Administracija

08. 8. 2019

Svet zavoda - Izločitev članov sveta ali gostov iz seje sveta zavoda

Vprašanje: Svet zavoda v osnovni šoli ima v poslovniku določeno, da tajnica šole piše zapisnike sveta zavoda. Vendar se svet šole pri posameznih vsebinskih  točkah odloča, da brez obrazložitve izloča tajnico iz sestanka pri posamezni točki dnevnega reda in po obravnavi točke mora tajnica narediti zapis po nareku predsednice ...
24. 5. 2019

Postopek imenovanja ravnatelja - Kandidatura diplomiranega vzgojitelja predšolskih otrok za ravnatelja osnovne šole

Vprašanje: Ali lahko diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok kandidira za ravnatelja osnovne šole? Odgovor: Kandidira seveda lahko. Seveda pa je vprašanje, ali je lahko tudi izbran za ravnatelja osnovne šole. Pa poglejmo, kaj določa zakonodaja. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)[1] v 53. členu (2. odstavek) določa ...
09. 11. 2018

Varstvo osebnih podatkov - Obveščanje starša o otroku v vrtcu (izvrševanje roditeljske pravice)

Vprašanje: Ali lahko vzgojiteljica v vrtcu posreduje podatke o otroku tistemu staršu, ki v tistih dnevih nima določenih stikov? Odgovor: Kako izpeljati pogovor starši predšolske deklice, ko gre za primer, ko sta starša razvezana že nekaj let in do sedaj še nista ničesar sporazumno rešila (stiki, preživnina ... in drugo), situacija ...
06. 9. 2018

Informacije javnega značaja - Število dni dopusta javnega uslužbenca kot informacija javnega značaja

Vprašanje: Ali je podatek o številu dni dopusta določenega javnega uslužbenca informacija javnega značaja?
20. 8. 2018

Varstvo osebnih podatkov - Objava zapisnikov sveta šole brez anonimizacije osebnih podatkov

Vprašanje: Ali lahko na spletni strani šole objavite zapisnike sveta šole, ne da bi prekrili osebne podatke zaposlenih in članov sveta šole? Odgovor: Glede na to, da so lahko zapisniki sveta zavoda opredeljeni kot informacija javnega značaja, njihova objava na spletu ni sporna, če ne obsega objave varovanih osebnih podatkov.
09. 5. 2018

Varstvo osebnih podatkov - Šola posreduje podatke otrok humanitarni organizaciji

Vprašanje: Organizacija, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo, bi s socialnimi partnerji rada pristopila k organizaciji počitnic na morju za posamezne otroke, pri čemer bi ob izboru upoštevala tako socialni kot zdravstveni vidik (klimatsko zdravljenje otrok, ki takšen pristop potrebujejo, vendar si zaradi socialnih razmer tega njihovi starši ne morejo ...
18. 4. 2018

Postopek imenovanja ravnatelja - Mnenje občine v postopku imenovanja ravnatelja

Vprašanje:  Svet zavoda je občini soustanoviteljici poslal sklep za pridobitev pisnega mnenja o kandidatu, prijavljenem za delovno mesto ravnatelja. Občina ima rok za podajo mnenja 20 dni od prejema sklepa. Vemo, da mnenje občine ni zavezujoče, oz. če ga ne prejmemo v roku 20 dni, lahko Svet kljub temu ...
16. 4. 2018

Postopek imenovanja ravnatelja - Vodenje postopka imenovanja ravnatelja v primeru samo enega kandidata

Vprašanje: Učiteljski zbor poda pisno mnenje k izbiri kandidata za ravnatelja/ico. V zakonodaji (ZOFVI) piše da je glasovanje tajno ... nato se oblikuje mnenje, ki ga posredujejo Svetu zavoda. Zanima me, kako je z glasovanjem, če je prijavljen samo 1 kandidat/ka. Je postopek glasovanja za oblikovanje mnenja lahko tudi ...
09. 4. 2018

Varstvo osebnih podatkov - Občina zahteva celotno dokumentacijo vseh prijavljenih kandidatov za ravnatelja

Vprašanje: Ali lahko občina, ko sodeluje v izbirnem postopku imenovanja ravnatelja, zahteva dokumentacijo vseh prijavljenih kandidatov, ki jo potem občinski uslužbenci kopirajo za vse svetnike, ti pa lahko dokumentacijo odnesejo domov, jo izročijo nepooblaščenim osebam ipd.? Odgovor: Obstoječe pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v konkretnem primeru izhajajo iz ZOFVI ...
09. 4. 2018

Postopek imenovanja ravnatelja - Občina zahteva celotno dokumentacijo vseh prijavljenih kandidatov za ravnatelja

Vprašanje: Ali lahko občina, ko sodeluje v izbirnem postopku imenovanja ravnatelja, zahteva dokumentacijo vseh prijavljenih kandidatov, ki jo potem občinski uslužbenci kopirajo za vse svetnike, ti pa lahko dokumentacijo odnesejo domov, jo izročijo nepooblaščenim osebam ipd.? Odgovor: Obstoječe pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v konkretnem primeru izhajajo iz ZOFVI ...