Aktualno

03. 11. 2021

Sprememba ZOFVI-M odpravlja obdavčitev izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada ter spreminja pravila delovanja šolskih skladov

Nedavno sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M) na področje ureditve delovanja šolskega sklada prinaša kar nekaj novosti:bistveno razširja vsebino prvega odstavka 135. člena, ki tako določa: »Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa ...
20. 9. 2021

Informacijski pooblaščenec je izdal Smernice o preverjanju PCT pogojev za delodajalce oziroma upravljavce

Informacijski pooblaščenec je glede preverjanja PCT pogojev z vidika varstva osebnih podatkov 17. 9. 2021 izdal smernice za delodajalce oz. upravljavce ter za posameznike. V smernicah boste našli odgovore na vprašanja, kot so npr.:Ali sme delodajalec oz. ponudnik storitve preveriti, ali posameznik izpolnjuje PCT pogoje?Na kakšen način lahko ...
26. 8. 2021

Pravica staršev prvošolcev do plačane odsotnosti z dela na prvi šolski dan

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), pravica do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva otroka, ki je učenec prvega razreda, pripada obema staršema. Delodajalec je delavcu dolžan omogočiti odsotnost z dela, delavec pa mora predložiti ustrezno dokazilo (npr. potrdilo o vpisu/potrdilo o šolanju), da bo njegov otrok ...
15. 7. 2021

Nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.Višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z ...
14. 7. 2021

DZ je 14. 7. 2021 sprejel novelo zakona o javnem naročanju

Državni zbor je danes z 51 glasovi za in 14 proti sprejel novelo zakona o javnem naročanju. Gre za prvo novelo zakona po letu 2015, ko je bil zakon sprejet in prinaša številne novosti, predvsem z vidika transparentnosti in učinkovitosti.Novela po oceni ministrstva za javno upravo vsebuje številne novosti ...
09. 7. 2021

Novela ZUOPP, ki bi zagotavljala stalnega spremljevalca več otrokom, ni prejela zadostne podpore, na MIZŠ pa pripravljajo nov predlog spremembe

Predlog novele Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kjer so predvidevali spremembo na področju zagotavljanja stalnega spremljevalca otrokom in mladostnikom z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolnim, slabovidnim in otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, je v parlamentarno proceduro vložila opozicijska LMŠ. Odbor DZ za izobraževanje na sredini seji (7. 7 ...
21. 4. 2021

Likovni natečaj »Podari znamko Sloveniji za rojstni dan«

Muzej pošte in telekomunikacij je ob 30. rojstnem dnevu Slovenije pripravil likovni natečaj, namenjen otrokom od 4. leta do 9. razreda osnovne šole. Novonastala država Slovenija je leta 1991 dobila svojo prvo poštno znamko. Na poštnih znamkah najdemo najrazličnejše motive, od živali in rastlin, kulturne dediščine do znanih osebnosti. Na ...
26. 3. 2021

Sprejeta je Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, ki omogoča ocenjevanje javnih uslužbencev, ki zaradi epidemije dlje časa niso delali

Vlada je v sredo, 24. 3. 2021, sprejela Uredbo o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, s katero za lansko leto omogoča ocenitev javnih uslužbencev tudi v primerih, ko so bili iz razlogov, na katere je vplivala epidemija covida-19, odsotni več kot šest mesecev. V vzgoji ...
25. 3. 2021

Staršem, ki bivajo z otrokom v bolnišnici, bo pripadalo denarno nadomestilo

DZ je soglasno sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katero bodo starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Poleg tega bodo starši v bolnišnici od zdaj lahko z bolnim otrokom brezplačno bivali do vključno njegovega 14. leta ...
09. 2. 2021

Nov Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju (UL RS št. 200/20) je začel veljati 13. 1. 2021

Glavni cilj zakona je vzpostaviti enotno sistemsko rešitev celostne obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih, ki so vpeti v delo različnih resorjev, in omogočiti oblikovanje strokovnih centrov, ki bodo lahko ponujali tudi preventivne dejavnosti otrokom v vrtcih in šolah; to bo prispevalo k čimprejšnji pomoči in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike