Aktualno

18. 12. 2017

Objavljen je javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2017/18

MIZŠ razpisuje javni razpis študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v glasbenih šolah, vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in dijaških domovih, ki so vpisani v ...
07. 11. 2017

Novi primeri odločb Informacijskega pooblaščenca - november 2017

V kategoriji SODNA PRAKSA IN ODLOČBE objavljamo nove primere odločb in mnenj Informacijskega pooblaščenca za področje varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja, ki segajo na sledeča področja. Varstvo osebnih podatkov: Objava fotografij učencev na spletni strani šole in rezultatov krosa na oglasni deski Objavljanje fotografij in videoposnetkov ...
07. 11. 2017

Javno povabilo - SOFINANCIRANJE DOPOLNILNEGA POUKA MATERNIH JEZIKOV IN KULTUR ZA OTROKE DRUGIH NARODNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Na spletni strani MIZŠ je objavljeno javno povabilo osnovnim in srednjim šolam za oddajo vloge za SOFINANCIRANJE DOPOLNILNEGA POUKA MATERNIH JEZIKOV IN KULTUR ZA OTROKE DRUGIH NARODNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018. Rok za oddajo vlog je 31. januar 2018.  Besedilo vabila in obrazec za vlogo sta na voljo ...
20. 9. 2017

Objavljamo vzorec aneksa k aktu o sistematizaciji delovnih mest

V skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, katerem so se dogovorili tudi o načinu in rokih za odpravo anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja, je bil objavljen aneksa h KPJS in aneksov h kolektivnim pogodbam za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Kot eden ...
12. 9. 2017

V UL je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov

V Uradnem listu št. 47/2017 je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ta v upravljanje učbeniškega sklada prinaša nekaj novosti.  Pravilnik s povzetkom sprememb  je na voljo TUKAJ. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika pa je na voljo TUKAJ.
12. 9. 2017

V UL je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

V Uradnem listu št. 49/2017 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, ki šolam ne prinaša večjih spremeb. Predpis je objavljen TUKAJ.  
06. 9. 2017

Aktualno vprašanje - Kako ravnati, ko v novi KPVIZ več ni delovnega mesta zaposlenega delavca?

Vprašanje:  Zaposlena sem v srednji šoli kot Glavni računovodja VII/1 (J017020) z začetnim pl. razredom 29. od 1. 9 .2017 tega delovnega mesta ni več. Zanima me, katero delovno mesto lahko izberemo iz kataloga, ker Računovodja VII/1 ima začetni razred 28, torej manj kot do sedaj, za ...
29. 8. 2017

NIJZ priporoča izpiranje vodovodnega sistema pred začetkom novega šolskega leta

Nacionalni inštitut za javno zdravje pred začetkom novega šolskega leta priporoča, da poskrbite za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja, ki se opravi tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v objektu za najmanj 15 minut oz. do stabilizacije temperature. Tako se izognete tveganju za razmnoževanje mikroorganizmov ...
23. 8. 2017

Aktualno vprašanje - Kdaj se delavka lahko upokoji?

Vprašanje:  Delavka je imela na dan 1. 1. 2017 izpolnjenih 39 let in 5 mesecev delovne dobe in je bila takrat stara 60 let.  Ali je torej konec marca 2017 že izpolnila pogoje za upokojitev po 9. čl. ZUPPJS17 (39 let in 8 mesecev)? Odgovor:  Pri odgovoru na ...
17. 8. 2017

Brošura - ZAPOSLOVANJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU sedaj tudi v elektronski obliki

Na spletnem stičišču v kategoriji BROŠURE je za naročnike na voljo brošura ZAPOSLOVANJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU v PDF forumatu.  Na voljo je TUKAJ.