Aktualno

13. 6. 2018

27. 6. začne veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev začne  veljati 27. 6. 2018
09. 5. 2018

Sprejet je paket pravilnikov, ki urejajo srednješolsko izobraževanje

V Uradnem listu št. 30/18 so bili objavljeni številni pravilniki, ki urejajo srednješolsko izobraževanje. Uporabljajo se v srednjih šolah, smiselno pa tudi za vse, ki se izobražujejo izredno, za dijaške domove in zavode za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za zasebne šole s koncesijo in druge zasebne ...
09. 5. 2018

Sprejet je nov Pravilnik o bivanju v dijaških domovih

V Uradnem listu št. 30/18 je bil objavljen nov Pravilnik o bivanju v dijaških domovih. Veljati je začel 27. aprila, uporabljati se začne 1. septembra 2018. Pravilnik je na voljo TUKAJ.  
16. 4. 2018

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - april 2018

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Objava seznama učencev na vratih učilnice Revizija Računskega sodišča in dostop do osebnih podatkov zaposlenih Ostale primere odločb in mnenj ter sodne prakse ...
29. 3. 2018

Nova spletna publikacija Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja

Izšla je spletna publikacija Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja (ur.  Nataša Majerič Kekec), ki je plod sodelovanja slovenskih javnih arhivov.  Besedila so prispevale Mirjana Kontestabile Rovis, dr. Zdenka Bonin, Elizabeta Eržen, Podlipnik, mag. Hana Habjan, Vesna Sirk in Simona Velunšek. Publikacija je na voljo na ...
20. 3. 2018

Ne spreglejte - Predlog rokovnika za imenovanje ravnatelja/direktorja

Za naročnike Priročnika smo pripravili Predlog rokovnika za imenovanje ravnatelja/direktorja.  Za vas je na voljo TUKAJ. Predlog vsebuje predvidene datume posameznih faz postopka, ki jih prilagodite glede na datum začetka dela novoimenovanega ravnatelja/direktorja. V opombah so napotki glede rokov. Vsi ostali dokumenti (besedilo razpisa, pogodbe …) so ...
12. 2. 2018

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - februar 2018

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Predložitev vozniškega dovoljenja in reg. številke na zahtevo delodajalca Naslovi službene elektronske pošte Kadrovska služba in zahtevanje zdravstvenih izvodov delavcev Ostale primere odločb ...
12. 2. 2018

Sporočanje podatkov o evidenčnih naročilih do 28. 2.!

Do 28. februarja 2018 morajo naročniki v skladu z ZJN-3 na portal javnih naročil sporočiti podatke o tako imenovanih evidenčnih naročilih, torej tistih oddanih javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo zakona. Poleg tega morajo naročniki do konca februarja na svoji spletni strani ali portalu javnih ...
30. 1. 2018

Nova višina minimalne plače od 1. 1. 2018

Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15) je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določila znesek minimalne plače, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/2018.   Minimalna plača za delo s polnim delovnim ...
24. 1. 2018

Sprejet je nov Zakon o izobraževanju odraslih

Državni zbor je 23. januarja 2018 sprejel nov Zakon o izobraževanju odraslih, ki ureja javno službo in vzpostavlja javno mrežo zavodov, ki izvajajo izobraževanje odraslih. Zakon bo med drugim zagotovil stabilnejše financiranje teh zavodov in jih povezal v javno mrežo.