Aktualno

04. 1. 2019

Spremenjena višina zneska minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence od 1. 1. 2019 dalje

V UL št. 82/18 je objavljen nov Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki določa nov znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki tako od 1. 1. 2019 znaša 29,27 EUR. Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni ...
04. 1. 2019

Objavljen je Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 - 2. del

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok ...
03. 1. 2019

Nova višina minimalne plače od 1. 1. 2019

S spremembo Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) je na novo določena višina minimalne plače. Ta v prehodnih določbah določa sledeče: (1) Minimalna plača se začne obračunavati v skladu s tretjim odstavkom 2. člena zakona za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 dalje. (2 ...
03. 1. 2019

V DZ zavrnjen predlog novele ZOFVI, ki bi uredila financiranje zasebnih šol in spremenila postopek imenovanja ravnatelja

Poslanci DZ so 20. 12. 2018 s 44 glasovi proti in 31 za končali parlamentarno pot predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). V SDS, ki je z novelo že večkrat poskušala uresničiti ustavno odločbo iz leta 2014 o financiranju šolstva, so zato danes skupaj s ...
03. 1. 2019

Preimenovanje delovnega mesta Pomočnik vzgojitelja

Na podlagi Aneksa h KPVIZ (UL, št. 80/18) in pravilnika, ki ureja normative na področju predšolske vzgoje, vsi zaposleni na delovnem mestu Pomočnik vzgoitelja od 1. januarja 2018 delo nadaljujejo na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja (šifra DM: D035002). Delovno mesto je uvrščeno od 22. do 32 ...
12. 11. 2018

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - november 2018

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Zaračunavanje odjema digitalnih fotografij otrok, ki so bile posnete tekom dejavnosti v vrtcu Primerna komunikacija znotraj sveta staršev Pošiljanje čestitk javnim uslužbencem Zvočno snemanje govorilnih ur Plačilo sindikalne ...
29. 10. 2018

Aktualno vprašanje - Službena pot z lastnim vozilom

Vprašanje: Zaposlena odhaja v soboto na službeno pot s svojim avtomobilom in njena pot vodi mimo šole - njenega delovnega mesta. Ali je začetek službene poti doma? V tem primeru se ji obračuna kilometrina po potnem nalogu od doma. Ali se ji službena pot začne pri šoli? Če se ji ...
03. 10. 2018

Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 bo 16. novembra

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk se bo po Odredbi o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah izvajal v petek, 16. novembra 2018.  Po navedeni odredbi lahko vrtci, osnovne šole in zavodi za za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vložite zahtevo za povračilo stroškov za ...
13. 9. 2018

Nov vzorec - PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

Za naročnike je na voljo prenovljen vzorec pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest.  Primeren je v primerih, ko, zaradi več sprememb ali pa so te obsežnejše, pravilnik pripravljate na novo. V vzorcu so upoštevani zakoni, podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, veljavne na dan uveljavitve sprememb pravilnika (torej ...
12. 9. 2018

Mnenje Informacijskega pooblaščenca o soglasjih polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove ocene

Na Uradu informacijskega pooblaščenca so objavili neobvezno mnenje v zvezi z soglasji polnoletnih dijakov za vpogled staršev v njihove ocene. Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.