Aktualno

02. 3. 2016

Opomnik - do 31. 3. morate oddati poročilo o odpadkih

Poročilo o ravnanju z odpadki je zbirni dokument o ravnanju z odpadki, ki vsebuje podatke o nastalih odpadkih in podatke o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto. Poročilo o ravnanju z odpadki je treba oddati vsako leto za preteklo koledarsko leto. Poročilo je dolžna poslati vsaka pravna oseba, če ...
02. 3. 2016

Določanje števila dni letnega dopusta in višine regresa v letu 2016

Pri določanju pravic zaposlenih glede števila dni letnega dopusta in višino regresa v letu 2016 je treba upoštevati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 ter drugih ukrepih v javnem sektorju.
01. 3. 2016

Nova Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola se uporablja s šol. letom 2016/2017

V Uradnem listu št. 15/2016 je objavljena nova Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola, ki določa naslednje novosti: v predmetniku osnovne šole se določita posodobljena učna načrta za obvezni predmet Angleščina in obvezni predmet Nemščina, spremeni se prilagojeni predmetnik za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja ...
01. 2. 2016

Aktualno - Kako uskladiti akt zaradi novega Aneksa h Kolektivni pogodbi v VI?

Kako uskladiti akt?   Pripravi in sprejme se nov Pravilnik o spremembi pravilnika  o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V nadaljevanju preberite, kakšna mora biti vsebina ...  
01. 2. 2016

Program Zdrav življenjski slog ponovno razpisan

V Uradnem listu št. 6/2015 je objavljen Javni razpis za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2015 – 2017.
27. 1. 2016

Obvestilo NIJZ o ravnanju ob povišanih koncentracijah delcev pm10 v zraku

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil Obvestilo vrtcem in šolam o ravnanju ob povišanih koncentracijah delcev pm10 v zraku. Zaradi sezone kurjenja in specifičnih vremenskih razmer svetujejo, da v obdobju toplotne inverzije in stabilnega vremena priporočila upoštevajo vrtci in šole v celinski Sloveniji in in na Primorskem ter tudi ...
25. 1. 2016

Računsko sodišče RS je podalo mnenje o smotrnosti ureditve področja delovne obveznosti učiteljev

Računsko sodišče Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavilo revizijsko poročilo: Delovna obveznost učiteljev v osnovnih šolah.  Ugotovitve so predstavili tudi na novinarski konferenci, ki je potekala 21. 1. 2016. 
21. 1. 2016

Aktualno vprašanje - Uvrstitev pomočnika ravnatelja v plačni razred

Vprašanje: Pomočnica ravnateljice z nazivom svetovalec in petimi napredovanji je uvrščena v 41. plačni razred (36+5=41), danes smo prejeli odločbo o pridobljenem nazivu Svetnica (z dne 1. 7. 2015), kar pomeni, da je  do oblikovanja plače upravičena z dnem 1. 12. 2015 in ji bomo pripravili poračun. Zanima ...
12. 1. 2016

Nov Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole

V Uradnem listu št. 104/2015 je objavljen nov Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole. Sprejet je bil 11. 12. 2015, veljati začne  od 12. 1. 2016 dalje.
06. 1. 2016

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017  V Uradnem listu št. 103/2015 je objavljena nova uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017.