Administracija

17. 11. 2020

Kako izvesti tajno glasovanje za imenovanje ravnatelja na daljavo oziroma po pošti?

Kako naj se izpelje glasovanje članov sveta zavoda v postopku imenovanja ravnatelja na daljavo, če se bo svet zavoda odločil za tajno glasovanje? Predvsem, da ne bi prišlo do goljufanja (npr. podvajanja glasovnic, ki bi bile poslane nazaj z navadno pošto). Ali se glede na omejitve to lahko izvede z ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 9. 2020

Oddaja prijave in pripadajoče dokumentacije kandidata za ravnatelja v tajništvu zavoda

Ali lahko kandidat za ravnatelja prijavo in vso pripadajočo dokumentacijo osebno odda v tajništvu ali pa mora obvezno poslati po pošti? Če da, kako morajo ravnati v tajništvu, da je takšna predaja dokumentov enakovredna?V nekem vrtcu so zavrnili vlogo kandidatke, ker jo je osebno prinesla v tajništvo in ni ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 6. 2020

Izvedba tajnega glasovanja učiteljskega zbora v primeru enega kandidata za ravnatelja

Na razpis se je prijavil samo en kandidat, postopek imenovanja teče kot mora, ne glede na število kandidatov. Vodjo volilne komisije zanima, kako naj oblikujemo zapis na glasovnici, da bo volja učiteljev jasno razvidna. Ali navedemo ime in priimek kandidata ter dodamo dve možnosti (da/ne) – kot imamo urejeno v ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 5. 2020

Obveznost revizije izjave o varnosti z oceno tveganja za delovna mesta

Ali mora delodajalec po koncu epidemije izvesti revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 5. 2020

Predčasno končanje mandata predsednika sveta zavoda

Predsedniku sveta zavoda, ki je izvoljen izmed predstavnikov sveta staršev, poteče mandat 31. 8. 2020, ker njegov otrok zaključuje šolanje. Mandat je vezan na status učenca. Isti starš je hkrati tudi predsednik sveta staršev. Mandat sveta zavoda traja do 31. 8. 2021 prav tako sveta staršev.Zanima me, ali moramo ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 3. 2020

Postopek imenovanja vršilca dolžnosti ravnatelja - Koliko glasov je potrebnih za potrditev kandidata?

Ravnatelj je podal odstopno izjavo. Začasno smo izpeljali postopek imenovanja vršilca dolžnosti. V svetu zavoda je trenutno 11 članov, ena članica je odstopila. Na seji sveta zavoda je potekalo tajno glasovanje, prisotnih je bilo 9 članov. Izbran je bil kandidat, ki je prejel 5 glasov. MIZŠ nas je opozorilo, da ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 2. 2020

Postopek imenovanja ravnatelja - Pridobitev mnenja občine ustanoviteljice

V vrtcu poteka razpis za imenovanje novega ravnatelja. ZOFVI v 53. a členu določa, da si mora svet zavoda pridobiti mnenje tudi od lokalne skupnosti. Predstavitev kandidatov bo potekala v naslednjih dneh, tako da bi svet zavoda v prihodnjih dneh poslal zaprosilo za mnenje lokalni skupnosti. 20-dnevni rok za pridobivanje ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 1. 2020

Imenovanje in razrešitev pomočnika ravnatelja - Ali je možna razrešitev brez navedbe razloga?

Ali lahko novoimenovani ravnatelj razreši pomočnika ravnatelja brez utemeljenega razloga?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 12. 2019

Postopek imenovanja ravnatelja - Predčasno končanje mandata ravnatelja zaradi upokojitve

S koncem šolskega leta v avgustu 2020 se želim upokojiti. Moj mandat traja do leta 2022. Ali moram odpoved dati na ministrstvo?
Samo za aktivne naročnike:
29. 10. 2019

Postopek imenovanja ravnatelja - Ravnatelj želi predčasno končati svoj mandat

Ravnatelj bo odstopil. Kdaj in kako mora izpeljati odstop - v poslovniku Sveta zavoda postopek ni opredeljen? Funkcija v.d.-ja ga ne zanima in je ne želi opravljati. Odstopiti bi želel s 1. 1. 2020, ima pa še 20 dni dopusta.
Samo za aktivne naročnike: