Aktualno

07. 2. 2023

Kakšna so vladna izhodišča za reformo plačnega sistema javnega sektorja?

Po obravnavi na vrhu koalicije v tem tednu bo vladna stran izhodišča za reformo plačnega sistema javnega sektorja predvidoma v četrtek predstavila sindikatom. Nekatere rešitve so že znane, v sindikatih zdaj pričakujejo podrobnejša pojasnila. V pogovore pa številne skupine v javnem sektorju vstopajo z zahtevami po višjih plačah.Nekaj načrtovanih ...
06. 2. 2023

Predlog Vladi RS za preprečitev dviga cen vrtcev in vzpostavitve sistema brezplačne predšolske vzgoje

Poslanci SD so na vlado naslovili pobudo, s katero predlagajo vzpostavitev sistema brezplačnega predšolskega varstva in vzgoje ter prenos financiranja predšolske vzgoje z lokalne na državo raven. Do uveljavitve nove rešitve pa v luči napovedanega dviga cen vrtcev predlagajo vzpostavitev začasnega mehanizma, ki bo to preprečil."Skrb za najpomembnejšo in ...
24. 1. 2023

Gradiva o stanju na področju zaposlenih in plač v javnem sektorju

Vlada Republike Slovenije se je na svoji zadnji redni seji, v četrtek, 19. januarja 2023, seznanila z informacijo glede števila zaposlenih in plač v javnem sektorju v obdobju 2008–2022 ter ključnimi izzivi plačnega sistema v javnem sektorju. Ob tem je vladni pogajalski skupini za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega ...
24. 1. 2023

Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 v vrednosti 3.675.000,00 evra. Vlogo bo mogoče oddati od 19. 6. 2023 do 22. 9. 2023.Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis ...
16. 1. 2023

Dvig minimalne plače na 1.203,36 evra

V petek, 13. januarja 2023, je v Uradnem listu Republike Slovenije bil objavljen Sklep ministra, v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra, kar pomeni 12-odstotni dvig.Skladno z obstoječim Zakonom o minimalni plači mora biti znesek minimalne ...
13. 1. 2023

Prve informacije o plačnih razredih za pomočnike vzgojiteljev ter naziv višji svetnik

Glavni odbor SVIZ in Vlada RS potrdila dogovor o zvišanju plač pomočnic vzgojiteljic, mladih raziskovalcev in asistentov (VII/2) ter umestitvi naziva višji svetnik.Tako se predvideva, da se plače pomočnikov in pomočnic vzgojiteljev in vzgojiteljic predšolskih otrok tako s 1. 1. 2023 zvišujejo za tri plačne razrede, še za ...
10. 1. 2023

V pogajanju med Vlado RS in SVIZ-om je sklenjen dogovor o plačah pomočnic vzgojiteljic

Tekom pogajanj med Vlado Republike Slovenije in Svizom je bil sklenjen dogovor o plačah pomočnic vzgojiteljic in mladih raziskovalcev ter asistentov. Če bo dogovor potrdila tudi vlada, bodo imele pomočnice vzgojiteljic štiri plačne razrede višji izhodiščni plačni razred, in sicer 26., v karieri bodo lahko dosegle 36. plačni razred.Ministrica ...
10. 1. 2023

Sprememba javnega povabila za izbor programov javnih del

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je 6. januar 2023 objavil spremembo besedila Javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2023, tako da razpoložljiva višina sredstev znaša 17.588.000,00 evrov.Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest ...
06. 1. 2023

Nove elektronske vloge za uveljavljanje pravic v zvezi z rojstvom otroka

Na Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvu za javno upravo so za uporabnike digitalnih storitev pripravili nove vloge, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic v zvezi z rojstvom otroka. Vloge bodo od 5. januarja 2023 naprej na voljo na portalu eUprava.Vloga za uveljavitev pravice ...
04. 1. 2023

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine za leto 2022 je preko sistema eDavki možno do 20. 2. 2023!

Rok za oddajo vloge je 6. 2. 2023. Če bodo zavezanci vlogo oddali preko eDavkov, lahko to storijo do 20. 2. 2023, saj bo elektronski portal ostal odprt v času vnosa podatkov iz papirnatih vlog. Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo predizpolnjena vloga.Zavezanec ...