Administracija

13. 3. 2018

Varstvo osebnih podatkov - Snemanje opravljanja dela učitelja s strani učencev

Vprašanje: Ali lahko učenci snemajo pouk z mobilnim telefonom in tako dokazujejo »slabo« delo učitelja? Odgovor: Takšen poseg v zasebnost (učitelja) ni varovan z določbami ZVOP-1. Gre namreč za tisti del pravice do zasebnosti, katere meje so začrtane v 35. členu Ustave RS. Ta določa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove ...
04. 5. 2017

Postopek imenovanja ravnatelja - Izpolnjevanje pogojev kandidatov v postopku imenovanja direktorja/ravnatelja

Vprašanje: Ali mora kandidat za direktorja/ravnatelja izpolnjevati pogoje ob oddaji vloge ali na dan objave razpisa?  Odgovor: ...
07. 3. 2017

Varstvo osebnih podatkov - Hramba in uničenje podatkov o izrečenih vzgojnih ukrepih po preteku roka hrambe

Vprašanje: Kako zakonodaja ureja hrambo podatkov o izrečenih vzgojnih ukrepih učencem v osnovnih šolah? Kdaj je treba te podatke iz uradnih evidenc izbrisati? Ali se ukrep brisanja podatkov nanaša tudi na morebitne druge dokumente, v katerih so lahko ti podatki (npr. zapisnike organov šole, iz katerih izhaja sklep o izrečenem ...
21. 2. 2017

Postopek imenovanja ravnatelja - Imenovanje novega ravnatelja, ko noben kandidat ne dobi večinske podpore SZ

Vprašanje: Da je kandidat za ravnatelja potrjen, mora dobiti večinsko podporo v svetu zavoda. Kakšen pa je postopek, če od dveh kandidatov nobeden ne dobi večinske podpore? Ali člani sveta zavoda glasujejo toliko časa, da en kandidat dobi večinsko podporo, ali se ponovi razpis?
20. 2. 2017

Svet staršev - Sodelovanje tretje osebe v svetu staršev

Vprašanje: Na zasedanje sveta staršev je bila vabljena predstavnica razreda. Ker zaradi odsotnosti (tako predstavnica kot namestnica) nista mogli priti, je predstavnica poslala na sestanek tretjo osebo. Ali ima ta oseba pravico glasovati in podajati mnenje (glede na to, da ni bila potrjena s strani staršev kot predstavnik razreda ...
25. 11. 2016

Informacije javnega značaja - Prisotnost javnega delavca na delovnem mestu kot informacija javnega značaja

Vprašanje: Ali je podatek, koliko je delavec v javnem zavodu prisoten na delovnem mestu, javni podatek? Naprava za evidentiranje namreč natančno beleži prisotnost na delovnem mestu. Ali mora vodja omenjeni podatek na pobudo delavca javno razkriti za vse zaposlene? Npr.: Ali se sme zahtevati, da se za september za vse ...
09. 11. 2016

Informacije javnega značaja - Zapisnik inšpekcijskega nadzora na šoli kot informacija javnega značaja

Vprašanje: Ali je zapisnik nekega inšpekcijskega nadzora na osnovni ali srednji šoli lahko informacija javnega značaja? Ali je treba zahtevo posebej utemeljiti? Odgovor: Če izhajamo iz predpostavk, ki opredeljujejo informacije javnega značaja, je mogoče ugotoviti, da zapisnik inšpekcijskega nadzora načeloma izpolnjuje vse zakonske kriterije iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ ...
10. 8. 2016

Postopek imenovanja ravnatelja - Ali je za pomočnika ravnatelja lahko izbran kandidat, ki še nima izdane odločbe o pridobitvi naziva?

Vprašanje: Sem pred odločitvijo za izbiro kandidata za svojega pomočnika. Zanima me ali lahko imenujem sodelavko, ki je v mesecu juniju oddala vlogo za naziv svetovalec, katere pa trenutno še ni dobila potrjene s strani Ministrstva, ostale pogoje izpolnjuje ... Odgovor: Pogoje za pomočnika ravnatelja vrtca ali šole določa Zakon ...
08. 8. 2016

Varstvo osebnih podatkov - Oblikovanje opisnih ocen na domu

Vprašanje: Ali lahko razrednik iz šole odnese redovalnico z opisnimi ocenami z namenom, da doma oblikuje končne opisne ocene za spričevalo? V šoli nima svojega računalnika, skupni v zbornici je zelo zaseden. Odgovor: Nikjer v predpisih ni zaslediti določila, da bi bilo prepovedano šolsko dokumentacijo izpolniti tudi na učiteljevem domu ...
09. 6. 2016

Informacije javnega značaja - Vpogled neizbranega kandidata na prosto delovno mesto v dokumentacijo izbranega kandidata

Vprašanje: Katere podatke razkriti oz. zakriti v vlogi za razpis na prosto delovno mesto javnega uslužbenca, če neizbrani kandidat želi vpogled v dokumentacijo izbranega kandidata? Odgovor: Iz določbe tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, da so ne glede na obstoj izjem vselej javni podatki, povezani z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca ...