega pooblaščenca o soglasjih polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove ocene

Na Uradu informacijskega pooblaščenca so objavili neobvezno mnenje v zvezi z soglasji polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove ocene. Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.
12. 9. 2018

Objavljen je Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2018/19

Na spletni strani MIZŠ je objavljen Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2018/19, na katerega se lahko prijavijo javni vrtci (samostojni javni vrtci in vrtci pri osnovni šoli). Namen krajših programov je ponuditi staršem, ki doslej svojega otroka še niso vključili v institucionalno ...
07. 8. 2018

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - avgust 2018

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Osebni podatki pri odprtju trajnika na šoli Osebni podatki staršev za namen šolske prehrane Objava osebnih podatkov o smeri in stopnji izobrazbe javnih ...
01. 8. 2018

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju v letu 2018

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo: Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12  - ZPIZ-2, 104/12  - ZIPRS1314, 105/12, 25/13  - odl. US, 46/13 ...
28. 6. 2018

Izplačevanje jubilejnih nagrad v javnem sektorju v letu 2018

Zaposlenemu tudi v letu 2018 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel. Enako določbo za javne uslužbence vsebujejo aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.