Aktualno

11. 7. 2019

Novela Zakona o gimnazijah je sprejeta

DZ je potrdil novelo Zakona o gimnazijah, ki kot največjo spremembo prinaša z novo določbo glede obveščanja staršev dijakov, ki so že polnoletni, in na novo določa postopek opravičevanja odsotnosti dijaka. V zadnjih novelah srednješolskih zakonov, ki so se začeli uporabljati s tem šolskim letom, se je urejanje opravičevanja odsotnosti ...
28. 6. 2019

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - junij 2019

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.Varstvo osebnih podatkov:Dostop učitelja do osebnih podatkov dijakaPosredovanje e-sporočila brez soglasja člana sveta starševObdelava osebnih podatkov srednješolcev v anonimnih anketnih vprašalnikihPosredovanje fotografij otrok staršemAvtomatizirana evidenca obrokov ...
30. 5. 2019

Sorazmerni del dopusta - pojasnila za določanje v praksi

  Pri določanju sorazmernega dela dopusta se še vedno pojavljajo dileme. Podajamo kratko obrazložitev Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja (159. člen ZDR-1). Delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta. V primeru, da delavec ni zaposlen celotno koledarsko leto, mu ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 5. 2019

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - maj 2019

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Hramba elektronske pošte po odhodu zaposlenega Posredovanje seznama učencev šolski zobozdravstveni ambulanti Financiranje prevoza učencev s posebnimi potrebami Obdelava osebnih podatkov zaposlenih v šolstvu Posredovanje obrazca EM28 novemu ...
24. 5. 2019

Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole velja od 1. 9. 2019 dalje

V Uradnem listu št. 20/2019 je objavljen nov Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, kjer bi v 4. členu bil črtan 2. odstavek.Dosedanja ureditev je bila:4. člen(trajanje pouka)(1) Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister, pristojen za izobraževanje (v ...
24. 5. 2019

Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole velja od 1. 9. 2019 dalje

V Uradnem listu št. 20/2019 je objavljen nov Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole, kjer bi v 8. členu bil črtan 2. odstavek.Trenutno je vsebina 8. člena sledeča:8. člen(trajanje pouka)(1) Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister, pristojen za ...
21. 1. 2019

Nova višina regresa za prehrano od 1. 1. 2019 dalje

Minister za javno upravo je izdal ugotovitveni sklep, kjer določa novo višino regresa za prehrano med delom. Ta je od 1. januarja 2019 nižji, in sicer znaša: 3,81 EUR. Regres v tej višini se delavcem obračuna pri plači za mesec januar, z izplačilom februarja. Regres za prehrano med ...
21. 1. 2019

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju v letu 2019

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo: Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12  - ZPIZ-2, 104/12  - ZIPRS1314, 105/12, 25/13  - odl. US, 46/13 ...
04. 1. 2019

Spremenjena višina zneska minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence od 1. 1. 2019 dalje

V UL št. 82/18 je objavljen nov Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki določa nov znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki tako od 1. 1. 2019 znaša 29,27 EUR. Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni ...
04. 1. 2019

Objavljen je Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 - 2. del

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok ...