Aktualno

25. 8. 2015

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA - NACIONALNA PREVENTIVNA AKCIJA

Začetek šolskega leta - prevetivna nacionalna akcija, ki traja od 24. 8. do 13. 9. 2015 Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so objavili začetek preventivne akcije, ki poteka v vzgojno-izobraževalnih zavodih in traja od 24. avgusta do 13. septembra. Namenjena je varovanju otrok in mladostnikov, ki po počitnicah ...
24. 8. 2015

JAVNI SKLAD ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE SPREJEMA VLOGE ZA ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Od 24. avgusta dalje se lahko mladi prijavijo za štipendije za deficitarne poklice, ki pa jih bodo dodeljevali po načelu vrstnega reda. Razpis je objavljen na spletni strani Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije. Rok prijave je sicer 30. oktober
19. 8. 2015

S 1. 1. 2016 SPREMENJENI CENZUSI ZA KOSILO UČENCEV

Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša: do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini cene kosila; nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v ...
19. 8. 2015

SPREMEMBA ZOFVI-J VELJA OD 1. 9. 2015

Spremenjen je bil 11. člen, ki govori o zaposlitvi za nedoločen čas. Ta se tako glasi: Do zaključka šolskega leta 2017/2018 lahko strokovni delavci, ki imajo v šoli sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v obsegu polnega delovnega časa, pa jim ni mogoče zagotoviti zakonsko določenega obsega za poučevanje ...
28. 2. 2015

Od 9. aprila 2016 velja nov Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu

Tako določa: - kateri so javno veljavni programi, po katerih se otroci s posebnimi potrebami lahko izobražujejo na domu, - kakšni so ustrezni pogoji, kdo jih mora zagotoviti ter kako se izvaja preverjanje pogojev, - kakšen je postopek uveljanja pravice do izobraževanja na domu, - kako voditi pedagoško dokumentacijo ter izvajati preverjanje ter ocenjevanje znanja, - kako ...
28. 2. 2015

NOV KATALOG IZOBRAŽEVANJ ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO

V tem šolskem letu je na voljo več kot 100 različnih seminarjev, 20 tematskih konferenc in 150 ostalih izobraževanj.  Več informacij je na voljo na povezavi: http://www.zrss.si/default.asp?rub=211.   
28. 2. 2015

SPREMEMBA ZOFVI-J VELJA OD 1. 9. 2015

Spremenjen je bil 11. člen, ki govori o zaposlitvi za nedoločen čas. Ta se tako glasi: Do zaključka šolskega leta 2017/2018 lahko strokovni delavci, ki imajo v šoli sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v obsegu polnega delovnega časa, pa jim ni mogoče zagotoviti zakonsko določenega obsega za poučevanje ...
28. 2. 2015

S 1. 1. 2016 SPREMENJENI CENZUSI ZA KOSILO UČENCEV

Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša: do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji - subvencija pripada v višini cene kosila; nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v ...