Aktualno

10. 8. 2016

NOVO - Vzorec pogodbe o zaposlitvi ob imenovanju pomočnika ravnatelja

Na voljo je vzorec POGODBE O ZAPOSLITVI POMOČNIKA RAVNATELJA.  
06. 6. 2016

Sprejet je nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah

V Uradnem listu št. 39/16 je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah, ki se začne uporabljati 1. septembra 2016. Pravilnik prinaša spremembe na področju števila ocen v šolskem letu in načinu ocenjevanja, letne ocene, obveščanja učencev, ki je ...
18. 4. 2016

Od 16. aprila velja nov Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v SŠ

V Uradnem listu št. 28/2016 je objavljen nov Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju. Predpis velja od 16. aprila 2016.
15. 4. 2016

Posvet - Vključenost otrok priseljencev, beguncev, migrantov

Zavod RS za šolstvo skupaj z MIZŠ in CMEPIUS-om pripravlja mednarodni posvet na temo Vključenost otrok priseljencev, beguncev, migrantov v vzgojno-izobraževalni sistem RS. Posvet bo v četrtek, 5. maja 2016, na Brdu pri Kranju.
15. 4. 2016

Novi vzorci dokumentacije v postopku imenovanja ravnatelja

Na spletni strani MIZŠ so objavljeni novi vzorci obrazcev dokumentacije, nastale v postopku imenovanja ravnatelja.
15. 4. 2016

Pripravlja se Zakon o izvajanju mednarodnih programov v vzgoji in izobraževanju

MIZŠ pripravlja nov Zakon o izvajanju mednarodnih programov v vzgoji in izobraževanju, besedilo katerega je potrdila tudi Vlada RS. Zakon predstavlja pravno podlago za izvajanje mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja. Opredeljuje tri vrste mednarodnih programov: programe vrtcev in šol, program evropske šole in program IB, ki niso del slovenskega ...
08. 4. 2016

Od 9. aprila 2016 velja nov Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu

Tako določa: - kateri so javno veljavni programi, po katerih se otroci s posebnimi potrebami lahko izobražujejo na domu, - kakšni so ustrezni pogoji, kdo jih mora zagotoviti ter kako se izvaja preverjanje pogojev, - kakšen je postopek uveljanja pravice do izobraževanja na domu, - kako voditi pedagoško dokumentacijo ter izvajati preverjanje ter ocenjevanje znanja, - kako ...
08. 4. 2016

Vabilo na brezplačno usposabljanje za učitelje in romske pomočnike

Inštitut za romološke študije pripravlja brezplačno usposabljanje za čitelje in romske pomočnike Integracija romskih otrok v izobraževalni sistem. Usposabljanje je del projekta Integracija romskih otrok v izobraževalni sistem - države Podonavske regije, ki ga sofinancira Sklad za projekte Podonavske regije START. V projektu sodelujejo 4 institucije iz treh držav: Slovenija, Srbija in Romunija ...
21. 3. 2016

Zavod RS za šolstvo o vključevanju otrok beguncev

Na spletni strani Zavoda za šolstvo je objavljen zbirnik informacij za vrtce in šole, ki otroke iz ranljivih skupin že uvajajo oziroma jih bodo uvajale v vrtce oziroma šole. Sestavili so seznam gradiv, ki so strokovnim delavcem lahko v pomoč, še več informacij pa lahko najdete na spletni strani MIZŠ ...
03. 3. 2016

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo: • Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56 ...