Aktualno

30. 9. 2015

Predlog Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij na novo opredeljuje stopnje izobrazbe

Vlada RS je na 55. redni seji sprejela besedilo predloga Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij. Predlog Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij pomembno povezuje izobraževanje in trg dela. Zagotavlja transparentnost pri razvrščanju različnih kvalifikacij in s tem delodajalcem omogoča pregleden sistem kvalifikacij posameznika. Hkrati zagotavlja primerljivost in prepoznavnost kvalifikacij pridobljenih v ...
24. 9. 2015

OBJAVLJENI SO NOVI KRITERIJI ZA OPREDELITEV VRSTE IN STOPNJE PRIMANJKLJAJEV, OVIR OZ. MOTENJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

S 17. 7. 2015 so začeli veljati novi Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Sedaj so objavljeni tudi na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.
18. 9. 2015

OD 28 8. 2015 VELJA PRAVILNIK O VAROVANJU ZDRAVJA PRI DELU NOSEČIH DELAVK, DELAVK, KI SO PRED KRATKIM RODILE, TER DOJEČIH DELAVK

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 62/2015) ZDR-1 v 184. členu ureja prepoved opravljanja določenih del v času nosečnosti in v času dojenja, in sicer določa, da delavka ne sme opravljati del, ki bi ...
04. 9. 2015

NOVOST V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU: Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb

Novo v srednješolskem poklicnem izobraževanju: Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb  29. avgusta 2015 je začel veljati Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb, ki določa oblike lažjega dela, dolžnosti delodajalca in dejavnike tveganja, ki jim otroci, mladostniki in mlade osebe ne smejo ...