Aktualno

16. 1. 2023

Dvig minimalne plače na 1.203,36 evra

V petek, 13. januarja 2023, je v Uradnem listu Republike Slovenije bil objavljen Sklep ministra, v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra, kar pomeni 12-odstotni dvig.Skladno z obstoječim Zakonom o minimalni plači mora biti znesek minimalne ...
10. 1. 2023

V pogajanju med Vlado RS in SVIZ-om je sklenjen dogovor o plačah pomočnic vzgojiteljic

Tekom pogajanj med Vlado Republike Slovenije in Svizom je bil sklenjen dogovor o plačah pomočnic vzgojiteljic in mladih raziskovalcev ter asistentov. Če bo dogovor potrdila tudi vlada, bodo imele pomočnice vzgojiteljic štiri plačne razrede višji izhodiščni plačni razred, in sicer 26., v karieri bodo lahko dosegle 36. plačni razred.Ministrica ...
06. 1. 2023

Nove elektronske vloge za uveljavljanje pravic v zvezi z rojstvom otroka

Na Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvu za javno upravo so za uporabnike digitalnih storitev pripravili nove vloge, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic v zvezi z rojstvom otroka. Vloge bodo od 5. januarja 2023 naprej na voljo na portalu eUprava.Vloga za uveljavitev pravice ...
16. 12. 2022

Državni zbor je 15. 12. 2022 sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov

DZ je s 50-imi glasovi za in osmimi proti sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), s katerim vlada prenaša evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov v slovensko zakonodajo, ter ureja nacionalne posebnosti varstva osebnih podatkov.Dosežena bo večjo zakonitost obdelav osebnih podatkov, obenem pa je s sprejemom zakona v ...
28. 10. 2022

Državni zbor sprejel novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uvaja se naziv Višji svetnik

Poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije so sprejeli Zakon o spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerim se dopolnjuje karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.S sprejeto novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se implementira zaveza vlade iz Dogovora ...
27. 10. 2022

DZ sprejel novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju

DZ je z 52 glasovi za in nobenim proti sprejel tudi predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Predlog sledi dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja, ki zaposlenim v javnem sektorju prinaša višje plače. Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ...
30. 9. 2022

Očetom 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta

Vlada je sprejela predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga v DZ pošilja po skrajšanem postopku. Predlog po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere.Kot ...
17. 8. 2022

Za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan en dan izrednega dopusta

V Uradnem listu RS, št. 81/19 je bila dne 27. 12. 2019 objavljena dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Staršem prvošolčkov prinaša en dan izrednega dopusta, če bodo svojega otroka na prvi šolski dan pospremili v šolo.Ker gre za izredni dopust (165. člen ZDR-1), ga bo delodajalec delavcu ...
29. 7. 2022

Napoved – Na portalu SPOT se s septembrom 2022 uvaja elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu

Ministrstvo za javno upravo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje, pripravljajo informacijsko rešitev, ki bo omogočala elektronsko oddajo vloge za prijavo nezgode in poškodbe pri delu (ePrijava NPD).S septembrom 2022 se dosedanji papirni obrazec ER-8 ukinja. Delodajalci, poslovni subjekti in ...
17. 5. 2022

KPK opominja na zakonske določbe glede daril zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ob zaključku šolskega leta

Komisija za preprečevanje korupcije ob zaključku šolskega leta zaposlene in tudi starše šolajočih opominja na določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki določajo omejitve in prepovedi z zvezi s sprejemanjem daril Ta namreč določa, da uradne osebe, kamor sodijo tudi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko sprejmejo ...