Aktualno

11. 7. 2019

Novela Zakona o gimnazijah je sprejeta

DZ je potrdil novelo Zakona o gimnazijah, ki kot največjo spremembo prinaša z novo določbo glede obveščanja staršev dijakov, ki so že polnoletni, in na novo določa postopek opravičevanja odsotnosti dijaka. V zadnjih novelah srednješolskih zakonov, ki so se začeli uporabljati s tem šolskim letom, se je urejanje opravičevanja odsotnosti ...
28. 6. 2019

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - junij 2019

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja.Varstvo osebnih podatkov:Dostop učitelja do osebnih podatkov dijakaPosredovanje e-sporočila brez soglasja člana sveta starševObdelava osebnih podatkov srednješolcev v anonimnih anketnih vprašalnikihPosredovanje fotografij otrok staršemAvtomatizirana evidenca obrokov ...
07. 6. 2019

Objavljen je sklep o o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade v letu 2019

Na spletni strani MIZŠ je objavljen nov Sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade ter o obsegu sredstev in dinamiki nakazil za plačilo upravljavcev učbeniških skladov v letu 2019.Ta določa, da vrednost točke iz drugega odstavka 5. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov znaša 5 ...
07. 6. 2019

Brezplačna učna gradiva tudi za drugošolce v šolskem letu 2019/2020 - uradno objavljeno

V Uradnem listu je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Tako je na novo določeno, da so brezplačna učna gradiva v novem šolskem letu 2019/2020 na voljo tudi za učenke in učence drugega razreda osnovne šole. Del sredstev bodo namenili še za brezplačno ...
30. 5. 2019

Sorazmerni del dopusta - pojasnila za določanje v praksi

  Pri določanju sorazmernega dela dopusta se še vedno pojavljajo dileme. Podajamo kratko obrazložitev Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja (159. člen ZDR-1). Delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta. V primeru, da delavec ni zaposlen celotno koledarsko leto, mu ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 5. 2019

Novi primeri odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca - maj 2019

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Hramba elektronske pošte po odhodu zaposlenega Posredovanje seznama učencev šolski zobozdravstveni ambulanti Financiranje prevoza učencev s posebnimi potrebami Obdelava osebnih podatkov zaposlenih v šolstvu Posredovanje obrazca EM28 novemu ...
24. 5. 2019

Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole velja od 1. 9. 2019 dalje

V Uradnem listu št. 20/2019 je objavljen nov Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, kjer bi v 4. členu bil črtan 2. odstavek.Dosedanja ureditev je bila:4. člen(trajanje pouka)(1) Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister, pristojen za izobraževanje (v ...
24. 5. 2019

Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole velja od 1. 9. 2019 dalje

V Uradnem listu št. 20/2019 je objavljen nov Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole, kjer bi v 8. členu bil črtan 2. odstavek.Trenutno je vsebina 8. člena sledeča:8. člen(trajanje pouka)(1) Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister, pristojen za ...
08. 5. 2019

Nova priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020

Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo je objavljen dokument PRIPOROČILA ZA IZBIRO UČBENIKOV IN KOMPLETOV UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020. Z njim poudarjajo, da je izbor učnega gradiva avtonomna odločitev učitelja, hkrati pa predstavlja strokovni izziv, ki temelji na poznavanju vsebine in uporabnosti razpoložljivih učnih gradiv. Da ...
22. 2. 2019

Opomnik - do 31. 3. 2019 morate oddati poročilo o odpadkih

Posebno pozornost je treba nameniti kriteriju, po katerem je treba oddati poročilo o ravnanju z odpadki. Namreč, če je v javni ustanovi več kot 10 zaposlenih, je treba ne glede na količino nastalih odpadkov oddati poročilo za preteklo leto na Agencijo RS za okolje najpozneje do 31. 3. tekočega koledarskega ...