Administracija

12. 5. 2021

Postopek imenovanja ravnatelja - ali je sindikalni zaupnik lahko član sveta zavoda oziroma predsednik sveta zavoda

Ali je sindikalni zaupnik lahko član sveta zavoda oziroma predsednik sveta zavoda ali pa gre tu za nasprotje interesov?
Samo za aktivne naročnike:
07. 5. 2021

Postopek imenovanja ravnatelja - kdo so člani vzgojiteljskega zbora, ki lahko glasujejo na volitvah?

Kdo so člani vzgojiteljskega zbora, ki lahko kandidirajo na volitvah?
Samo za aktivne naročnike:
06. 5. 2021

Postopek imenovanja ravnatelja - sodelovanje svetovalnih in tehnično-administrativnih delavcev na volitvah za imenovanje ravnatelja

Po 53.a členu ZOFVI lahko volijo oz. podajo mnenje na glasovanju samo člani vzgojiteljskega zbora. Kako je s svetovalno delavko ter OPRZH? Zakaj ne sme podati mnenja/glasovati tudi tehnični kader (J skupina), saj je prihodnji ravnatelj ravnatelj vseh?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 5. 2021

Postopek imenovanja pomočnika ravnatelja - razpis in pooblastilo

Izmed zaposlenih smo na začetku šolskega leta razpisali razpis za pomočnika ravnatelja in izbrali eno izmed zaposlenih, ki je bila na delovnem mestu vzgojitelja (po pogodbi za 1 leto).sedaj naj bi za novo šolsko leto naprej določili spet. Zanima nas ali lahko pomočnika ravnatelja izmed zaposlenih ravnatelj kar sam ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 4. 2021

Postopek imenovanja ravnatelja - izločitev kandidatov iz vrst strokovnih delavcev na glasovanju vzgojiteljskega zbora

Na razpis za ravnatelja vrtca so prijavljene tudi strokovne delavke vrtca. Ali lahko glasujejo na vzgojiteljskem zboru?
Samo za aktivne naročnike:
19. 4. 2021

Postopek imenovanja ravnatelja - predstavitve kandidatov

Predstavitev kandidatov za ravnatelja bo potekala preko videokonference. Ali lahko kandidati poslušajo predstavitev drugih kandidatov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 3. 2021

Nov mandat predsednika sveta zavoda

Predsedniku Sveta zavoda se izteče mandat konec tega koledarskega leta. Pred mandatom predsednika je bil član Sveta zavoda dobro leto (torej ne celoten mandat). Ali lahko po izteku mandata predsednika še kandidira za člana Sveta zavoda?
Samo za aktivne naročnike:
16. 3. 2021

Kateri svet zavoda zaključi postopek imenovanja ravnatelja, če se vmes zaključi mandat svetu zavoda?

Kateri svet zavoda zaključi postopek imenovanja ravnatelja v primeru, če svetu zavoda tekom postopka poteče mandat? Ali ga zaključi star ali novo imenovani svet zavoda vrtca?
Samo za aktivne naročnike:
15. 3. 2021

Suspenz pogodbe o zaposlitvi učitelja, ki je imenovan za ravnatelja

Lahko ravnatelju v času njegovega ravnateljevanja na šoli, na kateri je pred tem poučeval, pogodba za učitelja miruje (suspenz), tako da se lahko po preteku ravnateljskega mandata vrne na učiteljsko mesto?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 11. 2020

Spremembe v požarnem načrtu

Kdaj je treba javiti spremembe v požarnem načrtu in komu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike