Administracija

01. 2. 2024

Prisotnost sindikalnega zaupnika na sejah sveta zavoda, ko ta vodi postopek imenovanja ravnatelja

Avtor: Tanja Bohl

V našem zavodu je sindikalni zaupnik prisoten na vseh sejah sveta zavoda (113.b člen KPVIZ). Ali je sporno, da bi bil prisoten tudi na vseh sejah, kjer se bo obravnavalo zadeve v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja (do sedaj je vedno bil)?
Samo za aktivne naročnike:
30. 1. 2024

Dokazila o izpolnjevanju pogojev kandidata za ravnatelja

Avtor: Tanja Bohl

V razpis za prosto delovno mesto ravnatelja bi zapisali, da morajo kandidati poslati overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, ravnateljskem izpitu … - ali je tako primerno ali pa bi bilo dovolj, da pošljejo fotokopijo dokazila (glede na okrožnico MIZŠ/MVI)?
Samo za aktivne naročnike:
29. 1. 2024

Normativ za število spremljevalcev na vsakodnevnem šolskem avtobusu za učence

Občina zagotavlja šolski avtobus za učence, ki prihajajo v šolo (CUVD) v drugo občino. Na njem je ena spremljevalka. Zaradi velikega števila učencev (44) in zaradi velikega števila prvošolcev (13) z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, avtizmom, čustveno-vedenjskimi motnjami, učencev z epilepsijo … ne zmore sama opravljati tega dela (sprejemanje učencev ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 1. 2024

Ali lahko ravnatelj vodi učiteljski zbor v postopku pridobitve mnenja glede kandidatov za ravnatelja?

Ali lahko ravnatelj, ki več ne kandidira za novo imenovanje, v postopku oblikovanja mnenja strokovnih delavcev vodi zbor strokovnih delavcev, na katerem se razpravlja o programih kandidatov in se na koncu tudi tajno glasuje? Ali lahko ravnatelj tudi lahko glasuje ali pa samo vodi zbor?Ali lahko pomočnik ravnatelja glasuje ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 1. 2024

Pravico do sodelovanja na volitvah za delavce, ki so zaposleni za krajši delovni čas

Avtor: Tanja Bohl

Pri volitvah v svet zavoda volijo tudi sodelavci, ki dopolnjujejo na naši šoli ali le tisti, ki so zaposleni na polno delovni čas?
Samo za aktivne naročnike:
03. 1. 2024

Izbira in financiranje računovodskega servisa kot zunanjega izvajalca

V javnem vrtcu smo ostali brez računovodja. Večkrat smo ponovili razpis, a na koncu delavca nismo dobili. Ker vrtec brez računovodja ne more delovati, smo poslali več povpraševanj na računovodske servise, odgovorov nismo dobili – vsaj pisnih ne. Delo je pripravljen opraviti samo en servis, a le začasno, zato bomo z ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 12. 2023

Izdaja potrdila o vpisu v tujem jeziku

Nam je znano, da so uradni dokumenti, ki jih izdajajo slovenski organi (tudi šole) izdani v slovenskem jeziku oz. na območju narodnih skupnosti v tudi v italijanščini in madžarščini. Ali je dopustno, da nekateri (šole) izdajajo dokumente v tujem jeziku (npr. angleškem, nemškem, francoskem). Imamo primere, ko stranka na drugi ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 11. 2023

Pravilnost vročanja obvestil in spričeval dijaka staršem in ostalim osebam

Zanima nas, kakšno je pravilno ravnanje pri vročanju a) obvestila o uspehu (negativne ocene) in b) spričevala v primeru polnoletnosti dijaka in nepolnoletnosti dijaka. Ali potrebujemo pooblastilo dijaka v primeru, ko ga v njegovem imenu prevzame starš oz. kdo drug za primer a in b?
Samo za aktivne naročnike:
23. 10. 2023

Potrdilo, da je otrok v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja, kot dokazilo, da se otroka lahko vključi v vrtec

V vrtec je vpisan otrok, katerega starši so podali predlog za opustitev cepljenja. Ker je bil predlog podan s strani staršev in ne s strani pediatra, je na potrdilu pediatra o zdravstvenem stanju otroka označen cepilni status D (ni cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam). Starši so priložili zgolj potrdilo ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 10. 2023

Menjava pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v organizaciji

Prosimo za pomoč (pojasnilo) v sledeči zadevi, in sicer smo v fazi menjave zunanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Na kakšen način je potrebno o tem obvestiti informacijskega pooblaščenca? Ali obstaja kakšen obrazec, s katerim sporočimo IP, da smo prekinili 31. 8. 2023 sodelovanje z zunanjo pooblaščeno osebo? V ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike