Aktualno

10. 8. 2016

NOVO - Vzorec pogodbe o zaposlitvi ob imenovanju pomočnika ravnatelja

Na voljo je vzorec POGODBE O ZAPOSLITVI POMOČNIKA RAVNATELJA.  
06. 6. 2016

Sprejet je nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah

V Uradnem listu št. 39/16 je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah, ki se začne uporabljati 1. septembra 2016. Pravilnik prinaša spremembe na področju števila ocen v šolskem letu in načinu ocenjevanja, letne ocene, obveščanja učencev, ki je ...
03. 5. 2016

Vabilo na strokovni posvet Šolski svetovalni delavec med šolo, starši in zunanjimi institucijami

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru organizira strokovni posvet Šolski svetovalni delavec med šolo, starši in zunanjimi institucijami. Potekal bo ponedeljek, 16. maja 2016, na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (Koroška cesta 160, Maribor, zelena predavalnica (0.27)).  Udeležba je brezplačna, prijave zbirajo do 6. maja 2016. 
03. 5. 2016

Objavljen je javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev

MIZŠ razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje kotizacij za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v javnih vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah in dijaških domovih.
26. 4. 2016

Nova Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017

Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo so objavljena nova Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017. Na voljo so na povezavi ZRSŠ.
18. 4. 2016

Od 16. aprila velja nov Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v SŠ

V Uradnem listu št. 28/2016 je objavljen nov Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju. Predpis velja od 16. aprila 2016.
15. 4. 2016

Posvet - Vključenost otrok priseljencev, beguncev, migrantov

Zavod RS za šolstvo skupaj z MIZŠ in CMEPIUS-om pripravlja mednarodni posvet na temo Vključenost otrok priseljencev, beguncev, migrantov v vzgojno-izobraževalni sistem RS. Posvet bo v četrtek, 5. maja 2016, na Brdu pri Kranju.
15. 4. 2016

Novi vzorci dokumentacije v postopku imenovanja ravnatelja

Na spletni strani MIZŠ so objavljeni novi vzorci obrazcev dokumentacije, nastale v postopku imenovanja ravnatelja.
15. 4. 2016

Pripravlja se Zakon o izvajanju mednarodnih programov v vzgoji in izobraževanju

MIZŠ pripravlja nov Zakon o izvajanju mednarodnih programov v vzgoji in izobraževanju, besedilo katerega je potrdila tudi Vlada RS. Zakon predstavlja pravno podlago za izvajanje mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja. Opredeljuje tri vrste mednarodnih programov: programe vrtcev in šol, program evropske šole in program IB, ki niso del slovenskega ...
08. 4. 2016

Vabilo na brezplačno usposabljanje za učitelje in romske pomočnike

Inštitut za romološke študije pripravlja brezplačno usposabljanje za čitelje in romske pomočnike Integracija romskih otrok v izobraževalni sistem. Usposabljanje je del projekta Integracija romskih otrok v izobraževalni sistem - države Podonavske regije, ki ga sofinancira Sklad za projekte Podonavske regije START. V projektu sodelujejo 4 institucije iz treh držav: Slovenija, Srbija in Romunija ...