Aktualno

17. 12. 2015

Novo glede obveznosti objave prostega delovnega mesta

V Uradnem listu RS, št. 97/2015, je bil dne 11. 12. 2015 objavljen Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve.
11. 12. 2015

Aktualno - S 1. 1. 2016 ZAČNE VELJATI ANEKS ŠT. 8 H KPJS

Hkrati z uveljavitvijo zakona, ki ureja ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in druge ukrepe v javnem sektorju, sprejetega za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 z dne 10. 11. 2015, začne ...
08. 12. 2015

23. decembra začne veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

V Uradnem listu št. 93/2015 iz dne 7. 12. 2015 je objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Sprejet je bil 26. 11. 2015, veljati začne 15 dni od objave, torej od 23. 12. 2015 dalje ...
04. 12. 2015

Natečaj za najboljšo učno uro na temo varstva zasebnosti in osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec v okviru projekta ARCADES organizira natečaj za najboljšo učno uro na temo varstva zasebnosti in osebnih podatkov, namenjen pedagoškim delavcem na osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter njihovim učencem, dijakom in gojencem. Več o natečaju z navodili za sodelovanje in prijavo najdete v ...
10. 11. 2015

Nova Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola

V Uradnem listu št. 84/2015 je objavljena Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola, ki določa nov izbirni predmet Etnologija – kulturna dediščina in načini življenja. 
09. 11. 2015

Sprejet je dogovor o plačni politiki za leto 2016

V petek je bil med pogajalci Vlade RS in sindikatov javnega sektorja sprejet dogovor o plačni politiki za leto 2016, kar vladi omogoča, da lahko sprejme proračun, javni uslužbenci pa so pridobili opustitev nekaterih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela.
04. 11. 2015

Praktični kartonček - SKLENITEV IN PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V JAVNEM SEKTORJU

Za vas smo pripravili praktično preglednico  SKLENITEV IN PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V JAVNEM SEKTORJUPostopek in pravne podlage Avtorica Štefka Korade Purg je pripravila pregled postopka sklenitve in prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju ter s tem povezanih pravnih podlag v ZDR-1, ZJU ...
29. 10. 2015

Sprejeta je novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

Državni zbor je na seji 27. 10. 2015 sprejel Zakon o javnem naročanju. Težko pričakovana prenova zakonodaje javnega naročanja sledi ciljem ekonomične porabe javnega denarja in čim večje transparentnosti postopkov oddaje javnih naročil.
26. 10. 2015

Novi obrazci za pridobitev soglasja - Izvajanje ZUJF-a

Na spletni strani MIZŠ so objavljeni novi obrazci za izdajo soglasja, ki jih vzgojno-izobraževalni zavodi moraji pridobiti v skladu z 183. členom in drugim odstavkom 184. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ: VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA SKLENITEV AVTORSKE /PODJEMNE POGODBE  VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ZAPOSLITEV V JAVNEM ZAVODU  VLOGA ...
26. 10. 2015

DOSEGANJE POGOJEV ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU - štetje ur delovnih izkušenj

Zaradi sprememb Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja se pojavljajo dileme pri doseganju pogojev.