Administracija

21. 2. 2024

Izločitev kandidata za ravnatelja iz glasovanja učiteljskega zbora

Avtor: Tanja Bohl

Ali se mora kandidat za ravnatelja, ki je tudi hkrati kot učitelj zaposlen v šoli, v kateri kandidira, izločiti iz postopka glasovanja učiteljskega zbora? Na kakšen način in kdaj?
Samo za aktivne naročnike:
20. 2. 2024

Odgovornost DPO-ja za obvezno prisotnost pri inšpekcijskih nadzorih na področju varstva osebnih podatkov

Imamo zunanjega DPO-ja (pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov). Ta pravi, da v primeru nazora inšpekcije ni dolžan biti prisoten, saj ni zavezanec pri nadzoru niti ne odgovarja za morebitne napake pri varstvu osebnih podatkov. Ali to drži?
Samo za aktivne naročnike:
19. 2. 2024

Rok za pridobitev mnenj v postopku imenovanja ravnatelja

Avtor: Tanja Bohl

V kolikšnem časovnem času je treba pridobiti vsa mnenja od vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, lokalne skupnosti in sveta staršev ter ali se pridobivajo od vseh naenkrat?
16. 2. 2024

Obveznost objave osebnih in kontaktnih podatkov učiteljev na spletni strani šole

Starši se na nas obračajo s prošnjo, da na našo spletno stran objavimo imena in priimke ter službene maile vseh zaposlenih. Nekateri zaposleni tega ne želijo, saj šola uporablja za komunikacijo s starši e-asistenta. Težava nastane, ker vsi starši ne želijo uporabljati e-asistenta oziroma se vanj sploh niso registrirali. Ali ...
14. 2. 2024

Potrditev načrta dela in poročilo dela šolskega sklada na svetu staršev ali svetu zavoda

Ali mora Poročilo o delovanju sklada in Program dela sklada potrditi svet staršev? Kaj pa svet zavoda?
Samo za aktivne naročnike:
13. 2. 2024

Vsebina obvestila o videonadzoru v šoli

Imamo vzpostavljen videonadzor nad kolesarnico in vhodom v šolo (od 1. 9.). En od staršev nas je opozoril, da nimamo obvestil. Kaj mora obvestilo (nalepka na vratih, tabla) obvezni vsebovati?
Samo za aktivne naročnike:
07. 2. 2024

Videonadzor v dvigalu šole z namenom preprečevanja namenskih poškodb

Ali lahko vzpostavimo videonadzor v dvigalu srednje šole? Imamo situacijo, da se to velikokrat okvari, serviser meni, da pride do namenskih poškodb tipk.
Samo za aktivne naročnike:
06. 2. 2024

Objava prostega delovnega mesta ravnatelja na oglasni deski vrtca

Avtor: Tanja Bohl

V našem zavodu zaposlene o razpisanem delovnem mestu obvestimo na način, da izobesimo obvestilo o prostem delovnem mestu na oglasni deski za zaposlene v posamezni enoti, prav tako obvestilo pošljemo vsem zaposlenim na službeni elektronski naslov. Ali lahko tako ravnamo tudi v primeru razpisanega delovnega mesta ravnatelja vrtca?
02. 2. 2024

Pripis imena in priimka otroka k njegovemu izdelku, ki je izobešen v prostorih vrtca

V vrtcu se vedno sprašujemo, kako je glede označevanja izdelkov otrok, ki jih predstavimo na hodnikih vrtca. Ali lahko torej na izdelek dodamo ime in priimek ter skupino vrtca? Vstop v vrtec je neomejen, saj je vrtec del šole.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 2. 2024

Ali kandidat mora podati soglasje za obdelavo osebnih podatkov, da se ti lahko vodijo v dokumentih, povezanih s postopkom imenovanja ravnatelja?

Avtor: Tanja Bohl

Na seji sveta zavoda, ko se je odpiralo prispele vloge, smo v zapisnik zapisali nekaj podatkov o kandidatih – priimek, ime in naslov (ter ali je vloga popolna oz. katere manjkajoče dokumente mora kandidat predložiti). Ali je z vidika varovanja osebnih podatkov to lahko sporno oz. katere podatke potem lahko v ...
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12