Administracija

14. 3. 2023

Imenovanje volilne komisije v zavodu

Avtor: Tanja Bohl

Kako je z imenovanjem volilne komisije, zbor? Kdo oziroma kako se imenuje volilna komisija, ki prevzame postopek pridobivanja mnenja učiteljskega zbora, torej ko svet zavoda pošlje zaprosilo za mnenje o kandidatih na učiteljski zbor?
Samo za aktivne naročnike:
08. 3. 2023

Pogoji, ki jim mora izpolnjevati vršilec dolžnosti ravnatelja

Avtor: Tanja Bohl

Ali lahko za v. d. ravnatelja imenujemo tudi osebo, ki ne izpolnjuje pogojev za ravnatelja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 2. 2023

Ali lahko določimo, da imajo pravico do glasovanja v učiteljskem zboru samo tisti strokovni delavci, ki so zaposleni vsaj 6 mesecev?

Avtor: Tanja Bohl

Po ZOFVI imajo pravico do glasovanja vsi zaposleni, ne glede na to, ali so zaposleni za določen ali nedoločen čas, in ne glede na čas trajanja zaposlitve. Veliko šol pa se pri tem sklicuje tudi na Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki v 12. členu navaja, da imajo pravico ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 2. 2023

Dolžnost šole, da odvetniku dovoli dostop do določenih dokumentov, ki jih ta zahteva v okviru zastopanja stranke v sodnem postopku

Avtor: Tanja Bohl

Prejeli smo zahtevek odvetnika, ki v sodnem postopku zastopa starša našega učenca. Starš je v sodnem sporu z občino ustanoviteljico. Odvetnik želi dostop do ponudb različnih prevoznikov, ki bi lahko izvajali prevoze učencev s posebnimi potrebami na relaciji dom-šola. Te ponudbe smo pridobili sami in jih posredovali občini že pred ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 2. 2023

Določitev komisije za predhodni postopek in volilne komisije v postopku imenovanja ravnatelja

Avtor: Tanja Bohl

Ali je komisija, ki je bila imenovana za izvedbo predhodnega postopka (odpiranje prispelih prijav in pregled ter ugotavljanje ustreznosti) lahko hkrati tudi volilna komisija?
Samo za aktivne naročnike:
01. 2. 2023

Kdaj pred potekom mandata ravnatelja lahko začnemo s postopkom imenovanja novega ravnatelja?

Avtor: Tanja Bohl

Ravnatelju poteče mandat 31. 8. 2023. Po priporočilih naj se postopek imenovanja začne izvajati 5 mesecev pred iztekom ravnateljevega mandata. Za nas bi to pomenilo 31. 3. 2023. Zanima me, ali lahko začnemo s postopkom prej, npr., v 2. polovici meseca februarja ali vsaj okoli 10. marca? Kakšne posledice nosi ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 1. 2023

Ali v besedilo razpisa za ravnatelja lahko dodamo določbo, da bodo nepopolne vloge izločene?

Avtor: Tanja Bohl

Ali se v razpis za delovno mesto ravnatelja lahko doda določba, da bodo nepopolne vloge izločene iz postopka ter zavržene in v tem primeru kandidate ne pozivamo k dopolnitvi vlog?
Samo za aktivne naročnike:
18. 1. 2023

Kdo pošlje vabilo kandidatom za ravnatelja za osebne prestavitve na vzgojiteljskem/učiteljskem zboru?

Avtor: Tanja Bohl

V postopku imenovanja ravnatelja se imajo kandidati možnost predstaviti na vzgojiteljskem oz. učiteljskem zboru. Kdo v tem primeru pošlje vabilo kandidatom na predstavitev? Je to ravnatelj, ki vodi učiteljski/vzgojiteljski zbor po 49. členu ZOFVI, ali je to predsednik sveta zavoda v imenu učiteljskega/vzgojiteljskega zbora? Nekje smo zasledili mnenje ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 11. 2022

Ali imajo volilno pravico za glasovanje v postopku imenovanja ravnatelja tudi tisti zaposleni, ki so del kolektiva šele nekaj mesecev?

Kdo ima volilno pravico in ali obstajajo v zvezi z volilno pravico (aktivno in pasivno) zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem zavodu kakršne koli omejitve (npr. delovna doba v zavodu)?Nekateri zavodi imajo v svojih pravilih delovanja sveta zavoda določbo, da lahko volijo samo tisti strokovni delavci, ki so v zavodu zaposleni več ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 11. 2022

Poškodba pri delu in uveljavljanje pravice za nekaj tednov nazaj

Avtor: Tanja Bohl

Delavka je od 14. novembra v bolniškem staležu zaradi poškodbe. Zaposlena je na delovnem mestu knjižničarke. Povedala je, da je pred jesenskimi počitnicami prišlo do poškodbe pri ravnanju s knjigami. Takoj ni čutila posledic, so pa se bolečine pojavile naknadno (čez nekaj ur in trajajo še sedaj). Med dogodkom ni ...
Samo za aktivne naročnike: