Aktualno

01. 2. 2016

Aktualno - Kako uskladiti akt zaradi novega Aneksa h Kolektivni pogodbi v VI?

Kako uskladiti akt?   Pripravi in sprejme se nov Pravilnik o spremembi pravilnika  o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V nadaljevanju preberite, kakšna mora biti vsebina ...  
25. 1. 2016

Računsko sodišče RS je podalo mnenje o smotrnosti ureditve področja delovne obveznosti učiteljev

Računsko sodišče Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavilo revizijsko poročilo: Delovna obveznost učiteljev v osnovnih šolah.  Ugotovitve so predstavili tudi na novinarski konferenci, ki je potekala 21. 1. 2016. 
06. 1. 2016

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017  V Uradnem listu št. 103/2015 je objavljena nova uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017.
17. 12. 2015

Novo glede obveznosti objave prostega delovnega mesta

V Uradnem listu RS, št. 97/2015, je bil dne 11. 12. 2015 objavljen Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve.
04. 11. 2015

Praktični kartonček - SKLENITEV IN PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V JAVNEM SEKTORJU

Za vas smo pripravili praktično preglednico  SKLENITEV IN PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V JAVNEM SEKTORJUPostopek in pravne podlage Avtorica Štefka Korade Purg je pripravila pregled postopka sklenitve in prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju ter s tem povezanih pravnih podlag v ZDR-1, ZJU ...
29. 10. 2015

Sprejeta je novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

Državni zbor je na seji 27. 10. 2015 sprejel Zakon o javnem naročanju. Težko pričakovana prenova zakonodaje javnega naročanja sledi ciljem ekonomične porabe javnega denarja in čim večje transparentnosti postopkov oddaje javnih naročil.
26. 10. 2015

DOSEGANJE POGOJEV ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU - štetje ur delovnih izkušenj

Zaradi sprememb Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja se pojavljajo dileme pri doseganju pogojev.
20. 10. 2015

VAŠA SPLETNA STRAN – KAKO VAS VIDIJO DRUGI?

Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Arnes, je objavil prispevek o zavarovanju spletne strani šole ali vrtca pred nezaželenimi vdori ter o tem, kakšna mora biti spletna stran zavoda, kdo je za njo odgovoren ter kdo zadolžen za njeno posodabljanje.  ...
30. 9. 2015

NOVOST ZA VRTCE IN ŠOLE: Sprememba Uredbe o igračah

Novo za vrtce in šole: Uredba o spremembah Uredbe o varnosti igrač 29. avgusta 2015 je začela veljati Uredba o spremembah Uredbe o varnosti igrač, ki največje novosti prinaša proizvajalcem, dobaviteljem in distributerjem. Poleg navedenega pa vsebuje tudi informacije, ki jih morajo poznati tudi zaposleni strokovni delavci, ko vrtec ali ...
30. 9. 2015

Predlog Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij na novo opredeljuje stopnje izobrazbe

Vlada RS je na 55. redni seji sprejela besedilo predloga Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij. Predlog Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij pomembno povezuje izobraževanje in trg dela. Zagotavlja transparentnost pri razvrščanju različnih kvalifikacij in s tem delodajalcem omogoča pregleden sistem kvalifikacij posameznika. Hkrati zagotavlja primerljivost in prepoznavnost kvalifikacij pridobljenih v ...